Intézetek

Szakfelelős: Dr. Gönczöl László főiskolai tanár

adminisztrátor: Baranya Beáta, tesititk@atif.hu, 06-96/516-757


Segítség tárgyfelvételhez 2014/2015. tanév őszi félév


Konzultációs időpontok és órarendek 2014/2015. tanév tavaszi félév

 

Az órarend változtatás jogát fenntartjuk, ezért kérjük, hogy minden konzultáció előtt újból megtekinteni szíveskedjetek!!!

(frissítve 2015. 02. 26.)


Szakdolgozat-záróvizsga

A szakdolgozat leadási határideje: 2015. április 10.

 


Tanulmányi segédletek Anatómia I.

 


Gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak

Gyógytestnevelés tanítására felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A jelentkezés feltétele

Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség/óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, konduktor, testnevelő tanár, tanári szak-főiskolai rendszerben szerzett végzettséggel/

A jelentkezés formája: az intézmény honlapjáról letölthető – szakirányú jelentkezéshez szükséges - jelentkezési lapon. A képzés minimálisan 12 fő jelentkezése esetén indul. Csatolandó dokumentum: oklevélmásolat.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség

gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus

A képzés célja

Olyan szakemberek szakirányú továbbképzése, akik az alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai, testnevelési műveltségtartalmak ismeretében képesek az óvodás és iskolás gyermekek speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak

Gyógytestnevelés-történet, anatómia, élettan és egészségtan, ortopédia, belgyógyászat, gyógytestnevelés módszertana, gyakorlatvezetés és elemzés, könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése, mozgáskommunikációs tréning, komplex záróvizsgára felkészítő speciális kontaktóra, tanügyi-jogi ismeretek.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az oklevél a 3—12 éves korosztály könnyített és gyógytestnevelési feladatainak szakszerű ellátására jogosít.

A számonkérés módja

A tantervben egymásra épülő, részben egymástól független aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, beszámolókból, kollokviumokból, szakmai gyakorlatok elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, valamint komplex záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Az előírt kreditértékek (120 kredit) megszerzése. A konzultációkon, valamint a gyakorlatokon való kötelező részvétel teljesítése. A tantervben előírt írásbeli dolgozatok benyújtása. A bíráló által elfogadott szakdolgozat.

Képzési jellemzők

Időtartama: 4 félév

Gyakorisága: 5 alkalom/félév (péntek du., szombat egész nap)

Érdeklődni lehet

Szakfelelős: Dr. Gönczöl László főiskolai tanár

Kapcsolattartó: Baranya Beáta tanszéki adminisztrátor

Cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.

Tel: 96/516-757 Fax: 96/329-934

E-mail: tesititk[at]atif.hu

Honlap: ak.nyme.hu

Kapcsolattartó: Szabó Renáta tanulmányi előadó

Cím: 9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 10.

Tel: 96/516-778

E-mail: szabo.renata@atif.hu

Honlap: ak.nyme.hu