Egyetemünk története

A Nyugat-magyarországi Egyetem hat karral rendelkező, országos és regionális szerepű, nemzetközileg is jelentős felsőoktatási intézmény, a nyugat-magyarországi régió szellemi, oktatási és kutatási központja. A soproni székhelyű Nyugat-magyarországi Egyetem és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola egyesülésével jött létre 2008. január 1-jén.

Az egyetem karai nagy múltú oktatási intézmények, amelyekben az oktatás évszázados hagyományokra tekint vissza.

Az Erdőmérnöki Kar jogelődje a Selmecbányán III. Károly által 1735-ben alapított Bányatisztképző Iskola, melyet Mária Terézia 1762-ben akadémiai rangra emelt. 1919-ben, miután Selmecbánya a megalakuló Csehszlovákiához került, a főiskola Sopronba települt át. Az Erdőmérnöki Karon belül 1957-ben elindult a faipari mérnökök képzése, majd az önálló Faipari Mérnöki Kar létrehozásával 1962-ben megalakult az Erdészeti és Faipari Egyetem.

Az Erdőmérnöki Karon erdőmérnöki, környezetmérnöki, környezettani, természetvédelmi mérnöki, földmérő és földrendező mérnöki és vadgazda mérnöki diplomákat szerezhetnek a hallgatók.

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon faipari, ipari termék- és formatervező mérnököket, gazdasági informatikusokat, építőművészeket, formatervezőket, tervezőgrafikusokat, mechatronikai mérnököket képeznek, valamint belsőépítész környezettervező művész, ipari termék- és formatervező művész és műszaki menedzser mesterdiploma szerezhető.

Sopronban a Gyermekkert Egylet 1874-ben indította az első óvóképző tanfolyamot. Az Isteni Megváltó Leányai rend óvóképző intézete 1899-ben kezdte meg működését. A Benedek Elek Pedagógiai Kar napjainkban az óvodapedagógus, a német nemzetiségi óvodapedagógus, a szociálpedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzések hazai bázisa. Az emberi erőforrás tanácsadó, pedagógiatanár, játék- és szabadidőtanár, mérnöktanár, agrár-mérnök tanár, közgazdásztanár mesterképzései és a kommunikáció és média felsőoktatási szakképzései is népszerűek.

A Közgazdaságtudományi Kart a kor kihívásaira válaszolva hozta létre a Nyugat-magyarországi Egyetem 2000-ben. A közgazdaságtudományi képzés azonban már ezt megelőzően, 1995-ben megindult, kezdetben levelező, majd nappali formában. Ma már gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus és vendéglátás szakokon tanulhatnak a hallgatók. Mesterképzései között szerepel a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a turizmus-menedzsment, a vállalkozásfejlesztés, a közgazdálkodás és közpolitika, a vezetés és szervezés és a számvitel szak.

Az egyetem legfiatalabb oktatási szervezeti egysége, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar 2013. augusztus 1-ével jött létre a korábbi Bölcsészettudományi, valamint a Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar egyesülésével. A szervezeti átalakítás legfőbb célja az volt, hogy koncentrálja mindazokat az oktatási, kutatási, tehetséggondozási és külkapcsolati erőforrásokat, amelyek szerves egységben a nyugat-dunántúli régióban a pedagógusképzés központjává teszik a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kart. Mindennek alapját a tanárképzés több mint 50 éves hagyománya képezi Szombathelyen.

A Természettudományi Kar képzéseit a szombathelyi egyetemi központban végzi 1984 óta. Klasszikus természettudományi képzései (földrajz, biológia, környezettan, kémia, fizika, matematika) mellett, a karon folyik geográfus mesterképzés és műszaki menedzserképzés is. Legfrissebb és legnépszerűbb képzése jelenleg a 2015-ben indult duális gépészmérnök képzés.

A Nyugat-magyarországi Egyetem szellemiségét tekintve „zöld egyetem”. A természeti, társadalmi, emberi környezetet az életminőség megőrzése és javítása érdekében igyekszik alakítani, karait és tevékenységét a környezettudatos gondolkodásmód jellemzi. Ápolja az erkölcsi és emberi értékeket, célkitűzéseivel és működésével a régió és az egész ország szellemi felemelkedését szolgálja.