Prof. Dr. Faragó Sándor ünnepi beszéde a központi tanévzárón – 2014. július 11.

Savaria Egyetemi Központ, Szombathely

2014. július 11.

 

Tisztelt Szenátus, Tisztelt ünnepi, nyilvános SEK Tanácsülés! Tisztelt Elnök Rektor- helyettes Asszony, Rektor- helyettes Urak, Dékán és Dékán- helyettes Urak, Polgármester Úr, Elnök Úr, Főigazgató Úr, Excellenciás Püspök Úr, Vezető és Tanártársaim! Kedves Szülők és Hozzátartozók, Kedves diplomát átvevő Tanítványaink! Tisztelt Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!

Hagyományainknak megfelelően a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának tanévzáró ülését mindig valamelyik kar diplomaátadó kari tanácsülésén tartjuk meg. Az idén sincs ez másként, ezért köszönthetem most Önöket a Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karának, valamint Természettudományi Karának ünnepi rendezvényén.

Tisztelt Szenátus!

A központi tanévzárón az egyetem rektorának mindenkori feladata a lezáródó tanévben végzett tevékenységünk összegzése is, ezért a következő percekben, elvégzett munkánkat, eredményeinket kívánom bemutatni.

Egyetemünk 279.

Az Apáczai Csere János Kar 235.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar 114.

Az Erdőmérnöki Kar 206.

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 55.

A Geoinformatikai Kar 42.

A Közgazdaságtudományi Kar 14.

A Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar 196.

A Savaria Egyetemi Központ két karának 55. tanévét zárjuk.

Tisztelt Ünneplő Közösség!

„Jövőt építünk” – hirdeti Egyetemünk jelmondata. Évszázados tradícióinkra alapozott, átgondolt fejlesztési koncepció jellemzi évek óta egyetemünket – még a felsőoktatás átalakuló, pénzben nem dúskáló, nehéz helyzetében is.

Az elmúlt tanévben 1 új mesterképzési szakot akkreditáltattunk az Oktatási Hivatalban, így 39 mesterszakunk van 9 képzési területen, közte az agrárképzési területen egy osztatlan képzés, az erdőmérnöki szak.

A felsőoktatásban zajló változások a tanárképzésben is jelentős átalakításokat eredményeztek a 2013/2014- es tanévben. Az elmúlt tanévtől osztatlan formában 15 ( ebből 2 újonnan akkreditált ) tanárszakot indítottunk.

6 képzési helyen 12 képzési területen, 36 képzési ágban 62 engedélyezett BA/BSc, ún. alapszakot gondozunk,

valamint 22 szakmacsoport 68 elágazásával vesszük ki részünket a felsőoktatási szakképzésből.

Szakirányú továbbképzéseket folytatunk cca. 140 továbbképzési szakon.

Napjainkban így csaknem 300 szakon tanulhatnak hallgatóink egyetemünkön.

Végül engedjék meg, hogy legújabb sikerünket is bejelentsem a Tisztelt Szenátusnak! A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Műszaki Szakbizottsága és Plénuma egyaránt támogatta gépészmérnöki szak indítását itt Szombathelyen, a Természettudományi Karon, amelyet az ősszel a felvételi tájékoztatóban meghirdettünk és 2015/2016-os tanévben szándékozunk először indítani. Köszönöm az előkészítésben résztvevő és kezdeményező vállalatoknak, Szombathely Önkormányzatának és Dr. Puskás Tivadar Polgármester Úrnak, valamint Harangozó Bertalan Kormánymegbízott Úrnak az elszánt és rendíthetetlen támogatást.

Oktatási tevékenységünk mindenekelőtti minőségi továbbfejlesztése - mint tapasztalható - jövőépítésünk alapja, országos és regionális küldetésünk teljesítése révén.

E szándékunkat erősítették azok a folyamatos fejlesztések, amelyeket az elmúlt években, mintegy 20 milliárd Forint értékben már megvalósítottunk.

Az elmúlt akadémiai évben a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásának keretében Egyetemünk két pályázatban is sikerrel szerepelt, ezáltal összesen 1,7 Mrd Ft támogatásban fog részesülni. Ennek keretében a Lajta-Hanság Zrt. vezetésével alakult 8 tagú konzorcium „ Agrárklíma 2” címen folytat szakmailag korábbi pályázatokból már megalapozott klímakutatásokat.

A „Stratégiai ipari ágazatok jövőbemutató gyártási technológiáihoz és termékeihez kapcsolódó térségi kutatási kompetenciáik megerősítése széleskörű együttműködésben megvalósított kutatás-fejlesztési programmal” című projektben pedig az Opel Szentgotthárd Kft. által koordinált 9 konzorciumi partner közös kutatásokat, fejlesztéseket valósítunk meg.

Az elmúlt tanévben indult a Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutató hálózat létrehozását célzó, 527 millió Ft összköltségű pályázatunk, amely lehetővé tette a Regionális Pedagógia Szolgáltató és Kutató Központ továbbfejlesztését, térségi pedagógiai központ kialakítását a Nyugat-Dunántúlon, szombathelyi központtal.

A jelenleg megvalósítás alatt lévő projektek közül kiemelkedő jelentőséggel bír az az 5 TÁMOP projektünk (4 db TÁMOP-4.2.2/A, illetve 1 db TÁMOP-4.2.2/C), amelyekben az Egyetem több partnerrel együttműködve konzorcium vezetőként vesz részt, így összesen csaknem 3,1 milliárd forint támogatás felhasználását koordinálja, amelyből mintegy 2,3 milliárd forintnyi összeg az Egyetem kutatásfejlesztési céljainak megvalósítását szolgálja.

Ezen túl további 4 TÁMOP projekt (Támop-4.1.1/C) megvalósítása is folyamatban van szintén több partner közreműködésével, amelyekből az Egyetem részére jutó támogatás több mint 1 milliárd Ft. Ezek a projektek elsősorban a felsőoktatási intézmények közötti hálózati kutatási és képzési együttműködést segítik „zöld energia”, „gépészeti mechatronika” „élelmiszerbiztonság, gasztronómia” valamint „hulladékgazdálkodás, megújuló energia” szakterületeken.

Az elnyert új pályázataink száma az elmúlt akadémiai évben 39 volt, több mint 2,8 milliárd forint összértékben.

Jelen tanévben eredményesen zárult az Egyetem összes karán a tehetséggondozás valamennyi szintjét (TDK, szakkollégiumok, doktori iskolák) kiemelten támogató „TALENTUM – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen” projektünk. A programban 1510 hallgató került bevonásra, részben az ő közreműködésükkel 91 K+F projekt került megvalósításra és 420 tudományos publikáció készült el és jelent meg. Hazai és nemzetközi konferencián megtartott előadások száma 773 volt.

Szintén sikeresen zárult 2 KEOP pályázatunk amelyeknek keretében mosonmagyaróvári karunk egyes épületeire napelemes rendszerek kerültek elhelyezésre, ami jelentős mértékű energia megtakarítást eredményez, jól igazodva a „Zöld Egyetem” koncepciónkhoz.

Részben korábbi projektek kutatási eredményeire alapozva, jelenleg is több jelentős pályázatunk áll bírálat, illetve előkészítés alatt. Uniós társfinanszírozású operatív programok megvalósítására 4, hazai támogatás elnyerése 38, Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködésre 4, és közvetlen Brüsszel felé irányuló EU-7 keret megszerzésére 19 pályázatot adtunk be, egyéb nemzetközi pályázatok (Norvég Alap, Visegrádi Alap) 7 darab.

Összes beadott pályázataink száma ebben a tanévben 72 volt, 2.5 milliárd forint összértékben.

Bírálat alatt álló egyik legjelentősebb pályázatunk a „Gépészmérnök életpálya modell a Nyugat- Pannon térségben” című, szombathelyi gépészmérnökképzést megalapozó, 600 millió forint összköltségű, TÁMOP pályázatunk (TÁMOP-4.1.1-F/2013).

E gondolatsorral talán igazoltam Önöknek, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem a 2013/2014-es tanévben is a „Jövőt építette”.

Tisztelt Vendégeink!

A Bolognai folyamat egyik pillére az oktatói és kutatói mobilitás növelése, továbbá új kutatási és oktatási együttműködési megállapodások megkötése.

Mintegy 400 külhoni intézménnyel van kapcsolatunk, ebből aktívnak mondható mintegy 250 együttműködés. A mögöttünk hagyott tanév során együttműködési megállapodást kötöttünk, a Zhurgenov Kazah Nemzeti Akadémiával, a kazah Kostanay Állami Pedagógiai Intézettel, az olasz „L’ Orientale” University of Naples, az ugyancsak olasz University of Salerno-val, a horvát pulai Juraj Dobrila Egyetemmel, a vilniusi litván Nemzetközi Üzleti és Jogi Főiskolával, az osztrák kremsi Dunau Universitättel, az iraki Kutban működő University of Wasit-tal, valamint a thaiföldi Phitsanulok University-vel.

A tanév folyamán 65 hazai és nemzetközi tudományos rendezvényt szervezett egyetemünk.

A 2013-2014- es tanévben 145 diákunk folytatott tanulmányokat, vagy szakmai gyakorlatot az ERASMUS program keretében külhonban, Európa 18 országában, 78 felsőoktatási intézményben, ill. 8 vállalkozásnál. Oktatóink és adminisztratív dolgozóink közül 59-en vettek részt rövid tanulmányúton. Ők 15 ország felsőoktatási intézményeit, kutatóhelyeit cégeit keresték fel. A programra fordítható teljes keretünk mintegy 107 millió Ft volt.

A CAMPUS HUNGARY ösztöndíjprogram, amellyel Európán kívüli tapasztalatszerzés is megvalósítható, az NYME diákjai és dolgozói számára szintén jelentős nemzetközi mobilitási támogatást jelentett. Az eddig lezajlott öt pályázati körben több mint 250 hallgatónk és oktatónk szerzett nemzetközi tapasztalatot.

Tisztelt Vendégeink!

Ugyancsak visszatérő mottója éves beszámolóimnak, az Egyetemnek nemcsak lenni, annak látszani is kell gondolat. Nagy hangsúlyt fektettünk az universitas szemlélet kiteljesítésére, s tudásunk közkinccsé tételére. Pályázataink segítenek ennek megvalósításában is.

A hagyományoknak megfelelően részt vettünk a Széchenyi István Emléknap megszervezésében. Közösen emlékeztünk a Magyar Tudományos Akadémia vezetőivel a Széchenyi Mauzóleumban, s ünnepeltük az akadémia megalapításának 188. évfordulóját a 188. hársfa elültetésével az Akadémiai Emlékerdőben.

Adventi koncerteket tartottunk itt Szombathelyen, Sopronban, Győrött és Mosonmagyaróváron, amelyek napjainkra városaink jeles zenei eseményeivé nőtték ki magukat.

Hatalmas érdeklődés mellett rendeztük meg Nyugdíjas Egyetemeinket, hagyományosan Győrben a Széchenyi István Egyetemmel közösen, negyedik tanévben, Sopronban, s harmadik alkalommal Mosonmagyaróváron. Szabadegyetem harmadik évét indítottuk Kapuváron is. E küldetésünk eredményeként mintegy 2000 új, „szép korú” hallgatója, barátja, támogatója lett egyetemünknek. Ezúton is köszönjük a Kisalföld napilapnak a társszervezést és a média hátteret. Hasonló rendezvény indítását tervezzük 2014 őszétől Szombathelyen is.

Ugyanebbe a kapcsolatépítő körbe sorolható Sopronban a Közgazdaságtudományi Kar Területfejlesztési Szabadegyeteme is, amelynek 16. és 17. szemesztere egyre növekvő népszerűségnek örvendett.

Sikeresen működött könyvkiadónk a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 15 magas szintű tudományos könyv, 1 nyomtatott és 20 elektronikus jegyzet, 3 nyomtatott és 4 elektronikus konferencia kiadvány, 1 elektronikus folyóirat (eCONOM) és 4 egyetemi periodika kiadása, összesen 47 kiadvány fűződött a múlt tanévben tevékenységéhez.

Tisztelt ünnepi Szenátus-ülés!

Sok oktatóink, dolgozóink munkáját kitüntetésekkel is elismerték.

Magyar Érdemrend Középkeresztjét vette át

Dr. Mátyás Csaba akadémikus, professzor emeritus

Magyar Érdemrend Tiszti keresztjét kapta

Dr. Jereb László professzor

Dr. Benedek Pál professzor

Dr. Székely Csaba professzor

Dr. Závoti József professzor

Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét érdemelte ki

Dr. Kordos László professzor

Dr. Cser János nyugalmazott egyetemi docens

Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el

Mészáros György egyetemi docens

Horváth Imréné tanulmányi előadó munkáját

Szent-Györgyi Albert díjjal tüntették ki

Dr. Albert Levente professzor emeritust

Pro Silva Hungariae díjat vett át

Dr. Náhlik András professzor, rektor-helyettes

Pro Natura Emlékplakettet kapott

Dr. Traser György nyugalmazott egyetemi docens

Brunszvik Teréz-díjat vehetett át

Dr. Hartl Éva egyetemi docens

Kozák Tamásné a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda vezetője

Tekintélyes lista, büszkék vagyunk rájuk, szívből gratulálunk nekik!

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység támogatása tehetséggondozó tevékenységünk súlyponti kérdése. Hallgatóink közül több mint 200 fő vett részt a kari tudományos és művészeti diákköri konferenciákon, ahol mintegy 130 helyezés született.

E tanévben megrendezett IV. Országos Felsőoktatási Környezettudományi TDK konferencián Csáki Péter és Schmidthoffer Ildikó I. helyezést, Bender Boglárka és Krausz Edina különdíjat érdemeltek ki. Utóbbi három hallgatónk a Természettudományi Karon, Csáki Péter az Erdőmérnöki Karon tanul.

Emellett az Erdőmérnöki Kar hallgatói II. helyezést értek el a Nemzetközi Erdészversenyen, mosonmagyaróvári hallgatóink pedig a legjobbak voltak a Kaposváron megrendezett Országos Gazdászversenyen.

Sportban is eredményesek voltak hallgatóink, több bajnoki címet és helyezést szereztek az Egyetemi és Főiskolai Országos bajnokságokon.

A személyes sikerek mellett veszteségek is érték egyetemünket. Fájdalommal emlékezem mindazokra, akik itt hagytak bennünket. Ez évben távozott az örök hazába Dr. Szűcs Mihály a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar professzor emeritusa és Dr. Hoós János a Közgazdaságtudományi Kar nyugalmazott professzora. Emléküket megőrizzük kegyelettel.

Kedves Búcsúzó Hallgatóink!

Még nem telt el két hónap a ballagás, vagy a valétálás óta, s már a diplomaátadó, a gyermekkori álmok beteljesedését jelentő ünnepi kari tanácsülésen búcsúzhatnak el Alma Materüktől, barátaiktól.

Kedves Vendégeink ma – az idén utolsó tanévzáró eseményként – az eredményes munka ünneplésére, a sok-sok lemondás, áldozat megköszönésére gyűltünk, egybe a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

A diploma – Kedves Hallgatóink – az egyetemi lét célja, oka és következménye, ha úgy tetszik eredménye. Szimbolikus közös termék a hallgató a család és az egyetem, a tanári kar együttes produktuma. E három oldal feltételezi egymást, egyik sem lehet eredményes a másik nélkül, ezért e helyütt köszönöm meg azt a harmóniát, amelyet sikerült megteremteni közöttük, s ma látható módon a diplomákban fog megtestesülni.

Rohanó világunkban egy pillanatra valóban meg kell állni, örülni, ünnepelni kell, de ez nem lehet több pár boldog napnál, hétnél. Újabb és újabb célokat kell megfogalmazni, kitűzni, újabb és újabb tudást kell szerezni – életük végéig. Az emberiség ismerethalmaza - ahogy mondani szoktuk – exponenciálisan gyarapszik, szembesülünk az új ismeretek megszerzésének mennyiségi korlátaival. Mégsem a tanulásnak a feladása a megoldás, hanem az új, gyakran speciális tudáskincs megszerzése. A tudás megújítása, életformává kell, hogy váljék Önökben!

A Bolognai-rendszerű képzés okán már az év elején is volt hasonló diplomaátadó ünnepségünk. Akkor 9 karunkon 882-en záróvizsgáztak, és 562-en kaptak diplomát.

Most, a hagyományos nyáridőben 1777 fő tett záróvizsgát egyetemünkön, s közülük 1156 fő veheti át diplomáját, azok, akik teljesítették nyelvvizsga kötelezettségüket is. Közéjük számítandók mindazok, akik ma a Savaria Egyetemi Központ 2 karán kapják meg diplomájukat. Örömükben, családjaik örömében őszinte szívvel osztozunk, s büszkék vagyunk teljesítményükre.

Összességében a Nyugat-magyarországi Egyetemen a 2013/2014-es tanévben 2653 fő záróvizsgázott és 1718 fő kap kézhez diplomát.

Oktatásunk csúcsát a doktorképzés jelenti. Hat doktori iskolánkban összesen 173-an tanultak nappali, esti vagy egyéni képzés keretében (köztük 16 külföldi doktorandusz). Egyetemünk karainak tanévzáróin doktori iskoláink 30 új doktorát avatjuk. Közülük hatan a ROTH GYULA Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudományi Doktori Iskolában, ketten a KITAIBEL PÁL Környezettudományi Doktori Iskolában, kilencen a CZIRÁKI JÓZSEF Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolában, öten a SZÉCHENYI ISTVÁN Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskolában, hét fő az ÚJHELYI IMRE Állattudományi Doktori Iskolában, és egy fő a Precíziós növénytermesztési módszerek Doktori Iskolában fejezték be eredményesen tanulmányaikat, s védték meg értekezésüket. A 30 doktorból tizenketten vannak egyetemünk karainak állományában.

Örömmel jelentem be, hogy a Természettudományi Karon az Egyetem Kitaibel Pál Doktori Iskolájának keretében két doktori programot indítunk szeptembertől, ezáltal a Kar teljesíti az egyetemi kar minden kritériumát.

Az elmúlt tanév során tizenhárman habilitáltak egyetemünkön, ebből 5 fő saját főállású oktatónk volt, 2 fő pedig idegen nyelvű képzésben résztvevő német és osztrák oktatónk.

A tanév végére tehát héttel több habilitált doktorunk és 12 fővel több új PhD doktorunk van, mint egy éve. Minősített oktatóink, kutatóink száma így – az új jogszabály által előírt nyugdíjazások és gazdasági megfontolásból végzett leépítések ellenére – meghaladja a 400 főt.

Kedves Búcsúzó Hallgatóim!

Köszönöm Önöknek, Önökön keresztül egyetemünk valamennyi végzős diákjának, az egyetemi és kari Hallgatói Önkormányzatoknak, valamennyi öntevékeny szervezetnek közös dolgaink érdekében tett erőfeszítéseiket, gondjaink megértését, az együtt gondolkodást és az eredményes munkát.

E helyütt kell végleg elbúcsúznunk székesfehérvári hallgatóinktól és oktatóinktól is, hiszen kormánydöntés alapján megszűnt a Geoinformatikai Kar, s tevékenységüket az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán fogják folytatni. A GEO ugyanis e kar intézete lesz a jövőben. 42 éves történet zárult ezzel le….

Tisztelt Vezetőtársaim, Tanártársaim!

Mindenekelőtt köszönöm a tanév során tanúsított hivatástudatot, elszántságot, hallgatóink irányába megnyilvánuló nagy empátiát, elkötelezettséget. Kívánok Önöknek, kívánok Nektek az eredményes munka után, feltöltődést hozó megérdemelt nyári pihenést, hogy újult erővel állhassunk ősszel régi és új hallgatóink elé a katedrákra.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm Önnek és Önön keresztül Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának az együttműködést, a támogatást. E köszönet szóljon valamennyi otthont adó városunk – Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr, Székesfehérvár és Zalaegerszeg – vezetőinek és önkormányzatainak, valamint országgyűlési képviselőinknek is. Kérem, ne vonják meg tőlünk támogató bizalmukat az új tanévben sem!

Kedves Búcsúzó Tanítványaink, Kedves Ifjú Kollégáink!

Kívánok Önöknek jó munkahelyeket, munkasikereket, szép, kiegyensúlyozott családi-háttéren alapuló boldog, megelégedett magánéletet, egy most kibontakozó, szebb, értékelvű világban.

A jövőbeni viszontlátás reményében búcsúzom Önöktől, hiányozni fognak, Isten áldását kérem útjukra.

Ezen gondolatok jegyében a Nyugat-magyarországi Egyetem 2013/2014-as tanévét bezárom.

Jó Szerencsét! Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Prof. Dr. Faragó Sándor

rektor