Hasznos

Gyakran ismétlődő kérdések

 

<h3 class="title">Pályázatírók gyakori hibái </h3>

Az alábbiakban azokat a leggyakrabban előforduló hibákat és hiányosságokat gyűjtöttük össze, melyek a pályázat elkészítése közben merülhetnek fel. Az összefoglaló célja, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a hibákra és tanácsot adjunk a hiányosságok elkerüléséhez.

Egy-egy pályázat elkészítésekor fontos az alapos, mindenre kiterjedő információszerzés, illetve ezen túlmenően a jogszabályok, eljárási előírások pontos ismerete, az esetleges változások nyomon követése, melyhez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja és ügyfélszolgálata segítséget nyújt. Az alábbiakban azokat a leggyakrabban előforduló hibákat és hiányosságokat gyűjtöttük össze, melyek a pályázat elkészítése közben merülhetnek fel. Az összefoglaló célja, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a hibákra és tanácsot adjunk a hiányosságok elkerüléséhez.


1. A leggyakoribb hiba, hogy a pályázók a pályázati csomagnak nem a legfrissebb verzióját ismerik és használják, ezért javasoljuk, hogy minden esetben győződjenek meg arról, hogy a legfrissebb útmutatóval, kitöltő programmal és mellékletmintákkal dolgoztak, illetve a közzétett kiegészítő információkat (Közlemény, Gyakran ismételt kérdések) is figyelembe vették a pályázat elkészítése közben.

2. A pályázati előírások helytelen és/vagy félreértelmezéséből, egyes kizáró okok figyelmen kívül hagyásából, a jogszabályok hiányos ismeretéből adódóan előfordulhat, hogy a pályázók az adatlapot nem megfelelően töltötték ki, vagy egyes esetekben még a pályázat beadására sem jogosult a pályázó. Ezen esetek elkerülése érdekében javasolt szakértő segítségét kérni, mielőtt az előkészítést, a pályázat elkészítését megkezdjük, megkímélve magunkat a felesleges anyagi terhektől is. Fontos tudni például, hogy a munkaügyi bírság kifizetésével az ún. rendezetlen munkaügyi kapcsolat továbbra is fennáll, tehát pályázat benyújtása továbbra sem lehetséges.

3. Gyakran fordulnak elő nyomtatási hibák, melyek a kitöltő program nem megfelelő használatából, hibás kitöltéséből adódnak. Ezek legegyszerűbben a rendelkezésre álló segédanyagok helyes értelmezésével küszöbölhetők ki. Kérjük ezért, hogy minden esetben az utasításoknak megfelelően dolgozzanak a programban.

4. Előfordulhat, hogy a pályázati adatlap kitöltését követően az adatlapnak a CD-re mentése közben hiba lép fel vagy az adatlapot nem az előírt módon (xdat kiterjesztésű fájlként) csatolják: ez a pályázat elutasításához vezethet, ezért a postára adást megelőzően célszerű ellenörizni az adathordozó tartalmát és épségét.

5. A pályázók gyakran elfelejtik aláírni a beadott pályázatokat. Ez szintén a pályázat elutasításához vezet, ezért kérjük, a postára adást megelőzően ezt is ellenőrizzék.

6. A pályázatokhoz projektektől függően további dokumentumokat is csatolni kell, melyekkel kapcsolatban a Pályázati útmutató ad iránymutatásokat. A legtöbb kimaradó dokumentum természetesen hiánypótlás keretében pótlólag beadható, de javasolt minden rendelkezésre álló iratot, nyilatkozatot beküldeni a pályázattal, ezzel is gyorsítva a pályázat elbírálását. A benyújtandó mellékleteknél mindig ügyeljünk azok érvényességére és hitelességére.

7. A beadási határidők, illetve a hiánypótlási időszak pontos betartásának hiánya is sok esetben okozhatja egy jó projekt támogatásának elmaradását. Az időpontokkal kapcsolatos informálódást a honlap felhasználóbarát szolgáltatásai is segítik.


A pályázatokkal kapcsolatos információkat kérjük, minden esetben a www.nfu.hu honlapon tekintse meg, mert előfordulhat, hogy az egyéb portálokon megjelent közlések nem teljes körűek, aktuálisak.

 

Egyszerüsített előrehaladási jelentés (EPEJ) kitöltése


Mi tartozik a formai hibák, a jogosultsággal kapcsolatos hibák és a tartalmi hibák közé? 


Ezeknek a hibáknak nagyobb része "bocsánatos bűn", ami azt jelenti, hogy a pályázatot kiíró hatóság (pl. egy minisztérium) vagy a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezet (pl. egy Kht.) bizonyos pontokat megjelölve a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, következésképpen a pályázatát nem nyilvánítják (még) érvénytelennek. Ilyenkor a bírálati folyamat akár hónapokkal is meghosszabbodhat, annak ellenére, hogy a pályázónak csak 10-15 napja van a hiány pótlására. A pályázó egyaránt kötelezhető hiánypótlásra mind formai, mind tartalmi okból kifolyólag.


Kevésbé "szerencsés" esetről
akkor beszélhetünk, ha a pályázatnak olyan része hiányzik, vagy nem megfelelően kidolgozott, amely nem pótolható. Ilyenkor a pályázati, vagy regisztrációs díj elvész, és sok esetben a pályázó az adott pályázaton még egyszer nem is indulhat!

Formai hibák

 • nem annyi példányban nyújtották be, ahány elő volt írva
 • nem a megfelelő szöveg szerepelt a borítékon vagy a példányokon
 • nem megfelelő időben nyújtották be a formanyomtatványt elektronikus formában
 • nem csatolták a formanyomtatvány bizonyos részeit megváltoztatták (formátum)
 • a pályázati anyag nincs megfelelően szignálva, aláírva
 • a formanyomtatvány hiányosan lett kitöltve a mellékletek közül hiányzik valami
 • az igazolások nem megfelelőek, vagy hiányoznak

Jogosultsággal kapcsolatos hibák

 • a pályázó nem tartozik bele a pályázók körébe
 • a pályázó tulajdonosa nem felel meg
 • a pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek
 • a pályázó olyan tevékenységet végez, ami miatt nem pályázhat
 • a pályázó utolsó 2 évi gazdálkodási adatai miatt nem pályázhat
 • a pályázónak 60 napot meghaladó köztartozása van
 • a pályázó megkezdett projekthez igényel támogatást

Tartalmi hibák

 • a projekt elszámolható költségei nem elszámolható költségeket is tartalmaz
 •  a pályázó valótlan adatot szolgáltat
 • a projekt költségvetése irreális
 • a projekt mérete nincs összhangban a pályázó méretével, képességeivel
 • a pályázó nem felel meg a csekély összegű (de minimis) támogatás felételeinek
 • az igényelt támogatás nem esik a pályázati útmutatóban megjelölt minimális és maximális érték közé