Duális képzések

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját.

A vállalatokkal a felsőoktatási intézmények kötnek együttműködési megállapodást a képzésben történő részvételre.

A gazdasági szervezet és a hallgató hallgatói munkaszerződést köt: a vállalat a képzés teljes idejére köteles díjazásban részesíteni a hallgatót (tehát mind a vállalati, mind az intézményi periódusok alatt). A díj mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – 15%-a (tehát havonta legalább a minimálbér 60%-a körüli összeg).

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a felvételi eljárásban két, egymással párhuzamos szakaszból áll: az állami, általános felvételi eljárásból (mely semmiben nem különbözik a nem duális szakokra való jelentkezéstől), és egy vállalati felvételi szakaszból.

A felvételi tájékoztatóban január 31-ig kerül feltüntetésre a meghirdetett, „hagyományos”, nem duális formájú szakok mellett lábjegyzetben, amennyiben a szak duális formában is indul, valamint a vállalati partnerek is felsorolásra kerülnek (januárig a felsőoktatási intézmények honlapján lehet tájékozódni, várhatóan mely szakok indulnak duális formában).

A jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban. Amennyiben a duális formájú szakra szeretne a jelentkező felvételt nyerni, úgy ezzel párhuzamosan fel kell, hogy vegye a kapcsolatot a felvételi tájékoztatóban az adott szak mellett feltüntetett egy vagy több vállalati partnerrel. Több vállalat esetén a jelentkező választja ki a számára legszimpatikusabb(ak)at. A vállalat a honlapján feltünteti elérhetőségét, és saját, vállalati felvételi eljárásának részleteit.

A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vehet részt a vállalati felvételi eljárásban. A vállalat legkésőbb július elejéig tájékoztatja a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről (tehát, hogy számára megfelel-e a jelentkező).

A jelentkezőnek – sikeres vagy sikertelen vállalati felvételi eljárásának tudatában – még ideje és lehetősége van, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési sorrendjét – a besorolási döntés (ponthatárhúzás) időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – egy alkalommal módosíthassa. A sikertelen vállalati felvételi eljárás nem érinti az általános felvételi eljárást, nem befolyásolja a ponthatárhúzás eredményét.

A Nyugat-magyarországi egyetemen induló duális képzésekről, és partnercégeinkről  bővebben tájékozódhatnak az alábbi linken: http://dualisdiploma.hu/intezmenyek?name=Nyugat-magyarorsz%C3%A1gi+Egyetem&area=&programme=&partnerName=&limit=50


Faipari mérnök BSc


Mechatronikai mérnök Bsc


Gépészmérnök képzésDuális gépészmérnöki képzés szakismertetője: http://www.gepesz.ttk.nyme.hu/index.php?id=26260&L=1

Savaria Műszaki Intézet honlapja: http://www.mi.ttk.nyme.hu/index.php?id=25458&L=1

Képzés ismertető: issuu.com/infozeg/docs/small