In memoriam LANG MIKLÓS

Tisztelt Gyászoló Család, egykori munkatársak, barátok és tanítványok, tisztelt gyászoló közösség!

Nehéz szívvel állunk itt LANG MIKLÓS emeritus professzor, nyugalmazott intézetigazgató, az egykori Soproni Egyetem rektor-helyettese urnájánál. Az értelmünk már felfogta a megmásíthatatlant, a lelkünk még sokáig nem tud majd beletörődni a kényszerű elválásba, a szívünk pedig talán soha be nem gyógyuló sebet kapott volt kollégánk, vezetőtársunk, barátunk, tanárunk-mesterünk eltávoztával. Mégis tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló közösség, a halálon egyedül a megsebzett szívek, a szív-szeretet tudnak úrrá lenni azzal, ha azt nem végleges távozásként éljük meg, hanem a szeretett Férj, Apa, Nagyapa, munkatárs, főnök, barát, tanítómester jelenlétének egy más formájának tekintjük. Jelenlétnek a szívünkben, a mindennapok emlékezetében.

Könnyű emlékezni Tisztelt gyászolók egy olyan emberre, aki sokat adott másoknak, aki sokat tett másokért, aki sok és maradandó nyomot hagyott maga után.

Az emlékezést mindig a búcsúztatáskor kezdjük, hogy felvegyük annak fonalát, hogy emlékeztessünk mindarra, ami mindnyájunk tudatában ott van ugyan, de a fájdalom elnyomja az emlékek felszínre jöttét. Emlékezni egy vezetői szerepet is vállaló tanáremberre, egy professzorra csak akként lehet, ha bemutatjuk életpályáját, sikereit, eredményeit úgy, hogy az haló porában is példát jelentsen, – nomen est omen – útmutató Lángként világítson!

LANG MIKLÓS Sopronban született 72 évvel ezelőtt, 1941. május elsején. Tanulmányai is ide kötötték a Széchenyi Gimnáziumba, ahonnan az Erdészeti Főiskolára vezetett útja, hogy aztán már az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karának harmadik faiparos évfolyamán, 1964-ben szerezzen okleveles faipari mérnöki diplomát. A végzést követően öt évig élt Szentendrén és dolgozott az Erdészeti Fa- és Vegyesipari Vállalatnál termelésirányítóként, végül termelési osztályvezetőként.

1969. december 1-én került vissza az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Gépek Tanszékére adjunktusként. Kezdetben az „Általános géptan” gyakorlatát majd előadásait tartotta, később a „Gépek üzemtanát” és „Faipari gépek” üzemtanát oktatta. Nevéhez köthető a „Forgácsoláselmélet”, a „Szerszámtechnika”, a „Fűtés és szellőztetés”, valamint a szakmérnököknek a „Hidraulika és pneumatika” tárgyak oktatása.

A hallgatókkal mindenkor kiváló kapcsolatot ápolt, 1971-1974 között az egyetemi kollégium igazgatója volt, később még akkor is gyakorolta kollégiumi tanári, vagy évfolyamfelelős tanári munkáját, amikor az már nem volt kötelező. A felsőbb éves firmák balekjaikra „hagyományozták”, ajánlották, a hallgatók irányába mélységes empátiát mutató tanárukat! Ez a pedagógusi elkötelezettségből fakadó bensőséges viszony akkor sem változott, amikor 1990-ben docensi, vagy 1995-től egyetemi tanári kinevezést kapott. Szeretettel foglalkozott diplomatervezőivel, TDK-saival, doktoranduszaival. Tanítványai most jó-emlékű tanárukat, szeretett mesterüket gyászolják.

Az oktatás-nevelés mellett LÁNG MIKLÓS a tudományos pályán is egyre magasabbra jutott. 1979-ben „summa cum laude” minősítéssel műszaki doktori címet, 1989-ben a műszaki tudományok kandidátusa tudományos fokozatot szerzett. Szoros kapcsolatokat ápolt drezdai, stuttgarti, bécsi, zürichi és ljubljanai egyetemekkel, kutatóintézetekkel.

LANG MIKLÓS Professzor vezetői munkásságáról külön is szólnom kell, hiszen 1994-ben a Soproni Egyetem rektora, WINKLER ANDRÁS rektor-helyettesének kérte fel. Általános és oktatási rektor-helyettesi pályázatát az Egyetemi Tanács is támogatta. A rektori vezetés felismerte, hogy az egyetem fejlesztése a jövő szempontjából stratégiai fontosságú, s ebben a munkában oroszlánrész jutott LANG MIKLÓS rektor-helyettes úrnak. Megerősítették a Közgazdasági Intézetet, s előkészítették és engedélyeztették a Közgazdasági Szakot, ezzel lerakták a későbbi Közgazdaságtudományi Kar alapjait. Az átmeneti 1990-es évekre jellemző módon, kényszerűségből, rektor-helyettesként egyidejűleg volt megbízott vezetője a Közgazdasági Intézetnek, a mérnöktanárképzést folytató Tanárképző Intézetnek, az Informatikai Központnak és az Innovációs Irodának. Közben 1996-tól a Faipari Géptani Tanszéket is vezette.

 

Tisztelt Gyászoló Közösség!

LANG MIKLÓS Professzor 2007. augusztus 31-én intézetigazgatóként, közel 40 évi egyetemi szolgálat után vonult nyugdíjba. Intézete, a Faipari Mérnöki Kar és az Egyetem ezt követően is igényt tartott tudására, tapasztalataira, bölcsességére, ezért 2008-ban emeritus professzori címet adományozott számára. S ő dolgozott, szolgált tovább. Ez a csaknem fél évszázados szolgálat ért véget mindnyájunk számára váratlanul, felkészületlen módon. 72 év adatott meg neki, 72 eredményes, sikeres év. Teljes életet élt, hiszen sokat kapott a Teremtőtől, sokat is adott az arra érdemeseknek, szeretteinek, barátainak, tanítványainak.

 

Tisztelt Professzor Úr, Kedves Miklós!

Köszönjük Neked egész életedet, egyetemépítő munkásságodat, tanári elkötelezettségedet, Alma Mater iránti szeretetedet! Ígérjük, hogy munkádat töretlen elkötelezettséggel visszük tovább, nem feledünk, emlékedet az egyetem történelemkönyvének sikeres lapjain, valamint szívünkben megőrizzük. Közös gyászunk hozzon megnyugvást szeretett Családod számára. Hiányozni fogsz!

 

Nyugodj békében!

 

Sopron, 2013. április 5.

Prof. Dr. Faragó Sándor

rektor