felvételizőknek

Tájékoztató felsőfokú oklevéllel jelentkezők számára


A 335/2014. (XII.18.) Korm. rendelet alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem alapképzésére, osztatlan képzésére, felsőoktatási szakképzésére jelentkezők, amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkeznek kérésükre a pontszámukat a felsőfokú végzettségük alapján is számolhatják.
A 2015. évi általános eljárásban a felsőfokú végzettség (alapképzés, mesterképzés, főiskolai képzés, egyetemi képzés) során szerzett oklevél minősítése alapján a képzés szintjétől függetlenül adható pontok:

  • kitüntetéses diploma minősítése 400 pont
  • kiváló diploma minősítése 390 pont
  • jó diploma minősítése 370 pont
  • közepes diploma minősítése 340 pont
  • elégséges diploma minősítése 310 pont

A felsőfokú végzettség figyelembevételével megállapított pontokhoz a jogszabályban rögzített többletpontok adhatók.

Intézményi sajátosságok:
A felsőfokú végzettség alapján adható pontok fenti alkalmazása alól kivételt képeznek az alábbi szakokra jelentkezők:

  • anglisztika és germanisztika alapképzés, valamint osztatlan angol nyelv és kultúra tanára szak,
  • osztatlan ének-zenetanár és osztatlan rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak (gyakorlati vizsga),
  • testnevelő-edző alapképzés és osztatlan testnevelő tanár szak,
  • művészetközvetítés képzési terület alapképzései (alkalmassági és a gyakorlati vizsgák),
  • művészet képzési terület alapképzései (alkalmassági és a gyakorlati vizsgák).