NymE adatai

A pályázó azonosítására használt betüszó: NymE

Cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

 

Magyar nyelvű megnevezése: Nyugat-magyarországi Egyetem

Angol nyelvű megnevezése: University of West Hungary

Német nyelvű megnevezése:Westungarische Universität

 

Regionális központjának hivatalos neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

ÁHT azonosítója: 279 089

Rövidített megnevezése: NymE-SEK

Regionális központjának címe: 9700 Szombathely, Károlyi

Gáspár tér 4.

 

Intézményi azonosító: FI21120

Jogi forma (KSH formakód): 312 Központilag felügyelt költségvetési intézmény

Pályázók köre: Felsőoktatási Intézmény

Minősítés kód: 6

Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyűlése

Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének)

megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Törvényes képviselője: Prof. Dr. Faragó Sándor rektor

Cégszerűen aláírók:Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, Dr. Dinnyés Álmos kancellár, Szabó László gazdasági igazgató

 

Cégszerű aláírók elérhetősége:

Prof. Dr. Faragó Sándor rektor (tel.:99/518-344, e-mail: rectoro@nyme.hu)

Dr. Dinnyés Álmos kancellár (tel: 99/518-162; e-mail: kancellar@nyme.hu)

Szabó László gazdasági igazgató (tel.: 99/518-162, e-mail: gi@nyme.hu)

 

Intézetünk könyvvizsgálójának adatai:

Intézetünk a Számviteli Tv. előírásaival összhangban, szerződést kötött az Audit Office Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására.

A keretszerződés érinti a különféle pályázatok keretében elkészített projekt megvalósulás elszámolásának könyvizsgálatát is. Ezért tájékoztatjuk Önöket, hogy  olyan pályázatok esetében, ahol az irányító hatóság a feltételek között könyvvizsgálói jelenlét előírását kéri, az alábbi címet jelezzék:

Audit Office Kft. (9400 Sopron, Hátsókapu 8.)

A társaság kamarai száma: 002097

A könyvvizsgálatot az Audit Office Kft részéről Orbánné Németh Magdolna  könyvvizsgáló végzi.

Elérhetősége: 9400 Sopron, Gesztenyés körút 5.

Szakértői száma: 006030.

 

 

Adószám: 15760346-2-08

Közösségi adószám (VAT): HU 15760346  

FP7 PIC kód: 999871927

Statisztikai számjel: 15760346-8542-312-08

Számlavezető bank neve és címe: Magyar Államkincstár, 9022 Győr, Czuczor G. u. 26.

Bankszámlaszám: 

 NymE Előirányzat-felhasználási keretszámla: ÁHT: 279 078

10033001-00290610-00000000

IBAN kód: HU58 1003 3001 0029 0610 0000 0000

  NymE-SEK (Savária Egyetemi Központ) Előirányzat-felhasználási keretszámla: ÁHT: 279 089

10047004-00290634-00000000

NymE Regionális Pedagógiai, Szolgáltató és Kutató Központ Előirányzat-felhasználási keretszámla: ÁHT: 279 090

10047004-00290627-00000000

 

FIGYELEM! A pályázatok tipusától függően (EU-s, hazai, nemzetközi stb.)

az egyetem bankszámlája ettől eltérhet. Ezért a pályázat benyújtását megelőzően a GH-val egyeztetni kell!

NymE Európai Uniós programok célelszámolási forintszámlája: 10033001-00290610-30005008

IBAN kód: HU15 1003 3001 0029 0610 3000 5008 

Hatályos alapító okirat kelte: 2016. 01. 01.

Hatályos alapító okirat száma: 53021/2015.

Alapítás időpontja:  2008. 01. 01.

Szakágazati kód: 854200 (Felsőfokú oktatás)

ÁFA-kör: Az Egyetem ÁFA kötelezett, de az ÁFÁT nem igényelheti vissza!!!

MVH regisztrációs szám mezőgazdasági tevékenység esetén: 1004098296 

TKözalkalmazottak munkajogi létszáma, köznevelési intézményekkel együtt (2016. 01. 01.): 855 fő.

Társadalombiztosítási törzsszám: 170607119

TEÁOR '08 szám: 8542 felsőfokú oktatás

NACE kód:

NACE kódok20  – kódok a gazdasági tevékenységek dimenziója alapján21

Kód     Gazdasági tevékenységek

01        Mezőgazdaság, vadászat és erdészet

02        Halászat

03        Élelmiszerek és italok előállítása

04        Textíliák és textilipari termékek előállítása

05        Szállítóeszközök előállítása

06        Nem meghatározott gyártási tevékenység

07        Energiatermelő anyagok bányászása és fejtése

08        Villamosenergia-, gáz-, gőz- és forróvízellátás

09        Víz gyűjtése, tisztítása és elosztása

10        Posta és távközlés

11        Szállítás

12        Építőipar

13        Nagy- és kiskereskedelem

14        Szállodaipar és vendéglátóipar

15        Pénzügyi közvetítés

16        Ingatlan, bérlés és üzleti tevékenység

17        Közigazgatás

18        Oktatás

19        Humán-egészségügyi tevékenységek

20        Szociális munka, közösség, szociális és személyi szolgáltatások

21        A környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységek

22        Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások

00        Nem alkalmazható

20  A NACE-kód ("Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes") a gazdasági ágak 29/2002/EK rendelettel kötelezően bevezetett statisztikai osztályozási rendszere az Európai Közösségben. Nemzeti szinten ezen osztályozási rendszer alapján sorolják egységes jegyzékbe a vállalatok gazdasági tevékenységeit.

21 A gazdasági ágak Európai Közösségben érvényes statisztikai osztályozási rendszere alapján (NACE 1. átdolgozott változat); az 1990. október 9-i 3037/90/EGK rendeletet módosító 2001. december 19-i 29/2002/EK rendelet.

Költségvetési (PIR) törzsszám: 760346

ÁHT azonosító: 279078

SWIFT kód: MANEHUHB

  BANK/BRANCH CODE: ezt nem kell kitölteni, ha a SWIFT és az IBAN kód adott

OTKA esetén:

kutatóhely felügy. szerve: NEFMI (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

kutatóhely rövid neve: UWH-FF-IC

fejezet: 20

cím: 02

alcím: 00

ERASMUS University Charter number: 62997-IC-1-2009-1-HU-ERASMUS-EUCX-1

 

Helyrajzi számok:

Sopron, Bajcsy-Zs. ut. 4. 7183

Sopron, Ferenczy J. u. 5. 3841

Sopron, Erzsébet u. 9. 2850

Sopron, Deák-tér 32. 2964

Savaria Egyetemi Központ, Szhely. Károlyi G. tér 4. 5555