II. János Pál Katolikus Szakkollégium Házmegáldása - Prof. Dr. Faragó Sándor ünnepi beszéde

 

Excellenciás Püspök Urak, Tisztelt Államtitkár Asszony, Kormánymegbízott Úr, Polgármester Úr, Alelnök Úr, Rektor-helyettes Úr, Főtisztelendő Urak, Kedves Tanártársaim, Hallgatóink, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

A VENI SANCTE - szentmise tanévet indító, lélekemelő órája után, a Mindenható beteljesítő gondoskodásának újabb tanújelét tapasztalhatjuk meg akkor, amikor a II. János Pál Katolikus Szakkollégium Házmegáldásán vehetünk részt.

Beteljesítő gondosodásról beszélek, hiszen két éves folyamat tetőpontjaként élem meg e mai szép napot. A DR. PÁPAI LAJOS győri megyéspüspök Úr által alapított soproni Egyetemi Lelkészség, valamint Szent Pál Katolikus Szakkollégium sikerei bátorítottak fel mintegy két éve, hogy kérjem DR. VERES ANDRÁS Püspök Urat arra, hogy vizsgálja meg Egyetemünk Savaria Egyetemi Központjában felállítandó Egyetemi Lelkészség alapításának lehetőségét. Püspök Úr a szíve szerinti felkéréssel egyetértve megalapította a lelkészséget, s DR. NÉMETH NORBERT atyát bízta meg annak vezetésével. A lelkészség kiváló működése – hála Norbert Atyának – adta a bátorságot ahhoz, hogy ismételten kérjem Püspök Urat, egy Katolikus Szakkollégium – nem kis gazdasági áldozatokkal járó – létesítésének megfontolására. Ekkor is nyílt fülekre – és ami ennél fontosabb – nyílt szívre találtam, hiszen javaslatom találkozott Püspök Úr elképzelésével.

Ennyi szubjektív megközelítés után talán elhiszik nekem kedves Ünneplők, hogy beteljesülésként, sőt kiteljesedésként élem meg e mai napot. Hála és köszönet a mai napért Püspök Úrnak, kérem, tartsa gondoskodó atyai, főpásztori tekintetét a Szakkollégiumon és egyetemi ifjúságunkon.

A kiteljesedést pedig az a büszkeség adja számomra, hogy a most elindított tanévvel a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi városaiban, Sopronban, Győrben, Mosonmagyaróváron és most már Szombathelyen is – talán egyedülálló módon hazánkban – működnek katolikus egyetemi lelkészségek és szakkollégiumok ifjúságunk nevelésére, épülésére és Isten nagyobb dicsőségére.

 

Kedves Kollégisták, Kedves Hallgatóink!

 

A kollégiumi élet – visszagondolva saját egyetemista éveimre – semmivel nem pótolható közösségi érzés kifejlődését, az egymás iránti felelősség, a barátság, a segítségnyújtás, a szeretet, azaz az ember, krisztusi tanítás által deklarált legszebb adottságainak megélését teszi lehetővé, egyszersmind felejthetetlenné. Nektek pedig a jövőben megadatik, hogy mindezek mellé katolikus szellemiséget, lelkiséget is kaptok, amely elkötelezett spiritualitásában az emberi teljesség magasabb szintjét, miáltal az életerő napjainkban oly fontos meghatványozását biztosítja. Éljetek a kollégium adta lehetőségekkel! Éljetek, mert az élet szép, a földi élet megismételhetetlen, de csak akkor van értelme, ha azt tudatosan élitek meg. Fogadjátok meg Kalkuttai Boldog Teréz Anya „Az élet himnuszában” megfogalmazott intelmeit!

 

Az élet az egyetlen esély, vedd komolyan!

Az élet szépség, csodáld meg!

Az élet boldogság, ízleld meg!

Az élet álom, tedd valósággá!

Az élet kihívás, fogadd el!

Az élet kötelesség, teljesítsd!

Az élet játék, játszd!

Az élet vagyon, használd fel!

Az élet szeretet, add át magad!

Az élet titok, fejtsd meg!

Az élet ígéret, teljesítsd!

Az élet szomorúság, győzd le!

Az élet dal, énekeld!

Az élet küzdelem, harcold meg!

Az élet kaland, vállald!

Az élet jutalom, érdemeld ki!

Az élet élet – éljed!

 

Tisztelt Ünneplők!

Még egy gondolatot engedjenek meg nekem – a Szakkollégium névválasztásáról. Egy intézmény névadása mindig üzenet is, annak szellemiségét, küldetését van hivatva sugározni. A 21. században működő katolikus szakkollégium névadójaként, aligha lehet alkalmasabb személyt találni, mint az ifjúságot mélységesen szerető boldog II. János Pál pápáét. Azt az egyházfőt, aki a katolicizmus minden tradicionális értékét megőriző, ugyanakkor a világot gyökereiben megváltoztató személyiségként, vallásunkat ismét napjaink korszerű, domináns, megkerülhetetlen, az élet nagy kérdéseire meggyőző válaszokat adó szellemi irányzatává tette. Ezen a mindennapokban munkálkodni pedig minden hívő katolikusnak, különösen a jános-pálosoknak mindenkor magasztos feladat lesz.

 

Tisztelt Hallgatóim!

 

Mit hallottunk Lukács mai evangéliumában?:

Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok.

de azt is írta: hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!”

 

Legyen mindenkor békesség e házban, s az Úr békesség lengje körül mindenkor. E békességben hirdessétek fennen, hogy hozzátok már elérkezett Isten országa. Ehhez kérem alapító András Püspök Urunkra, Norbert igazgató úrra, a szakkollégiumunk minden tagjára, egyetemünk minden polgárára, nemkülönben városunk és hazánk vezetőire Isten Áldását!

 

Kedves Vendégeink!

 

Kérem, fogadják szeretettel meglepetésemet, meglepetésünket, amely a névadó II. János Pál pápával kapcsolatos.

1986. október 23-án – 26 évvel ezelőtt – Rómában a pápai audiencián a szombathelyi Berzsenyi Dániel Kórus volt az audiencia felkért kórusa, akiktől a Szentatya kifejezetten magyar kórusműveket – szakrális műveket és népdalfeldolgozásokat. A nagy sikerű bemutató után hosszasan elbeszélgetett a kórus tagjaival. Ezt mutatja a következő másfél perc filmbejátszása.

A felvétel pár napja került elő a feledés homályából. Fehér László egykori kórustag, a ma is a kórusban éneklő Bacsa Flóra révén juttatta el Vinczeffy Adrienne karnagyhoz, mit sem tudva a mai avatásról.

Nem 15 éve, nem 25 éve, most – néhány nappal október 23 dicső évfordulója előtt – amikor a szakkollégium a Szentatyáról kapja nevét.

Mi nem hiszünk a véletlenekben, de hiszünk a gondoskodó kis csodákban. Biztos vagyok abban, hogy jó szívvel, szeretettel néz le ránk most Ő is az égi Hazából!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Szombathely, 2012. október 18.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor

Rektor