A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2012/2013-AS TANÉVÉNEK TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE

 

Faipari Mérnöki Kar, Sopron

2012. szeptember 14.

 

Tisztelt Dékán Úr, Főosztályvezető Úr, Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Tiszteletbeli Doktoraink, Tisztelt Díszdiplomásaink, Kedves Vezetőtársaim, Tanártársaim, Kedves Elsőéves Hallgatóink, Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!

 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának ünnepi tanévnyitó központi tanácsülésén, amelyet ez évben az alapításának 50. évfordulóját ünneplő Faipari Mérnöki Kar tanévnyitó Kari Tanácsülésével kötöttünk egybe.

 

1962-ben az Elnöki Tanács 22. számú törvényerejű rendelete megalapította ugyanis az Erdészeti és Faipari Egyetemet, amelynek az akkor már 150 éves Erdőmérnöki Kara mellett Faipari Mérnöki Kara is létrejött. Véget ért Sopronban egy fájdalmas időszak, amely előbb a kohómérnök, majd a bányamérnök képzés elvesztésével – Miskolcra telepítésével –, az 1956-os exodussal, valamint a város határsáv mögé szorításával perifériára taszította a soproni felsőoktatást. Az egyetemi rangú Erdőmérnöki Főiskola több karú egyetemmé vált, s megtette azt az első lépést azon az úton, amely a mára tízkarúvá nőtt Nyugat-magyarországi Egyetem megalapításához vezetett.

Az 50 éves évfordulón emlékezzünk tisztelettel az új egyetem első vezérkarára, GÁL JÁNOS rektorra, MAGYAR JÁNOS és MAJER ANTAL rektor-helyettesekre, SOMKUTI ELEMÉRRE az Erdőmérnöki Kar dékánjára és a kettős jubileum kapcsán kiemelt tisztelettel SZABÓ DÉNESRE a Faipari Mérnöki Kar, alapító dékánjára.

 

Tisztelt Ünneplők!

 

Az 50. évvel ezelőtti karalapítás, illetve az 55 év előtti, 1957-es szakindítás fényes pályára állította a kezdetek óta deklaráltan műszaki kar magas ívű, napjainkig tartó, egyre szélesebb alapokon nyugvó fejlődését. A faipari mérnöki szak megvalósulása után faipari üzemmérnök képzés kezdődött, majd rendre indultak az újabb és újabb szakok. 1984-ben papíripari mérnöki szak – amely később átalakult könnyűipari mérnöki képzéssé –, 2006-ban ipari termék és formatervező szak alakult. 1992 volt az első igazi nyitás éve, amely meghozta a belsőépítész és formatervező művész szakok indítását, amelynek tehát 20 éves jubileumát is ünnepeljük. A művészképzés új lehetőségeket, új szellemi áramlatot hozott a kar és az egyetem életébe, amely ráadásul 2005-ben kiegészült tervezőgrafikus szakkal is. Tíz éve indult el – újabb jubileum – az ugyancsak sikeres gazdasági informatikus képzés.

A döntően műszaki képzési területű kar kiválóan megfelelt a kor kihívásainak akkor is, amikor megalapította Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központját, amely a kar – s bártan mondhatjuk, hogy a régió nyugati-déli felének – mechatronikai képzési centrumává vált. A mechatronikai és gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzésekkel (utóbbi Szentgotthárdon folyik) vált napjainkra teljessé a képzési paletta.

Mindezen fejlesztéseket körültekintő módon, erős koncepcióval, a Bolognai rendszerre való – nem egyszerű – átállási folyamat feltételrendszerében valósították meg.

Az oktatás mellett a tudomány és a művészetek területén is kiemelkedőt teljesítettek a kar oktatói. Egyre több tudományosan minősített és művészeti díjakkal elismert tanára professzora van a karnak, a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya meghaladja a 70%-ot. SITKEI GYÖRGY Professzor emeritus a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA rendes tagja, FEKETE GYÖRGY Professzor emeritus, akadémikus a MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA elnöke, OROSZ ISTVÁN Professzor, akadémikus az Akadémia elnökségi tagja, TÓTH TIBOR c. egyetemi tanár, pedig az akadémia tagja.

Ötven év alatt mérnökök, művészek, informatikusok ezreit adta a Faipari Mérnöki Kar a felsorolt szakok számára, a nemzetgazdaságnak, a magyar hazának, akik fényesen megállták helyüket minden területen, igazolva Alma Materük oktató munkájának nemzetközi mércével mérve is magas színvonalát. Oktatók és hallgatók, végzett mérnökök, művészek és informatikusok tartják magasan lobogva fél évszázada a Faipari Mérnöki Kar zászlaját.

 

Az 50 év sikerei mögött – Tisztelt Vendégeink – mindig ott voltak a kar vezetői, akik tudásukkal, küldetéstudatukkal, vezetőképességükkel fejlődési célt, koncepciót képviseltek, személyes adottságaikkal karaktert adtak a karnak, sikerre vitték a kart az 50 év során. Emlékezzünk kegyelettel – a már említett SZABÓ DÉNES mellett – néhai WINKLER OSZKÁR, CZIRÁKI JÓZSEF, KOVÁCS ILLÉS, BÉLDI FERENC dékán urakra, és jó egészséget kívánjunk a most is velünk ünneplő RÓNAI FERENC, HARGITAI LÁSZLÓ, KOVÁCS ZSOLT, BORONKAI LÁSZLÓ, MOLNÁR SÁNDOR professzor, dékán uraknak és a jelenlegi dékánnak JEREB LÁSZLÓNAK.

A fél évszázad során két faipari mérnöki kari professzort választott rektorává az Erdészeti és Faipari Egyetem. CZIRÁKI JÓZSEF 1972-1978, WINKLER ANDRÁS 1989-1997 között viselte a rektori láncot. Ugyanezen időszakban BÉLDI FERENC, KUBINSZKY MIHÁLY, RÓNAI FERENC, WINKLER ANDRÁS, LÁNG MIKLÓS, KOVÁCS ZSOLT és TAKÁTS PÉTER voltak a folyamatosan fejlődő, növekvő egyetem rektor-helyettesei.

Az egyetem ezidei rektoraként tisztelettel, hálával és köszönettel emlékezem az egyetem fejlesztésében, erősítésében játszott, egyetem-történeti jelentőségű munkájukra.

Ugyanilyen szeretettel és hálával gondolok a kar minden oktatójára és dolgozójára, akik a vezetőkkel közösen építették naggyá a Faipari Mérnöki Kart.

 

Kedves Aranydiplomás Faipari Mérnökök, Kedves Firmáim!

 

Ti mindig tudatában voltatok annak, hogy történelmi évfolyam vagytok. Az elsők, a példák, a minták! És abban is első vagytok, hogy a Kar történetében Ti veszitek át az első aranydiplomát. Ötven év alatt teljesítettétek szakotok történelmi küldetését, s most szakma-szereteteteket, hűségeteket, eredményeiteket, egész életutatokat példaként állíthatjuk a tanulmányait most megkezdő ifjú nemzedék elé. Feladataitok persze nem szűnnek meg, továbbra is példát adni, segíteni, támogatni karotok, a szeretett Alma Mater életét. Sőt mától eggyel növekedett is a feladat – 10 év múlva meg kell jelennetek a gyémántdiplomáért. Úgy legyen! Isten éltessen Benneteket!

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Velünk egy időben ünnepeljük Székesfehérváron a Geoinformatikai Kar jogelődjének, a Felsőfokú Földmérési Technikum alapításának 50. évfordulóját. Negyven évvel ezelőtt tagozódott be az Erdészeti és Faipari Egyetem szervezetébe az ebből kifejlődött Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar, 1972-től tehát már három kara volt egyetemünknek. Köszöntjük fehérvári karunkat is jubileumukon.

 

Tisztelt Szenátus, Tisztelt Kari Tanács Ülés!

 

Alig csendesültek el diplomaátadó ünnepségek zenéinek akkordjai, a diploma átvételével jelzett boldog beteljesülés örömzsivaja, újfent megbolydult az élet egyetemi városainkban, Sopronban, Mosonmagyaróváron, Győrött, Székesfehérváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen. Balekok, gólyák érkeztek, s tovább lódul az egyetemi lét örök körforgása. Búcsúztatás és fogadás, ez a dolgok, ez az élet rendje.

Az új tanévre azonban nemcsak Önök Kedves Hallgatóink, de az Alma Mater, a tanári kar, sőt a felsőbb évesek is készültek. Az elmúlt években – s meg nem szűnő aktivitással mai napig is – arra készülünk, hogy az itt élőknek és az új jövevényeknek szebb, jobb, végső soron eredményes, sikeres legyen az élete.

 

Új épületek épültek, a régiek – csaknem mind – felújításra kerültek. Egyetemünk az elmúlt 5 évben mintegy 20 milliárd Forint értékben fordított forrásokat az Önök fogadására. Itt Sopronban is nagy változások történtek, meg fogják ismerni azokat mindennapjaikban.

Legutóbb „Zöld Egyetem” programunkra 4,9 milliárd forintot nyertünk. Fejlesztéseinket Sopronban, Győrben, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen valósítottuk meg. Ennek megfelelően mintegy 2,2 milliárd forint értékben, TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓ KÖZPONT építése történt Sopronban, 21 – kutatási, oktatási és szolgáltatási feladatokat ellátó akkreditált laboratórium létesítésével, illetve a meglévők koncentrálásával felújításával. Az épület átadása a múlt héten történt meg.

Mintegy 330 millió forintot fordítunk Sopronban közgyűjteményi funkciókat ellátó, családbarát látogatóközpontunk a LIGNEUM kialakítására – a „nyitott intézmény” gondolat jegyében. Mindez nagyhírű gyűjteményeinknek, Európa hírű Botanikus Kertünknek a gyakorlatorientált oktatásba, az ismeretterjesztésbe és az Egyetem PR tevékenységébe történő integrálását segíti elő. Ennek az épületnek az átadására is a múlt héten került sor.

Szombathelyen, a Természettudományi Kar képzéseinek korszerű feltételrendszerét teremtettük meg fél milliárd forintnyi fejlesztéssel. Mosonmagyaróváron az ún. akadémiai épület felújításával, 420 millió forintos költséggel gyakorlati oktatási és kutatási helyek létesítésére került sor.

Győrben, Apáczai Karunkon 350 millió forintból oktatást segítő képzési helyek kialakítása történt meg.

Emellett az egyetem átfogó informatikai fejlesztésére, valamint a bemutatott részprojektek informatikai támogatására további fél milliárd forintot fordítottunk.

 

1,9 milliárd forintot nyertünk a kutatóegyetem pályázaton. 544 millió forintot fordíthatunk megújuló energiaforrás és technológia, illetve klímaváltozás kutatásra kilenc, különféle képzési célú projektet nyertünk 1,4 milliárd forint értékben a képzők képzésére, a tudás és a tudományos eredmények terítésére, hasznosítására a társadalom legszélesebb, különböző képzettségű rétegei felé, az egyetem szellemi, szervezeti és kutatási szerkezetfejlesztésére, a könyvtári hálózat fejlesztésére, pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítására, vagy a kompetencia alapú oktatásra.

 

És újabb sikerekkel kezdődhet ez az akadémiai év is! Nemrég kaptuk az értesítést, hogy újabb közel 2,0 milliárd forintot nyertünk három nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatására.

390 millió forintot fordíthatunk a folyamatos erdőborítás megvalósításának konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálatára, 870 millió forintot a klímaváltozások hatáselemzésére és az alkalmazkodás lehetőségére az erdészeti és agrárszektorban, továbbá 690 millió forintot a korszerűbb környezettudatos épületek kifejlesztésére. Ez utóbbi project a Faipari Mérnöki Karon, az első kettő pedig az Erdőmérnöki Karon fog megvalósulni.

E projektek célja a nemzetközi együttműködésekben való részvételünk, kutatási eredményeink terjesztése a tudományos és szakmai körökben.

 

Talán ezek után elhiszik, Kedves Ifjú Barátaim, hogy vártuk Önöket! S „Jövőt építünk” – ahogy Egyetemünk jelmondata hirdeti – Önöknek, Önökkel, Önökért!

 

Tisztelt Szenátus, Tisztelt Kari Tanács!

 

Jelentem, hogy a nyári felvételi eljárások eredményeként 10 karunkon várhatóan 3360 új hallgató kezdi meg tanulmányait, köztük 1887 fő államilag támogatott, 1473 fő pedig költségtérítéses képzés keretében. Az év elején keresztfélévben felvett 259 elsőévessel együtt tehát az idén ősztől 3619 első éves tanulhat egyetemünkön. A felvett összes hallgatói létszám a tavalyihoz képest 25%-kal csökkent, ami megfelel a csökkenő jelentkezői szándék és a költségtérítéses képzés kizárólagosságának bizonyos szakokon történt bevezetése okán fellépő országos helyzetnek.

Sopronban 1042, Szombathelyen 1049, Győrben 832, Mosonmagyaróváron 278 (egyedül a Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar tudta növeli felvételi létszámát), Székesfehérváron 159 és Zalaegerszegen 43 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait. Így hat egyetemi városunkból Sopronban várhatóan 4150, Szombathelyen 3600, Győrben 3200, Mosonmagyaróváron 920, Székesfehérváron 560 és Zalaegerszegen 120 hallgatónk folytat tanulmányokat a 2012/2013-as tanévben. Összes hallgatói létszámunk – a doktori iskolák hallgatóival együtt megközelíti a 13 ezret. Számukra diákhoteljeinkben összesen 2800 magas komfortfokozatú férőhely áll rendelkezésre.

Hat doktori iskolánkban 184 fő folytathat PhD doktori tanulmányokat. Öt gyakorló intézményünkben 2278 gyermek tanul, illetve jár óvodába. A Nyugat-magyarországi Egyetemen tehát a tanévkezdés mintegy 15 és fél ezer gyermeknek és ifjú felnőttnek jelenti az újabb szakaszt a tudás grádicsán való feljebbkapaszkodásra.

Az elmondottak jövőépítő stratégiánk folyamatos beteljesülésének következményei, s az egyetem – beleértve a gyakorló intézményeket is – mintegy nyolcszáz fős tanári gárdája kiváló oktató-nevelő munkájának a megérdemelt gyümölcse.

Az évezred elején meghirdetett minőségközpontú programjainknak köszönhetően az egyetemnek mára 430 minősített oktatója van. Ez 60% feletti átlagot jelent, amely érték, több karon meghaladja a 70 vagy a 80%-ot. Ez is országosan elismert, alkalmasint élenjáró pozíció.

Ez utóbb elmondottaknak, kedves ifjú hallgatóink, az Önök képzése, fejlődése, előmenetele, sikere szempontjából van jeles jelentősége. Ezzel a felkészültséggel is vártuk Önöket!

 

Nem kétséges, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem valamennyi kara – köztük a jubiláló Faipari Mérnöki Kar – tudós professzorainak, tanárainak és infrastruktúrájának segítségével a legmagasabb színvonalon képes megvalósítani küldetését, az európai szinten kvalifikált szakemberek kibocsátását úgy, hogy azok tudásuk mellett, lelkileg, emberséggel szolgálhassák hivatásukat, hazájukat, nemzetüket.

 

Kedves Elsőéves Hallgatóink!

 

Látva meghatott, örömtől sugárzó, reményt váró, egyszersmind bizonytalan és tétova tekintetüket megértéssel élem meg mostani lelki állapotukat, hiszen jól emlékszem arra a 40 év előtt napra, amikor magam is a jövőm alakulásán merengtem, miközben hallgattam az akkori rektor, néhai CZIRÁKI JÓZSEF professzor tanévnyitó szavait.

Az útkeresés időszaka ez mindnyájuk életében, egy új, ismeretlen életpályaszakasz kezdete, amelyhez feltétlen fogódzók szükségeltetnek.

 

A helyes út megválasztásához minden időben útmutató tettek, példák adnak iránymutatást. Ezek acélozzák az akaratot, feszítik a gerincet. Én most két példával – életpéldákkal – igazolom Önöknek, hogy ez az Egyetem nem csak szakembereket, erdészeket, fásokat, gazdászokat, pedagógusokat, korábban bányászokat, kohászokat, de EMBEREKET, JÓ MAGYAR EMBEREKET is nevelt.

 

Most, – e napokban – ünnepeljük 91. évfordulóját annak a Nyugat-magyarországi Felkelésnek, amely részben képes volt megakadályozni, hogy a tragikusan gyalázatos Saint German-i Békediktátum, a teljes Nyugat-Magyarországot Ausztriához csatolja. E csatákban együtt harcoltak soproni erdészek, bányászok, kohászok és óvári gazdászok. A soproni MACHATSEK GYULA erdőmérnök hallgató, SZECHÁNYI ELEMÉR bányamérnök hallgató, KALOCSAY IMRE és SÁTORI LÁSZLÓ óvári gazdászhallgató életét áldozta a hazáért. Életáldozatuknak is köszönhető, hogy 1921-ben kiírattatott a soproni népszavazás, s válhatott Sopron, az Egyetem központját adó város, az Önök jövőbeni otthona „Civitas Fidelissimává”.

 

Legyen példa Önök előtt kedves elsőéves hallgatóink, MACHATSEK GYULA, SZECHÁNYI ELEMÉR, KALOCSAY IMRE és SÁTORI LÁSZLÓ hősiessége, életáldozata. Kívánom, hogy soha ne kelljen ilyen áldozatot hozniuk, de tudniuk kell, hogy családjaikért, hazánkért, nemzetünkért, mindennapos áldozatokat kell folyamatosan hoznunk, ami elől nem lehet kitérni! Erre is készüljenek fel.

 

S példaként állítom Önök elé azokat az öreg fásokat – s ebben az esetben ezt a jelzőt a magyar nyelvben hagyományosan a tisztelt, szeretett értelemben használom – akik ma veszik át 50 éves végzettségüket igazoló jubileumi tiszteletdiplomáikat. Kis emlékkötetükben leírtak adnak tanúságot arról, hogy – s WASS ALBERTET idézem:

 

„Lehet hittel és igaz akarattal nagyot cselekedni a nemzet jövendőjének dolgaiban, bármilyen kicsiny őrháznál álljon is az ember. Mert a nemzet igazi, évszázadokra szóló nagy ügyei nem a díszes ünnepségeken dőlnek el, még csak nem is a zöld asztalok mellett, hanem … a magyar élet hétköznapi sarában, gondjaiban és kínlódásaiban.”

 

Tisztelt Ünnepi Szenátus és Kari Tanács Ülés, Kedves Tanártársaim!

 

Kívánom Önöknek, hogy az igen nehéznek ígérkező 2012/2013-as tanévben találjuk meg, s hozzuk meg közösen az Egyetem legkedvezőbb működtetését, oktatóink és hallgatóink boldogulását, jelentő döntéseket, s tanítsunk, neveljünk úgy, hogy sok viszontagságot megélt, sok évszázados intézményünket a nagy elődökhöz méltó pályán képesek legyünk sikeresen kormányozni.

 

Kérem, fogadják meg tizenegyedik alkalommal ismételt zárógondolataimat:

 

„Kövessük elődeink példáját, fonjuk szorosabbá kötelékeinket mind a hat városban, mind a tíz karon, s akkor bármekkora feladatok tornyosulnak előttünk, képesek leszünk azokat leküzdeni, bármilyen árnyak vetődnek ránk, képesek leszünk azokat megvilágosítani, s akkor valóban fényes jövő vár itt ránk a Nyugat-magyarországi Egyetemen. E szellemben szolgáljunk tovább az új tanévben. Ehhez kérem – Himnuszunk szavait idézve – Isten áldását minden oktatónkra, hallgatónkra, Alma Materünkre, Magyar Hazánkra.”

 

E gondolatok jegyében a Nyugat-magyarországi Egyetem 2012/2013-as tanévét megnyitom.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor

rektor