A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2011/2012-ES TANÉVÉNEK TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE

Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2012. június 22.

 

Tisztelt Szenátus, Tisztelt ünnepi, nyilvános Kari Tanácsülés!

Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Dékán Úr, Polgármester Úr, Képviselő Úr, Vezető és Tanártársaim! Kedves Szülők és Hozzátartozók, Kedves diplomát átvevő Tanítványaink! Tisztelt Vendégeink Hölgyeim és Uraim!

 

Hagyományainknak megfelelően a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának tanévzáró ülését mindig valamelyik kar diplomaátadó kari tanácsülésén tartjuk meg. Az idén sincs ez másként, ezért köszönthetem most Önöket az Erdőmérnöki Kar ünnepi rendezvényén.

 

Tisztelt Szenátus!

 

A központi tanévzárón az egyetem rektorának mindenkori feladata a tanévben végzett tevékenységünk összegzése is, ezért a következő percekben, elvégzett munkánkat, eredményeinket kívánom bemutatni.

Egyetemünk 277.

Az Erdőmérnöki Kar 203.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar 112.

Az Apáczai Csere János Kar 233.

A Faipari Mérnöki Kar 54.

A Geoinformatikai Kar 39.

A Közgazdaságtudományi Kar 12.

A Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar 193.

A Savaria Egyetemi Központ 3 karának 52. tanévét zárjuk.

 

Központi tanévzáró ünnepségünknek az ad a szokásosnál is ünnepélyesebb keretet, hogy az idei évben emlékezünk arra, hogy MÁRIA TERÉZIA királynő 240 évvel ezelőtt emelte akadémiai rangra intézményünket.

 

Tisztelt Ünneplő Közösség!

 

„Jövőt építünk” – hirdeti Egyetemünk jelmondata. Több százéves múltunkra, mint szilárd szakmai és erkölcsi fundamentumra alapozott, átgondolt fejlesztési koncepció jellemzi évek óta egyetemünket.

Az elmúlt tanévben 2 új mesterképzési szakot indítottunk, 1 mesterképzés szakot létesítettünk, valamint 8 új szakirányú továbbképzési szakunkat és 5 felsőfokú szakképzésünket regisztrálták az Oktatási Hivatalban.

Ennek megfelelően 6 képzési helyen 12 képzési területen, 36 képzési ágban 62 engedélyezett BA/BSc szakot gondozunk. Továbbá 36 mesterszakunk van 9 képzési területen, közte az agrárképzési területen egy osztatlan képzés, az erdőmérnöki szak, 16 tanárszak, továbbá 3 szaktanári szak. Szakirányú továbbképzéseket folytatunk 147 továbbképzési szakon, valamint 22 szakmacsoport 52 elágazásával vesszük ki részünket a felsőfokú szakképzésből.

Napjainkban így csaknem 300 szakon (297) tanulhatnak hallgatóink egyetemünkön.

Oktatási tevékenységünk mindenekelőtti minőségi továbbfejlesztése jövőépítésünk alapja, országos és regionális küldetésünk teljesítése révén.

 

E szándékunkat erősítették azok a folyamatos fejlesztések, amelyeket az elmúlt években, mintegy 20 milliárd forint értékben már megvalósítottunk. Kiemelkedőek a gazdag listából „Zöld Egyetem” programunk (4,6 milliárd forint), kutatóegyetemi pályázatunk (1,9 milliárd forint), továbbá megújuló energiaforrás és technológia, illetve klímaváltozás kutatásaink (544 millió forintot).

 

A pályázatírás – hangsúlyozom minden tanévzáró beszédemben – életformává vált egyetemünkön. A jelzett időszakban uniós társfinanszírozású operatív programok megvalósítására 24, hazai támogatás elnyerésére 35, szomszédsági, ún. határon átnyúló pályázatok megvalósítására 19 és közvetlen Brüsszel felé irányuló EU-7 keret megszerzésére 6 pályázatot adtunk be. Összes beadott pályázataink száma ebben a tanévben 84 volt, amely megfelel a korábbi évekre jellemző aránynak.

Az elnyert pályázataink száma 26 volt, 1,08 milliárd Ft összértékben. 13 elutasított pályázat mellett, jelenleg is 45 az elbírálás alatt álló pályázataink száma.

Előző évekről áthúzódó projektjeink száma 10, amelyből a tárgyévi lehívható támogatás kerete megközelíti a 2 milliárd Ft-ot. Ezek döntő többsége uniós társfinanszírozású nagy léptékű TÁMOP, TIOP, KEOP projekt. Megvalósulásukat követően olyan új korszerű intézményi háttér jön létre, amely minden szempontból megfelel a 21. század követelményeinek, mivel költséghatékonyabb működtetést biztosító, energetikai racionalizált fejlesztéseket is tartalmaz.

Ez évben kerül sor a központi ún. Természeti Erőforrások Kutató Központ átadására is, amely az utóbbi évek egyik legnagyobb beruházása volt és e projekt kapcsán a soproniak mellett teljesen megújultak a szombathelyi és a mosonmagyaróvári laborjaink is. Ezzel egy olyan kutatói bázis jött létre, amely országos viszonylatban is egyedülálló.

E projekt megvalósításával egyetemünk előrelátó volt, ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Program III. (Horizon 2020) időszakában a fejlesztési források jelentős része a kutatásfejlesztést, az innovációt fogja szolgálni, ami igaz lesz az ipari termelőkre, kis- és nagyvállalkozásokra és az egyetemekre nézve egyaránt. A kiemelt témakörökön belül, minket leginkább a klímavédelemi, az élelmiszerbiztonsági és a megújuló energiaforrások terén várható pályázati kiírások fognak kihívásra késztetni bennünket. Bátran állíthatjuk, hogy felkészülten, a legmagasabb színvonalú infrastruktúrával, laboratóriumi eszköztárral és kutatói szakmai háttérrel várjuk a felhívásokat.

E gondolatsorral talán igazoltam Önöknek, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem a 2011/20112-es tanévben is a „Jövőt építette”.

 

Tisztelt Vendégeink!

 

A Bolognai folyamat egyik pillére az oktatói és kutatói mobilitás növelése, továbbá új kutatási és oktatási együttműködési megállapodások megkötésére.

Közel 400 külhoni intézménnyel van kapcsolatunk, ebből aktívnak mondható mintegy 250 együttműködés. A mögöttünk hagyott tanév során meghosszabbítottuk szerződésünket a kínai Fujian Agriculture and Forestry University-vel, együttműködési megállapodást kötöttünk a Zágrábi Egyetemmel, a japán Yamagouchi Egyetemmel, a lüneburgi Leuphana Egyetemmel, a török Nigde Egyetemmel, a kazah Seifullin Egyetemmel és a Kansas City Art Instituttal.

A tanév folyamán több mint 100 hazai és nemzetközi tudományos rendezvényt szervezett egyetemünk.

Az elmúlt tanévben több mint 600 hallgató tett külföldi tanulmányutat és 300 külföldi hallgatót fogadtunk karainkon. Az ERASMUS program keretében 133 hallgató teljes szemesztert hallgatott le külföldön, mellettük 48 oktató és kutató, továbbá 4 fő dolgozó is kiutazhatott tapasztalatcserére.

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Ugyancsak visszatérő mottója éves beszámolóimnak, az Egyetemnek nemcsak lenni, annak látszani is kell gondolat. Nagy hangsúlyt fektettünk az universitas szemlélet kiteljesítésére, s tudásunk közkinccsé tételére. Pályázataink segítenek ennek megvalósításában is.

A hagyományoknak megfelelően részt vettünk a Széchenyi István Emléknap megszervezésében. Közösen emlékeztünk a Magyar Tudományos Akadémia vezetőivel a Széchenyi Mauzóleumban, s ünnepeltük az akadémia megalapításának 186. évfordulóját a 186. hársfa elültetésével az Akadémiai Emlékerdőben.

Ugyancsak hagyományosan, Sopron városával karöltve ünnepeltük meg az 1956-os és az 1848-as forradalmak emléknapjait.

Adventi koncerteket tartottunk Szombathelyen, Győrött, Mosonmagyaróváron és Sopronban, amelyek napjainkra városaink jeles zenei eseményeivé nőtték ki magukat.

Hatalmas érdeklődés mellett rendeztük meg Nyugdíjas Egyetemeinket, hagyományosan Győrben a Széchenyi Egyetemmel közösen, második tanévben Sopronban, s első alkalommal Mosonmagyaróváron. Szabadegyetemet indítottunk Kapuváron is. E küldetésünk eredményeként mintegy 2000 új, „szép korú” hallgatója, barátja, támogatója lett egyetemünknek. Ezúton is köszönjük a Kisalföld napilapnak a társszervezést és a média hátteret. A sikeren felbuzdulva ősztől Szombathelyen is megindul az NymE Nyugdíjas Egyeteme.

Ugyanebbe a körbe sorolható a Közgazdaságtudományi Kar Területfejlesztési Szabadegyeteme is, amelynek 12. és 13. szemesztere egyre növekvő népszerűségnek örvendett.

Sikeresen működött könyvkiadónk a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, számos magas szintű tudományos mű és tankönyv kiadása fűződött a múlt tanévben tevékenységéhez.

 

Tisztelt ünnepi Szenátus-ülés!

 

Eredményeink, tudományos, művészeti és sportsikereink mindig személy-függőek.

Egy új egyetemi tanár kapott kinevezést egyetemünkre, ULRICH OTT német professzor a Természettudományi Karra.

Öröm és büszkeség a számunkra, hogy a 2011 őszén köztestületként újjáalakult Magyar Művészeti Akadémia elnöke FEKETE GYÖRGY akadémikus, emeritus professzorunk lett, az Akadémia elnökségének tagja OROSZ ISTVÁN akadémikus, Kossuth-díjas professzorunk, tagja pedig TÓTH TIBOR akadémikus Munkácsi-díjas belsőépítész, címzetes egyetemi tanár lett.

Oktatóink, dolgozóink munkáját kitüntetésekkel is elismerték. Kossuth-díjjal ismerték el FEKETE GYÖRGY belsőépítész professzor emeritus, Munkácsi-díjjal NAGY GÁBOR GYÖRGY grafikus adjunktus, Ferenczy Noémi-díjjal KASSAI FERENC tervező grafikus adjunktus művészeti tevékenységét. Magyarország Érdemes Művésze lett VIRÁGH ANDRÁS orgonaművész főiskolai tanár. ÁGFALVI MIHÁLY professzor emeritus a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, ALBERT LEVENTE professzor, általános rektor-helyettes és KACZ KÁROLY professzor a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, WESZTERGOM VIKTORNÉ dékáni hivatalvezető a Magyar Ezüst Érdemkeresztet, GADÁNYI KÁROLY professzor, elnök-rektorhelyettes Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérmet, MÁTYÁS CSABA professzor, akadémikus Pro Silva Hungariae díjat vehetett át. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel ismerték el ALPÁRNÉ SZÁLA ERZSÉBET főiskolai tanár és TRASER GYÖRGY egyetemi docens munkáját. Szívből gratulálunk nekik!

 

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység támogatása tehetséggondozó tevékenységünk súlyponti kérdése. Hallgatóink közül 213 fő vett részt a kari tudományos és művészeti diákköri konferenciákon, ahol mintegy 130 helyezés született. E tanévben igen kevés országos konferencia volt, de a Környezettudományi OTDK-n 1-1 első, második és harmadik díjat nyertek el hallgatóink.

 

Sportban is eredményesek voltak hallgatóink, sok bajnoki címet és helyezéseket szereztek az Egyetemi és Főiskolai Országos bajnokságokon.

 

Tisztelt Búcsúzó Hallgatóink!

 

Még nem telt el két hónap a valétálás óta, s már a diplomaátadó, a gyermekkori álmok beteljesedését jelentő ünnepi kari tanácsülésen búcsúzhatnak el Alma Materüktől, barátaiktól.

 

Kedves Vendégeink ma – az idén immáron harmadik és az elkövetkező napokban még további négy alkalommal – az eredményes munka ünneplésére, az álmok beteljesülésére, a sok-sok lemondás, áldozat megköszönésére gyűltünk, gyűlünk egybe a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

 

A diploma, amely mindennek célja, oka és eredménye, sikere – szimbólum, a megtett, megharcolt – olykor kudarcokat is adó út szimbóluma. A teljesítmény, a közös, céltudatos teljesítmény szimbóluma.

 

Rohanó világunkban egy pillanatra valóban meg kell állni, örülni, ünnepelni kell, de ez nem lehet több pár boldog napnál, hétnél. Újabb és újabb célokat kell megfogalmazni, kitűzni, újabb és újabb tudást kell szerezni – életük végéig. A tudás furcsa szerzet, ahogy gyarapszik az emberiség ismerethalmaza, annál inkább szembesülünk a magunk korlátaival. Mégsem a tudásszerzés feladása a megoldás, hanem a szellemnek – ennek a valós gyémántnak – a folyamatos csiszolása. A tudás megújítása, életformává kell, hogy váljék Önökben.

 

A Bolognai-rendszerű képzés okán már az év elején is volt hasonló diplomaátadó ünnepségünk. Akkor tíz karunkon 1068-an záróvizsgáztak, és 592-en kaptak diplomát.

Most, a hagyományos nyáridőben 2266 fő tett záróvizsgát egyetemünkön, s közülük 1432 fő veheti át diplomáját, azok, akik teljesítették nyelvvizsga kötelezettségüket is. Közéjük számítandók mindazok, akik ma az Erdőmérnöki Karon kapják meg diplomájukat. Örömükben, családjaik örömében őszinte szívvel osztozunk, s büszkék vagyunk teljesítményükre.

Összességében a Nyugat-magyarországi Egyetemen a 2011/2012-es tanévben 3334 fő záróvizsgázott és 2024 fő kapott, vagy kap kézhez diplomát.

Oktatásunk csúcsát a doktorképzés jelenti. Hat doktori iskolánkban összesen 205-en tanultak nappali, esti vagy egyéni képzés keretében (köztük 14 külföldi doktorandusz). Egyetemünk karainak tanévzáróin doktori iskoláink 28 új doktorát avatjuk. Közülük heten a ROTH GYULA Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudományi Doktori Iskolában, hárman a KITAIBEL PÁL Környezettudományi Doktori Iskolában, négyen a CZIRÁKI JÓZSEF Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolában, öten a SZÉCHENYI ISTVÁN Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskolában, hatan az ÚJHELYI IMRE Állattudományi Doktori Iskolában, és hárman a Precíziós növénytermesztési módszerek Doktori Iskolában fejezték be eredményesen tanulmányaikat, s védték meg értekezésüket.

A 28 doktorból heten vannak egyetemünk karainak állományában és egy orvosdoktor, aki gazdálkodás és szervezéstudományok terén szerzett. PhD fokozatot, szintén oktat megbízott előadóként a Közgazdaságtudományi Karon.

Az elmúlt tanév során négyen habilitáltak egyetemünkön, ebből 3 fő saját főállású oktatónk volt, 1 fő pedig idegen nyelvű képzésben résztvevő külföldi oktatónk.

A tanév végére tehát eggyel több professzorunk, néggyel több habilitált doktorunk és 8 fővel több PhD doktorunk van, mint egy éve. Minősített oktatóink száma így eléri az 500-at.

 

Tisztelt Ünnepi Szenátus-ülés!

 

Tanévünkben egyik legfontosabb feladatunk az egyetem új intézményfejlesztési tervének elkészítése volt. Ezt a munkát most fejezzük be, s általa meg kívánjuk erősíteni intézményünket itthon és az európai felsőoktatási és kutatási térségben. Stratégiánkat az „Ember, gazdaság – egészséges, fenntartható környezet” témakör köré csoportosítottuk, figyelembe véve egyetemünk universitas adottságait. Stratégiánk négy pilléren nyugszik, ezek

 

• a természeti és agrárökológiai rendszerek harmóniája

• az egyetem, mint a régió műszaki és gazdasági fejlődésének motorja

• az egészséges környezet egészséges régió

• pedagógusképzés, a társadalom egészségének alapja.

 

A korábbi stratégiai terveink alapján megvalósított fundamentumon, a megkezdett felépítmény tökéletesítésével, a minőség jegyében kívánunk „Jövőt építeni”.

 

Kedves Búcsúzó Hallgatóim!

 

Köszönöm Önöknek, Önökön keresztül egyetemünk valamennyi végzős diákjának, az egyetemi és kari Hallgatói Önkormányzatoknak, a Selmeci Társaságnak, valamennyi öntevékeny szervezetnek közös dolgaink érdekében tett erőfeszítéseiket, gondjaink megértését, az együtt gondolkodást és az eredményes munkát.

 

Tisztelt Vezetőtársaim, Tanártársaim!

 

Mindenekelőtt köszönöm a tanév során tanúsított hivatástudatot, elszántságot, hallgatóink irányába megnyilvánuló nagy empátiát, elkötelezettséget. Kívánok Önöknek, kívánok Nektek az eredményes munka után, feltöltődést hozó megérdemelt nyári pihenést, hogy újult erővel állhassunk ősszel régi és új hallgatóink elé a katedrákra.

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Köszönöm Önnek és Sopron megyei jogú város Önkormányzatának az együttműködést, a támogatást. E köszönet szóljon valamennyi otthont adó városunk – Mosonmagyaróvár, Győr, Szombathely, Székesfehérvár és Zalaegerszeg – vezetőinek és önkormányzatainak, valamint országgyűlési képviselőinknek is. Kérem, ne vonják meg tőlünk támogató bizalmukat az új tanévben sem!

 

Kedves Búcsúzó Tanítványaink, Kedves Ifjú Kollégáink!

 

Talán emlékeztek a valétáláskor elmondott néhány gondolatomra. Annak, hogy azokat részben megismétlem, annak oka van. Nagy viharok vannak a világban, nagyok e hazában is, ezért Nektek mától országot kell építenetek! Hányszor volt ilyen helyzetben a Haza, egyetemünk csaknem három évszázados történelme során! S az itt tanulók, vagy itt végzettek mindig tudták, hogy küldetésük van, szolgálatuk van, s azt – olykor sok-sok lemondás árán – teljesítették is. Nem futamodtak meg a világháborúkban, az ágfalvi csatában, az 1956-os forradalomban sem, meghozva sokszor a legnagyobbat, az életáldozatot is.

Elbújhattak volna, elmenekülhettek volna, de ők a selmeci-soproni szellemtől áthatva tették a kötelességüket, szolgálták hazájukat. Példát adtak ők, ragyogó példát, csillagok ők, akik helyes irányba vezetik az utódokat is olykor tévelygő útjukon. Hála Istennek ma nem kell ilyen áldozatokat hoznunk, áldozatokat hoznotok! De forduljunk magunkba és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket: mekkora áldozatokra vagyunk képesek egymásért, hazánkért a mindennapokban? Felül tudunk-e emelkedni önös érdekeinken akkor, amikor olykor valóban viharfelhők tornyosulnak?

A bokorban itt az ősi fészek,

Mely növelte könnyű szárnyatok;

Megpihenni most is abba tértek,

Bár a fellegek közt járjatok!

S most, hogy a szél összevissza tépte,

Úgy tennétek, mint az emberek?

Itt hagynátok, idegent cserélve… ? Kérdezte egykoron Tompa Mihály

Most, amikor a szél össze-vissza tépte az ősi fészket, e hazát, most van igazán szükség a tudásotokra, áldozatos munkátokra!

 

Elmenni, itt hagyni mindent, csak látszatra könnyű – bár szirénhangon újra meg újra ezt szajkózzák – én mégis a maradásra biztatlak Benneteket. Itt, ezen az egyetemen, szakjaitokon még mindig van értelme annak a szónak, hogy HAZA.

Felül kell emelkednünk a kishitűségen, mert – ahogy SZENT PÁL mondta, – mi nem a kishitűség lelkét, hanem a bizakodás lelkét kaptuk a Teremtőtől.

Bíznunk kell magunkban, s különösen bíznunk kell Bennetek, a magyar jövő letéteményeseiben, bíznunk kell egy boldog magyar jövőben!

 

Kívánok Nektek jó munkahelyeket, munkasikereket, szép, kiegyensúlyozott családi-háttéren alapuló boldog, megelégedett magánéletet, egy most kibontakozó, szebb, értékelvű világban.

A jövőbeni viszontlátás reményében búcsúzom Tőletek, hiányozni fogtok, Isten áldását kérem utatokra.

 

Ezen gondolatok jegyében a Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012-es tanévét bezárom.

 

Jó Szerencsét! Üdv az erdésznek!

 

Sopron, 2012. június 22.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor

rektor