Közalkalmazotti Tanács tagjai

Siposné Major Erika, könyvtárvezető, (AK)

Kassai Péter, oktatási előadó (BPK)

Dr. Kalicz Péter, (EMK) egyetemi docens (elnökhelyettes)

Tóth György, tanműhely-vezető/műszaki tanár, (FMK)

Dr. Czeglédy Tamás, egyetemi docens, (KTK) (elnök)

Dr. Nádasiné Sipos Zsuzsanna, főiskolai docens, (MNSK)

Kollárné Csipszer Edit, Intézményi Neptun koordinátor, (Központi

Szervezetek)

Kovács Katalin, könyvtáros, SEK

Nagy Anna, főiskolai adjunktus (BTK)

Rózsa Viktória, a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium