Szenátus
Szavazati jogú tagok

Tisztség alapján:

Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, a Szenátus elnöke

Dr. Dinnyés Álmos kancellár

Választás alapján:

Vezető beosztású Oktatók/kutatók képviselői:

Dr. Poór Zoltán egyetemi docens, intézetigazgató - AK

Dr. Szabó Péter egyetemi docens, intézetigazgató, dékán - AK

Dr. Katona György egyetemi docens, dékán - BPK

Dr. Bodnár Gabriella egyetemi docens, igazgató - BPK

Horváthné Dr. Molnár Katalin főiskolai tanár - BDPK

Dr. Antonio Donato Sciacovelli főiskolai tanár, dékán - BDPK

Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár, általános rektorhelyettes - EMK

Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán - EMK

Dr. Németh Róbert egyetemi docens, dékánhelyettes - SKK

Dr. Alpár Tibor egyetemi docens, dékán - SKK

Dr. Gilányi Zsolt egyetemi docens - KTK

Dr. Fábián Attila egyetemi docens, dékán - KTK

Prof. Dr. Schmidt Rezső egyetemi tanár, dékán - MÉK

Prof. Dr. Dóka Ottó egyetemi tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes - MÉK

Dr. Gyurácz József főiskolai tanár, intézetigazgató, dékán - TTMK

Dr. Németh István egyetemi docens, dékánhelyettes - TTMK

 

BDPK, TTMK, AK Nem vezető beosztású oktató/kutató képviselői:

Prof. Dr. Veress Márton egyetemi tanár (TTMK)

Balogh István adjunktus (AK)

 

BPK, EMK, SKK, KTK, MÉK, Nem vezető beosztású oktató/kutató képviselői:

Pakainé dr. Kováts Judit egyetemi docens (FMK)

Dr. Kovács Gábor egyetemi docens (EMK)

 

BPK, EMK, SKK, KTK és más önálló szervezeti egységek egyéb foglalkoztatottjainak képviselője:

Dr. Kosztkáné Málnás Valéria humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezető

 

SEK, AK, MÉK egyéb foglalkoztatottjainak képviselője:

Kovács Katalin szaktájékoztató könyvtáros (SEK)

 

Szakszervezet képviselője:

Dr. Csupor Károly FDSz titkár

 

Doktoranduszok képviseletében:

Szabó Piroska, PhD hallgató (EMK)

 

Hallgatói Önkormányzatok képviseletében (8 fő):

Venesz Norbert AK HÖK

Mersich Ádám BDPK HÖK

Bogdán Zóra Dalma BPK HÖK

Szabó Lóránd EMK HÖK

Novák Dániel SKK HÖK

Agócs Piroska KTK HÖK

Varga László MÉK HÖK

Gecseg Jácint TTMK HÖK

 

Szenátus ülésein tanácskozási joggal, állandó meghívottként vesz részt:

Dr. Cseh Sándor főiskolai tanár, oktatási rektorhelyettes

Prof. Dr. Németh Róbert egyetemi tanár, mb. tudományos és külügyi rektorhelyettes

Dr. Merényi Mária főtitkár

Szabó László mb. gazdasági vezető

Ifj. Sarkady Sándor Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatója

Nemes Zsolt Egyetemi Informatikai Központ mb. igazgató

Dr. Iker János Köznevelési Bizottság elnöke

Dr. Czeglédy Tamás Közalkalmazotti Tanács elnöke

Dr. Barkó Péter jogtanácsos

Héregi Eszter Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke