Szenátus
Szavazati jogú tagok

Tisztség alapján:

Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, a Szenátus elnöke

Dr. Dinnyés Álmos kancellár

Választás alapján:

Vezető beosztású Oktatók/kutatók képviselői:

Dr. Varga László egyetemi docens, dékán - BPK

Dr. Bodnár Gabriella egyetemi docens - BPK

Horváthné Dr. Molnár Katalin főiskolai tanár - BDPK

Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár, általános rektorhelyettes - EMK

Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, dékán - EMK

Prof. Dr. Németh Róbert egyetemi tanár, mb. tudományos és külügyi rektorhelyettes - SKK

Dr. Alpár Tibor László egyetemi docens, dékán - SKK

Dr. Fábián Attila egyetemi docens, dékán - KTK

Dr. Gyurácz József főiskolai tanár, dékán - TTMK

Dr. Németh István egyetemi docens, a szombathelyi karokon folyó képzésekért felelős rektorhelyettes - TTMK

 

BDPK, TTMK Nem vezető beosztású oktató/kutató képviselői:

-

BPK, EMK, SKK, KTK, Nem vezető beosztású oktató/kutató képviselői:

Pakainé dr. Kováts Judit egyetemi docens (SKK)

Dr. Kovács Gábor egyetemi docens (EMK)

 

BPK, EMK, SKK, KTK és más önálló szervezeti egységek egyéb foglalkoztatottjainak képviselője:

Dr. Wilfing János dékáni hivatalvezető (KTK)

 

SEK egyéb foglalkoztatottjainak képviselője:

Kovács Katalin szaktájékoztató könyvtáros (SEK)

 

Szakszervezet képviselője:

Dr. Csupor Károly FDSz titkár

 

Doktoranduszok képviseletében:

Szabó Piroska, PhD hallgató (EMK)

 

Hallgatói Önkormányzatok képviseletében:

Mersich Ádám BDPK HÖK

Sipos Karola Anna BPK HÖK

Hoffner Tamás EMK HÖK

Szmuta Veronika SKK HÖK

Csigó Ádám KTK HÖK

Gecseg Jácint TTMK HÖK


Szenátus ülésein tanácskozási joggal, állandó meghívottként vesz részt:

Dr. Merényi Mária főtitkár

Ifj. Sarkady Sándor Központi Könyvtár és Levéltár főigazgató

Mayer Gábor Scarbantia Egyetemi Központ igazgató

Pintér Zsolt Savaria Egyetemi Központ igazgató

Szabó László gazdasági igazgató

Kiss Henriette Egyetemi Tanulmányi Központ igazgató

Horváth Károly Ügyfélkapcsolat és Tudásmenedzsment Központ igazgató

Csizmadia Zoltán Egyetemi Informatikai Központ igazgató, mb. műszaki igazgató

Kispálné Dr. Horváth Mária Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ mb. főigazgató, a Köznevelési Bizottság elnöke

Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács elnöke

Dr. Barkó Péter jogtanácsos

Kónya István, a Konzisztórium elnöke

Ódor István EHÖK elnök

dr. Hamrani Sofiane intézményirányítási és jogi referens (EMMI)