A Nyugat-magyarországi Egyetem 2010/2011-es tanévének tanévzáró ünnepsége - Prof. Dr. Faragó Sándor rektor ünnepi beszéde

 

Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, 2011. június 24.

 

Tisztelt Szenátus, Tisztelt ünnepi, nyilvános Kari Tanácsülés! Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Dékán Úr, Polgármester Úr, Képviselő Úr, Vezető és Tanártársaim! Kedves Szülők és Hozzátartozók, Kedves diplomát átvevő Tanítványaink! Tisztelt Vendégeink Hölgyeim és Uraim!

 

Hagyományainknak megfelelően a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának tanévzáró ülését mindig valamelyik kar diplomaátadó kari tanácsülésén tartjuk meg. Az idén sincs ez másként, ezért köszönthetem most Önöket a Benedek Elek Pedagógiai Kar ünnepi rendezvényén.

 

Tisztelt Szenátus!

 

A központi tanévzárón az egyetem rektorának mindenkori feladata a tanévben végzett tevékenységünk összegzése is, ezért a következő percekben, elvégzett munkánkat, eredményeinket kívánom bemutatni.

 

Egyetemünk 276.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar 111.

Az Apáczai Csere János Kar 232.

Az Erdőmérnöki Kar 202.

A Faipari Mérnöki Kar 53.

A Geoinformatikai Kar 38.

A Közgazdaságtudományi Kar 11.

A Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar 192.

A Savaria Egyetemi Központ 3 karának 51. tanévét zárjuk.

 

Évszázados tradíciók, fiatalos lendület és 21. századi felkészültség jellemezte a mögöttünk hagyott tanévet.

 

Tisztelt Ünneplő Közösség!

 

„Jövőt építünk” – hirdeti Egyetemünk jelmondata. Jelmondat és nem szólam, mára valóság és nem álom! Több százéves múltunkra, mint szilárd szakmai és erkölcsi fundamentumra alapozott, stratégiai jövőépítés jellemzi intézményünket.

 

Az elmúlt tanévben 4 új mesterképzési szakot indítottunk, s akkreditálás alatt van további 2 mesterképzés indítása és 2 létesítése.

18 szakirányú továbbképzési szaklétesítés és szakindítás került nyilvántartásba vételre, 4 szak esetében újabb képzési helyen. További 9 szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele folyamatban van.

Hallgatói jogviszonyban 3 új felsőfokú szakképzést, tanulói jogviszonyban további két szakközépiskolával együttműködve 2 felsőfokú szakképzést indítottunk, további 2 kérelmünk elbírálás alatt van az Oktatási Hivatalban.

Napjainkban hallgatóink több mint 200 szakon tanulhatnak egyetemünkön.

 

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte az informatika képzési területen a Faipari Mérnöki Karon folyó gazdaságinformatikus alapképzést.

Az agrár-képzési területen 2011. áprilisában került sor az Erdőmérnöki Kar, a Geoinformatikai Kar, valamint a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar alapszakjainak helyszínen történő vizsgálatára.

Örömmel nyugtázhatjuk a látogató bizottságok elismerő megelégedettségét.

 

Oktatási tevékenységünk mennyiségi és mindenekelőtt minőségi továbbfejlesztése jövőépítésünk alapja. Célunk olyan jól képzett szakemberek kibocsátása, akik versenyképesek a munkaerőpiacon, s általuk biztosítható a Nyugat-dunántúli Régió, és több szak esetében az ország szakember-ellátottsága.

 

E szándékunkat erősítették azok a folyamatos fejlesztések, amelyeket az elmúlt 5 évben, mintegy 14 milliárd Forint értékben már megvalósítottunk.

 

Pályázati irodánk jóvoltából, a karok szakmai közreműködésével, gazdasági főigazgatóságunk gazdasági és műszaki támogatásával a 2009/2010-es tanévben 51 pályázatot nyertünk. Az elnyert 9,1 milliárd forintból, e pályázatok céljainak megvalósítása a 2010/2011-es tanévben indult meg, s várhatólag 2011 végére fejeződik be.

Ezen óriási összegből mintegy 5,1 milliárd forintot beruházásokra fordítunk, 2,6 milliárdot kutatásra és 1,4 milliárdot pedig képzésekre.

A TIOP 1.3.1. keretében, „Zöld Egyetem” programunkra 4,6 milliárd Forintot nyertünk. Fejlesztéseinket Sopronban, Győrben, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen az elmúlt tanév során valósítottuk meg. Felújítottuk továbbá Lewinszky Anna Gyakorló Óvodánkat, s 137 millió Ft-os fejlesztést hajtottunk végre a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskolánkban és Gimnáziumunkban.

1,9 milliárd forintot nyertünk a kutatóegyetem pályázaton – bár egy korábbi miniszteri önkényes döntés megfosztott bennünket a címtől. További 544 millió forintot fordíthatunk megújuló energiaforrás és technológia, illetve klímaváltozás kutatásra.

Kilenc, különféle képzési célú projekt megvalósulása során – mint említettem 1,4 milliárd forint értékben – a társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) keretében, a képzők képzésére, a tudás és a tudományos eredmények terítésére, hasznosítására a társadalom legszélesebb, különböző képzettségű rétegei felé, az egyetem szellemi, szervezeti és kutatási szerkezetfejlesztésére, a könyvtári hálózat fejlesztésére, pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítására, vagy a kompetencia alapú oktatásra koncentráltunk.

 

A pályázatírás – hangsúlyozom minden tanévzáró beszédemben – életformává vált egyetemünkön. A most lezárult tanévben 75 pályázatot adtunk be, ebből bizonyosan nyert már 37, és elbírálás alatt van 15. Az elnyert támogatások összege 2,8 milliárd Forint, az előző évről áthúzódó támogatás további 1,6 milliárd Ft.

 

Tehát újra és újra fejleszteni, és magasabb szinten kutatni, oktatni fogunk, hogy megőrizzük versenyképességünket a oktatásban és kutatásban, hogy hallgatóinkat jobban pozícionálhassuk a munkaerő piacon.. Tehát „Jövőt építünk”.

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Egyetemünk egyre nagyobb figyelmet és forrásokat fordít az oktatói és kutatói mobilitás kiterjesztésére, kutatási és oktatási együttműködési megállapodások megkötésére.

Közel 400 külhoni intézménnyel van kapcsolatunk. A mögöttünk hagyott tanév során együttműködési megállapodást kötöttünk a kínai Fujian Normal University-vel, az ugyancsak kínai Fuzhou University-vel, a Petrovszkij Bryansk State University-vel és a nyitrai Konstatantin Filizófus Egyetemmel. Előkészítés alatt áll két meghatározó kapcsolatunk, két olyan világhírű intézménnyel, mint a Bolognai Egyetem és a Stanford University, Előbbivel közös PhD képzés és minősítés (ún. double degree) megvalósítása a kitűzött cél, utóbbival pedig egy európai innovatív stratégiai központ kialakítása.

A tanév folyamán 124 tudományos rendezvényt szervezett egyetemünk, 82 hazai és 42 nemzetközi konferenciát.

A Bolognai folyamat egyik kulcspillére a hallgatói és oktatói mobilitás. Egyetemünkről az elmúlt tanévben több mint 700 hallgató tett külföldi tanulmányutat és 300 külföldi hallgatót fogadtunk karainkon. Az ERASMUS program keretében 122 hallgató teljes szemesztert hallgatott le külföldön, mellettük 39 oktató és kutató is kiutazhatott tapasztalatcserére.

 

Az oktatás színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében az elmúlt tanévben lett a Nyugat-magyarországi Egyetem oktató intézménye a Büki Gyógyfürdő Zrt., továbbá oktató kórháza Sopron megyei jogú város Erzsébet Kórháza.

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Egyetemnek nemcsak lenni, annak látszani is kell – szívesen idézem e szlogent. Nagy hangsúlyt fektettünk a tudomány, a kutatás és oktatás, a művészetek egységének hirdetésére, a valódi universitas szemlélet kiteljesítésére, s mindennek közkinccsé tételére. Pályázataink segítenek ennek megvalósításában is.

A hagyományoknak megfelelően részt vettünk a Széchenyi István Emléknap megszervezésében. Közösen emlékeztünk a Magyar Tudományos Akadémia vezetőivel a Széchenyi Mauzóleumban, s ünnepeltük az Akadémia megalapításának 185. évfordulóját a 185. hársfa elültetésével az Akadémiai Emlékerdőben.

Ugyancsak hagyományosan, Sopron városával karöltve ünnepeltük meg az 1956-os és az 1848-as forradalmak emléknapjait.

Adventi koncerteket tartottunk Szombathelyen, Győrött, Mosonmagyaróváron és Sopronban, amelyek napjainkra városaink jeles zenei eseményeivé nőtték ki magukat. Savaria Egyetemi Központunk Berzsenyi Dániel Vegyeskara 2010 novemberében – a Liszt jubileum kapcsán – Rómában a Szent Péter Bazilikában – három másik magyar és egy német kórussal együtt – mutatta be Liszt Esztergomi Miséjének Vatikáni változatát Virág András Liszt-díjas művésztanárunk vezényletével, s adott két további önálló fergeteges római koncertet Vinczeffy Adrienn dirigálásával.

Sikeresen működött könyvkiadónk a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, számos magas szintű tudományos mű és tankönyv kiadása fűződött a múlt tanévben tevékenységéhez.

 

Tisztelt ünnepi Szenátusülés!

 

Eredményeink, tudományos, művészeti és sportsikereink mindig személy függőek.

Az elmúlt tanévben tartotta meg akadémiai székfoglalóját MÁTYÁS CSABA Professzor, aki az MTA rendes tagja lett és NEMÉNYI MIKLÓS Professzor, aki levelező tag lett. 6 új egyetemi tanár kapott kinevezést egyetemünkre, KISS EDIT és MARKUS MAU a Közgazdaságtudományi Karra, VARGA LÁSZLÓ és DÓKA OTTÓ a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karra, KORDOS LÁSZLÓ a Természettudományi Karra és KISS ENDRE a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Karra.

Oktatóink, dolgozóink munkáját kitüntetésekkel is elismerték. Kossuth-díjjal ismerték el OROSZ ISTVÁN professzor méltán világhírű művészeti tevékenységét. VARGA FERENC professzor emeritus a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, KOSZTKA MIKLÓS professzor emeritus Magyar Köztársasági érdemrend tiszti keresztjét, GUTTMANN MIKLÓS főiskolai tanár a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, FEKETE GYÖRGY professzor emeritus Köztársasági Elnöki Érdemérmet, ZÁVOTI JÓZSEFNÉ pedig a Magyar Köztársasági ezüst érdemkeresztjét vehette át. HORVÁTHNÉ MOLNÁR KATALIN dékán asszony az Apáczai Csere János Díjat, CSEPREGI SÁNDOR egyetemi docens Ferenczy Noémi-díjat, WILFING JÁNOS dékáni hivatalvezető Trefort Ágoston Díjat kapott. CSER JÁNOS egyetemi docens a Vidékfejlesztési Miniszter elismerő oklevelét vehette át. Szívből gratulálunk nekik!

 

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység támogatása tehetséggondozó tevékenységünk súlyponti kérdése. Hallgatóink közül 218 fő vett részt a kari tudományos és művészeti diákköri konferenciákon, ahol 135 helyezés született. Közülük 177-en jutottak el az Országos Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciákon való megmérettetésig. A 64 elnyert díj akkor válik különösen értékessé, ha tudjuk, hogy évről évre nagyobb a konkurrencia, jobbnál jobb teljesítményekkel lehet csak elismeréseket kivívni.

Ahogy korábban minden évben, az idén is vállalkoztunk országos diákköri konferencia megrendezésére is, jelesen a Faipari Mérnöki Kar és annak Alkalmazott Művészeti Intézete szervezte az Országos Művészeti Diákköri Konferenciát. A 26 tagozatban 17 felsőoktatási intézmény 292 hallgatója mérte össze tehetségét, 56 nagynevű művész, zsűritag előtt.

 

Sportban is eredményesek voltak hallgatóink. A 2010/2011. tanévben elnyertük szombathelyi székhellyel megrendezett a MEFOB teremlabdarúgás női-férfi, valamint a kosárlabda női-férfi 4-4 csapatos döntők megrendezését. A rendezés jogának odaítéléskor a MEFS vezetősége a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar keretében folyó magas szintű oktatást, sporttevékenységet és a korábbi évek MEFS rendezvényszervezéseit is elismerte.

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságokon férfi és női teremlabdarúgó csapatunk (SEK) egyaránt I. helyet, férfi labdarúgó, illetve férfi kosárlabda csapatunk II., női kézilabda csapatunk III. helyet szerzett. Egyéni szereplők között hármasugrásban HOFFER KRISZTINA arany, a kick-box Egyetemi Bajnokságban CSILLAG VERONIKA ugyancsak aranyérmet szerzett. Az Atlétikai Országos Bajnokságon a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 4 első, 4 második és 1 harmadik helyet ért el.

 

Tisztelt Búcsúzó Hallgatóink!

 

Mintha csak most lettek volna a ballagás napjai, s már a diplomaosztón, a végső búcsúzást is jelentő, ünnepi kari tanácsülésen bánkódunk az elváláson, egyszersmind örülünk a beteljesülés diplomákban megtestesülő perceinek.

 

Igen, Kedves Vendégeink ma – az idén immáron harmadik és még további négy alkalommal, az elkövetkező napokban – az eredményes munka ünneplésére, az álmok beteljesülésére, a sok-sok lemondás, áldozat megköszönésére gyűltünk, gyűlünk egybe a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

 

A diploma, amely mindennek célja, oka és eredménye, sikere – szimbólum, a megtett, megharcolt – olykor kudarcokat is adó út szimbóluma. A teljesítmény, a közös, céltudatos teljesítmény szimbóluma. Rohanó világunkban egy pillanatra valóban meg kell állni, örülni, ünnepelni kell, de ez nem lehet több pár boldog napnál, hétnél. Újabb és újabb célokat kell megfogalmazni, kitűzni, újabb és újabb tudást kell szerezni – életük végéig. A tudás furcsa szerzet, ahogy gyarapszik az emberiség ismerethalmaza, annál inkább szembesülünk a magunk korlátaival. Mégsem a tudásszerzés feladása a megoldás, hanem a szellemnek – ennek a valós gyémántnak – a folyamatos csiszolása. A tudás megújítása, életformává kell, hogy váljék Önökben.

 

Diplomaátadás tekintetében ez a tanév is különleges volt, mert a Bolognai-rendszerű képzés okán már az év elején is volt hasonló ünnepség. Akkor tíz karunkon 1071-en záróvizsgáztak, és 497-en kaptak diplomát.

Most, a hagyományos nyáridőben 2775 fő tett záróvizsgát egyetemünkön, s közülük 1817 fő veheti át diplomáját, azok, akik teljesítették nyelvvizsga kötelezettségüket is. Közéjük számítandók mindazok, akik ma a Benedek Elek Pedagógiai Karon kapják meg diplomájukat. Örömükben, családjaik örömében őszinte szívvel osztozunk, s büszkék vagyunk teljesítményükre

Összességében a Nyugat-magyarországi Egyetemen a 2010/2011-es tanévben 3846 fő záróvizsgázott és 2314 fő kapott, vagy kap kézhez diplomát.

 

Oktatásunk csúcsát a doktorképzés jelenti. Hat doktori iskolánkban összesen 191-en tanultak nappali, esti vagy egyéni képzés keretében. Egyetemünk karainak tanévzáróin doktori iskoláink 41 új doktorát avatjuk. Közülük négyen a ROTH GYULA Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudományi Doktori Iskolában, tizenegyen a KITAIBEL PÁL Környezettudományi Doktori Iskolában, heten a CZIRÁKI JÓZSEF Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolában, tizenketten a SZÉCHENYI ISTVÁN Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskolában, négyen az ÚJHELYI IMRE Állattudományi Doktori Iskolában, és hárman a Precíziós növénytermesztési módszerek Doktori Iskolában fejezték be eredményesen tanulmányaikat, s védték meg értekezésüket.

 

Az elmúlt év során négyen habilitáltak egyetemünkön, ebből 2 fő saját oktatónk volt, 2 fő más hazai intézményben dolgozik. Egy oktatónk más egyetem kapott habilitált doktor címet. 15 oktatónk PhD minősítést szerzett.

A tanév végére tehát eggyel több akadémikusunk, hattal több professzorunk, hárommal több habilitált doktorunk és 15 fővel több PhD doktorunk van, mint egy éve. Minősített oktatóink száma így megközelíti az 500-at.

 

Tisztelt Ünnepi Szenátus-ülés!

 

A tanév lezárása egy adminisztratív aktus, tevékenységünk azonban átível a tanéveken. Az elkövetkező időszak két prioritásának a kimunkálása is folyamatban van, sőt az azokra való felkészülés a nyár egy részét is érinti.

Faipari Mérnöki Karunk révén a nyugat-magyarországi régió műszaki oktatás-kutatás-fejlesztés-innovációs központjaként definiáltuk magunkat, aminek megvalósítására nagy szellemi és infrastrukturális erőket mozgósítunk. Ez a célunk nemzetgazdasági és felsőoktatás politikai kormányzati elképzelésekkel, prioritásokkal is egybe cseng.

Egyetemünk ugyanakkor az ELTE és a Szegedi Egyetem mellett a harmadik olyan hazai felsőoktatási intézmény, ahol – 5 karon – óvodapedagógus, tanító, általános iskolai és középiskolai tanár, valamint szakmai tanárképzés egyaránt folyik. Emellett Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpontunk is van, amely az élethossziglani tanulás nyugat-magyarországi letéteményese is. Öt gyakorló intézményt, két gyakorló óvodát, egy általános iskolát, egy általános iskolát és gimnáziumot, és egy szakközépiskolát is működtet egyetemünk. Több mint 100 partnerintézmény segíti munkánkat. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha ilyen szakmai háttérrel kinyilvánítjuk abbéli határozott szándékunkat, hogy az oktatási kormányzat által tervezett pedagógiai oktatóközpontok egyikét Egyetemünkön szeretnénk megvalósulni látni. Tisztelettel ajánlom e gondolataimat és szándékunkat Államtitkár Asszony szíves figyelmébe!

 

Kedves Hallgatóim!

 

Köszönöm Önöknek, Önökön keresztül Egyetemünk valamennyi végzős polgárának, az egyetemi és kari Hallgatói Önkormányzatoknak, a Selmeci Társaságnak, valamennyi öntevékeny szervezetnek közös dolgaink érdekében tett erőfeszítéseiket, gondjaink megértését, az együtt gondolkodást és az eredményes munkát.

 

Tisztelt Vezetőtársaim, Tanártársaim!

 

Mindenekelőtt köszönöm a tanév során tanúsított hivatástudatot, elszántságot, hallgatóink irányába megnyilvánuló nagy empátiát, elkötelezettséget. Kívánok Önöknek, kívánok Nektek az eredményes munka után, feltöltődést hozó megérdemelt nyári pihenést, hogy újult erővel állhassunk ősszel régi és új hallgatóink elé a katedrákra.

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Köszönöm Önnek és Sopron megyei jogú város Önkormányzatának az együttműködést, a támogatást. E köszönet szóljon valamennyi otthont adó városunk – Mosonmagyaróvár, Győr, Szombathely és Székesfehérvár – vezetőinek és önkormányzatainak, valamint országgyűlési képviselőinknek is. Kérem, ne vonják meg tőlünk támogató bizalmukat az új tanévben sem!

 

Kedves Búcsúzó Tanítványaink, Kedves Ifjú Kollégáink!

 

Kívánok Önöknek jó munkahelyeket, munkasikereket, szép, kiegyensúlyozott családi-háttéren alapuló boldog, megelégedett magánéletet, egy most kibontakozó, szebb, értékelvű világban. A Sopronhoz ezer szállal kötődő legnagyobb magyar, gróf SZÉCHÉNYI ISTVÁN mindennapi imájának követésre méltó gondolataival indítom útra önöket.

 

„Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat!

Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt!

Világosíts meg egy kerub szellemével és gondolkodó erejével.

Engedd a jövőbe pillantanom; a jó magot a rossztól megkülönböztetnem.

Sugalld nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a talentummal – melyet reám bíztál – elszámolni tudjak. Gondolkozni és dolgozni akarok – éjjel-nappal – éltem fogytáig.

Gyarapítsd, ami jó, tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne.

Segíts nekem, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek és kezdhessek.

Ez imádságom ne mondassék, hanem szüntelen cselekvés által küldessék a mennybe. Ámen.”

 

A jövőbeni viszontlátás reményében búcsúzom Önöktől, sáfárkodjanak jól talentumaikkal, hiányozni fognak, Isten áldását kérem útjukra.

 

Ezen gondolatok jegyében a Nyugat-magyarországi Egyetem 2010/2011-es tanévét bezárom. Jó Szerencsét!

 

Prof. Dr. Faragó Sándor

rektor