Vízgazdálkodási Tanszék (VT)


A tanszék a

A víz és a vízgazdálkodás jelentősége

A víz életünk és életterünk nélkülözhetetlen alkotó eleme, anyaga, közege. A víz a Föld valamennyi élő és élettelen rendszerével igen szoros kapcsolatban van. Számtalan módon kötődünk a vízhez és gazdálkodunk a vízzel, s nemcsak a kisebb-nagyobb közösségek, térségek, országok szintjén, hanem személy szerint, egyénileg is.
A víz lényegéről és jelentőségéről már sokan sokféleképpen szóltak és írtak, hiszen nagyon sokféle megközelítési lehetőség lehet. Mindezek között a legátfogóbban és talán a legkifejezőbben Somlyódy László fogalmazta meg a víz mibenlétét, a Mindentudás Egyetemén 2003. február 3-án tartott előadásában, az alábbiak szerint.
A víz. „Szinte minden és mindennek az ellentettje. Élet és halál. Szakrális szimbólum. Élvezeti cikk. Természeti kincs és szépség. Áru és közjó. Véges, megújuló és sérülékeny erőforrás. Kockázati tényező. Fejlődés. A fejlődés korlátozója. Stratégiai jelentőségű, konfliktusos közeg.”