• A LOVASKÉPZÉSI KÖZPONT OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE

  2013.11.11., hétfő

  Gyakran kérdezik az egyetemi polgárok és a lovasok is, hogy milyen lovasképzési tevékenység folyik a Lovasképzési Központban. Érdemes áttekinteni az elmúlt két évben elért eredményeket.

 • Huszárok Nagycenken

  2013.12.09., hétfő

  A NYME Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ bővíti kapcsolatait a huszárokkal.

  Széchenyi István, mint kiváló huszárkapitány kezdte szakmai életútját, hiszen a századának vezetéséhez, utak, hidak biztosítására, élelmezésre, mai szóhasználattal logisztikára volt szükség.

korábbi hírek ->

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁNRA EMLÉKEZTÜNK BÉCSBEN ÉS NAGYCENKEN


A Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központja Bécsben és Nagycenken vett részt Gróf Széchenyi István születésének 222.-ik évfordulóján tartott koszorúzásokon, megemlékezéseken.

Gróf Széchenyi István szellemisége, eredményes munkája máig ható tanulságokkal és példával áll előttünk. A legnagyobb magyarról sokan hiszik azt, hogy Nagycenken született, pedig 1791. szeptember 21.-én Bécsben látta meg a napvilágot. Szülőháza a belvárosban található a Burg épületével egybe építve, a Herren gasse-ban, rögtön balra a második ház. Az emléktáblát 1966-ban helyezték el a ház falán, sajnos túl magasan - a második szinten – így a koszorúzás fizikai nehézségbe ütközik. (E méltatlan helyzet rendezése sürgős feladat.) A keresztelés is Bécsben, a Herren gasse elején, a Burg melletti Szt. Miklós templomban történt.

Remélhetően e sorok hatására is egyre több magyar, aki ellátogat Bécsbe, a Burg épületegyüttesét, a természetrajzi múzeumot, Mária Terézia szobrát megnézni, nem felejti el, tiszteletét tenni Gróf Széchenyi István közelben lévő szülőházánál, a Herren gasse-ban.

A nagycenki ünnepség szónoka Dr. Csorba László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt. Az aktualitást az adta, hogy ez évben vette át a Széchenyi emlékkiállítást és a kastély központi épületét a Magyar Nemzeti Múzeum.

A főigazgató ünnepi beszédében – talán nem véletlenül, az eredményes munkakapcsolatunkra tekintettel – Gróf Széchenyi Istvánt, mint huszárkapitányt mutatta be. Tanulságként elmondta, hogy ugyan nem volt tanult ember a gróf, de mint huszárkapitány rendkívüli - mai szóhasználattal – logisztikai feladatokat kellett megoldania, amikor Győrből Párizsba vezényelte Német- és Olaszországon keresztül, a több mint száz lóból és több száz katonából álló századát. Biztosítani kellett az útvonalat – hidak, utak, szekerek, stb.- és az élelmezést, szállást. Ezért lett olyan gyakorlatias vezető a civil életben, hiszen egyedülállót alkotott azzal a magyar történelemben, hogy kitalálta, mit kell létrehozni, megalkotni, pénzt szerzett hozzá majd megvalósította. Külföldre utazott, tájékozódott, megvetette az aktuális témában kiadott összes folyóiratot, könyvet és abból merítette ismereteit, hogy a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati tudás birtokában dönthessen a fejlesztésekben.

Gróf Széchenyi István szellemisége fogja össze Nagycenk társadalmi és gazdasági vezetését, vezetőit, akik kimondták, hogy Széchenyi István szellemiségét ápolva, közösen virágoztatják fel a legnagyobb magyar otthonának helyet adó települést. Ehhez jó alapot ad a Magyar Nemzeti Múzeum, a Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központja, a település Önkormányzata és számos támogató.

Az ünnepség után az önkormányzat polgármesteri irodájában tartott közös egyeztetésről hivatalos feljegyzés készül, mely az együttműködést és a közös célokat tartalmazza. Az eddigi eredmények és tárgyalások következtében joggal bízunk abban, hogy a kormányzat is támogatja törekvéseinket, a kastélyépületek és környezetének felújítását, a kiállítások, emlékhelyek méltó körülmények közötti bemutatását.

 

Szerző: Ormos Balázs

 


SMAFC A MEGYEI DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG DÖNTŐJÉBEN


A SMAFC Lovas Szakosztálya hagyományos résztvevője a Győr-Moson-Sopron Megyei Díjlovagló Bajnokságnak. Az elmúlt évben megyei bajnokságot nyert a csapat.

Már-már hagyománnyá alakult a Győr-Moson-Sopron Megyei Díjlovagló Bajnokság, amely az 1990-es években kezdett a kibontakozni. A versenyek a felbomlott Területi Szövetségek hagyta űrt töltötték ki, az érdekelt lovasok összefogásából kezdetben kisebb, de szakmailag helytálló rendezvények születtek. A Nyugat-magyarországi Területi Szövetség versenyei helyett, először Nagycenken, a régi focipályán rendeztek hivatalos díjlovas versenyt, más lovas programokkal összefogva. Az ezeken a versenyeken felnövő generáció, egyre nagyobb igényekkel, egyre több magán támogatással kezébe vette a rendező szerepét. A Bajnokság lebonyolítását a nagycenki Horváth család vállalta magára, annak minden szépségével és nehézségével.

A 2013-as versenyévadban négy forduló került megrendezésre, ebből három a Horváth - Lukács klub otthonában, a hidegségi Ilona majorban egy forduló pedig a Hegykő falu lovas pályáján zajlott le. A versenyek megőrizték a családias hangulatot a szakmai emelkedés mellett. Amit a bajnokságban nem résztvevő, de a versenyszámokban közösen vetélkedő külföldi lovasok is előre lendítenek.

Problémaként érzékelhető, hogy kevés az új, főként a fiatal lovas. Ebben a verseny idényben például csak egy Ifjúsági induló volt. Annak ellenére, hogy az egyes fordulókon rajtengedély vizsga tételére is lehetőség adódik és, hogy a kezdetektől fogva külön díjazásban részesül az idény legjobb kezdő lova és lovasa. Az indulók jelentős részét a két helyi lovas klub teszi ki, a SMAFC Lovas Szakosztálya és a Horváth & Lukács LK. Mint az a minősítő pontok arányából is kitűnik a SMAFC lovasai az alap és a könnyű osztályú, míg a Horváth & Lukács LK a képzettebb lovast és lovat igénylő közép és nehéz kategóriában indulnak. A Bajnokságban az számíthat igazán eredményre, aki minden fordulón erőbedobással részt vesz, legalább 55%-os program lovaglásával, minél több minősítő pontot szerez.

Mint résztvevők szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek azokért, az ebben a sportágban nagyon fontos dolgokért, amiktől színvonalas egy díjlovas verseny:

• Díjlovagló négyszög talajának minősége

• Megfelelő nagyságú és minőségű melegítő pálya

• A bírók szakmai hozzáértése

• A versenyiroda rugalmas naprakészsége és technikai felkészültsége

• A harmonikus, nyugodt, esztétikus környezet

A negyedik egyben utolsó forduló alkalmával hét kategóriában avattak bajnokokat:

Megyei Bajnokság Díjlovagló Bajnoka:

1. Horváth Ágnes, Horváth & Lukács LK.

2. Hámor Martina, Horváth & Lukács LK.

3. Halasiné Szekendy Katalin, SMAFC

Megyei Bajnokság Ifjúsági Díjlovagló Bajnoka:

Mayer Dóra, SMAFC

Megyei Bajnokság Legeredményesebb Díjlovasa:

Horváth Ágnes, Horváth & Lukács LK.

Megyei Bajnokság Legeredményesebb Díjlova :

Jupiter, Horváth & Lukács LK.

Megyei Bajnokság Legeredményesebb Díjlovagló Klubja:

Horváth & Lukács LK.

Megyei Bajnokság Legeredményesebb Kezdő Díjlova:

Czifra, SMAFC

Megyei Bajnokság Legjobb Kezdő Lovasa :

Mayer Dóra, SMAFC

 

Szerző: Halasi Csilla és Családja

 A Bükk hegység lábánál, Bükkzsércen rendezték a XII. Stihl Országos Fakitermelő Bajnokság döntőjét. A több száz érdeklődőt vonzó szakmai rendezvényen 42 fakitermelő csapat indult, köztük a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium csapata.

Ragyogó időben, kiválóan előkészített pályán folyt a verseny, ahol a soproni iskola csapatán kívül szaktanáraik is részt vettek, mint bírók. A 42 csapat motorfűrész szerelés (lánccsere), és összetett (kombinált darabolás, gallyazás, választékolás, darabolás, hasítás, sarangolás) versenyszámokban mérték össze szakmai tudásukat, erejüket, gyorsaságukat. Az előkészített cser hosszúfák felkészítése a négyfős csapatoknak nem volt egyszerű feladat.

 

A soproni csapatot Czirók Bianka erdész gyakorlati oktató vezetésével, egy végzett diák Benis Martin, és két ötöd éves Bencsics Zoltán valamint Sztankovics Zoltán diákok alkották.

Meglehetősen nagy feltűnést keltett, hogy Czirók Bianka – egyedüli hölgy versenyzőként, törékeny alkatával – milyen nagyszerűen kezelte a motorfűrészt és vett részt a versenyben. A szerelésben csoportjában első lett. A csapat az összetett versenyben a középmezőnyben végzett, a 29. helyen.

A versenyen kiemelten fontos feladat volt, hogy csak szabályosan, a munkavédelmi és szakmai szabályok betartásával lehetett a versenyszámokat végrehajtani. A bírók szigorúan ellenőrizték, mérték a teljesítményt, sokszor milliméter pontossággal.

A diákoknak igen fontos, hogy kikerülve a nagybetűs életbe, a legjobb teljesítményt érjék el, a legbiztonságosabb módon. A soproniak felkészülését segítette a Fáber - réti Motorfűrészes Tanpálya, mely egykoron kiinduló alapját adta az országos versenynek.

Czirók Bianka gyakorlati oktató szakmai tudását a NYME Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központban folyó munkában is kamatoztatja. A diákok külső gyakorlati foglalkoztatása keretében a lovas pályák zöld növényzetének erdészeti eszközökkel történő karbantartását végzik el. A gyakorlati oktató logisztikai képzettségét pedig az új istállózási munkarendszer kialakításában veszik igénybe a lovasok.

Szerző: Ormos Balázs

 

LAJOS BAJOR KIRÁLYI HERCEG ERDŐMÉRNÖKRE EMLÉKEZTÜNK SÁRVÁRON


Száz éve született korunk egyik legkiválóbb lótenyésztője, aki szinte egész életét a sárvári, később leutstetteni ménes megmentésének és eredményes tenyésztésének szentelte. Erdőmérnöki oklevelét Sopronban szerezte és aktív résztvevője volt az 1991-ben az Asztalfőn rendezett OEE Vándorgyűlésnek.

Az ünnepi rendezvényt Sárváron a Nádasdy várban tartották, ahol megjelent Luitpold Prinz von Bayern, Lajos bajor Királyi Herceg fia is. Egyetemünket, a lovasokat Ormos Balázs erdőmérnök, a Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ igazgatója képviselte.

A rendezvényen Novák Pál, a Furioso Tenyésztők Nemzetközi Egyesülete elnöke méltatta az erdőmérnök, neves lótenyésztő életútját, munkájának eredményeit. Lajos bajor Királyi Herceg 1913. június 22-én született Münchenben. Családja sárvári birtokán nevelkedett, ahol a magyar nyelvet anyanyelvi szinten sajátította el. Erdőmérnöki oklevelét 1933-ban szerezte Sopronban, majd a család több ezer hektáros gazdaságában az erdészeti és a lótenyésztési munkát irányította. Nagyapja a Wittelsbach dinasztiából III. Lajos néven az utolsó bajor király, aki 1921-ben Sárváron hunyt el. Lajos herceg folytatta családja lovas hagyományait, ő a fogathajtásban ért el kiváló eredményeket.

1945-ben a háború miatt a lóállományt a München melletti leutstetteni birtokukra menekítették. 1982-ben Lajos herceg a lóállományból ötven furioso-north star egyedet visszajuttatott Magyarországra, a pusztaberényi istállókba. Leutstettenben az ott maradt kancákkal tovább folytatta a tenyésztést, 2008-ban bekövetkezett haláláig.

A sárvári várban megnyitott kiállítást egy hónapig lehet megtekinteni, ahol az eredeti erdőmérnöki index, fényképek, a Nádasdy Huszárok ruhái, emléktárgyai, a lótenyésztés dokumentumai is megtekinthetők. Az udvaron látható III. Lajos bajor király emléktáblája, melyet a résztvevők megkoszorúztak. A várban maradt ezüst kincseik visszaszolgáltatásáról tárgyalások folynak.

Lajos bajor Királyi Herceg a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. és az OEE Soproni Helyi Csoportja által 1991-ben rendezett OEE Vándorgyűlés egyik díszvendége volt. Az augusztus 10-én, az Asztalfőn rendezett szakmai program alkalmával - ahol az osztrák-magyar határ is megnyitásra került - ma is álló emlékoszlopot avatott Schmotzer András OEE elnökkel.

 

Szerző: Ormos Balázs

 


MÉNESGAZDA KÉPZÉS A LOVASKÉPZÉSI KÖZPONTBAN


A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara felsőfokú szakképzés keretében a Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központban képezi a ménesgazdákat.

A képzés gyakorlati feladatait a Lovasképzési Központban Varga József lovas vezető és Simon Gábor lótenyésztési felügyelő segítségével sajátították el a hallgatók. A képzés során többször tértek vissza, hogy biztos tudás birtokába kerüljenek. A gyakorlati feladatok elvégzése után küllemében és tartalmában is színvonalas írásos beszámolókat készítettek és előadásokban számoltak be tudásukról.

A héten a záróvizsgák zajlottak. A Lovasképzési Központban a vizsgához előállított lovak, kocsik, szerszámok, eszközök várták a vizsgáztatókat és hallgatókat. A tételhúzás után megkezdődtek a gyakorlati vizsgák. A bemutatandó feladatok között szerepeltek többek között a lóápolás módjai, a lovak egyedi azonosítására alkalmas eljárások, és a kapcsolódó dokumentumok, a lóval való munkavégzés eszközei és szerszámai.

A hallgatók szorgalmasan készítették elő a vizsgára a lovakat, eszközöket. A vizsgáztatók sorra járták az istállókban és a hintósban vizsgára felkészült diákokat, akik határozottan adták elő tudásukat és a feltett kérdésekre is jó válaszokat adtak. A vizsgáztatók eredményesnek ítélték a hallgatók szereplését, de a végleges érdemjegyet a Mosonmagyaróváron tartandó szóbeli vizsgák után közlik majd a vizsgázókkal.

Információink szerint, sajnos ilyen képzés nem indul már a következő szemeszterben,. A Lovasképzési Központ munkatársai várják az egyéb lovas szakokon hallgató diákokat a gyakorlati képzésre, Nagycenkre.

 

Szerző: Ormos Balázs

 


VILÁGÖRÖKSÉG DÍJUGRATÓ VERSENY NAGYCENKEN


Folytatódnak a lovas rendezvények a Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központban. Az elmúlt hét végén megyei Világörökség Díjugrató Versenyt szervezett a szakszemélyzet és a SMAFC Lovas Szakosztály tagsága.

Sikerült a korábban kitűzött célt elérni, hogy javuljanak a körülmények és külföldi versenyzők is versenyezzenek a nagycenki pályán.

A Soprontól alig negyven kilométerre lévő egyik legnagyobb osztrák lovas versenypálya a Magna Racino pályaépítője és az általa szervezett osztrák lovasok is részt vettek a nagycenki versenyen.

Több mint száznyolcvan starttal, egyre több nézővel sikerült eredményes versenyt rendezni.

Kialakult egy lovas csapat a Lovasképzési Központ körül, akik önzetlenül segítik a szakmai és szervező munkát. Nekik is köszönhető a sikeres rendezvény. Egyre több lovas érdeklődik a bértartás iránt is, hiszen a javuló körülmények és a kiszámítható szolgáltatás vonzó számukra.

A versenyen részt vettek a SMAFC Lovas Szakosztály tagjai, akik közül Fekete György első éves erdőmérnök hallgató az egyik legnehezebb versenyszámban (B/3, - 120 cm) első helyezést ért el. Ugyancsak első lett (korlát ugratás – 140 cm) a Lovasképzési Központban lakó és lovait is itt edző Raátz József versenyző.

A kommunikációt az Egyetemi Kommunikációs Iroda (GYIK Rendezvényház), az étel és ital szolgáltatását a Nyugat Étterem biztosította kiváló minőségben.

 

Szerző: Ormos Balázs

 


SIKERES LÓFUTTATÁS NAGYCENKEN


A Lovasképzési Központ sikeresen bonyolította le a II. Széchenyi lófuttatást a nagycenki vágtapályáján.

A vágtapályát a rendezvény alkalmára teljesen felújította a Lovasképzési Központ. Új pályaprofilt és homokborítást kapott az 500 méteres pálya. A próba sikeres volt, a talaj állta a lovak iramát a kis ívű kanyarokban is. Ráadásul hatalmas eső áztatta éjjel a pályát, de a homoktalaj a lófuttatásra alkalmas maradt.

A rendezvény nagy összefogás, együttműködés eredményeként valósult meg. Segítettek a móvári lovas diákok, a Roth Gyula SZKI tanulói, a Selmeci Társaság, egyetemünk új kommunikációs csapata Orbán Júlia vezetésével, a környék polgármesterei, a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület, az Eszterházy huszárok, a Kapuvári Lóbarátok Köre, a SMAFC Lovas Szakosztály tagjai, a BPK oktatója, a kiállítók, vásárosok, a soproni médiák, és természetesen a Lovasképzési Központ munkatársai és támogatói. Köszönet a résztvevőknek, az együttműködőknek, hogy közösen megalapozhattuk a jövőbeni nagycenki lovas rendezvényeket.            

A programban szerepelt a huszárok alaki bemutatója, lovas karusszel, a huszárok és „civilek” lófuttatása (a huszár alaki szabályzat szerint a lófuttatás a huszárok harci ütközet közbeni leggyorsabb haladása, idegen nyelvből származtatva, a mai szóhasználattal, a vágtája), a mének használat szerinti bemutatása. A színes és látványos programot a korábbiaknál több néző tekintette meg. Nem utolsó sorban a rendezvény pénzügyileg is pozitív eredményt hozott.

Várjuk a lovas sport iránt érdeklődőket következő kiemelt rendezvényünkre, a május 25-26-n megrendezésre kerülő megyei díjugrató versenyre.

 Szerző: Ormos Balázs


GYŐRI HALLGATÓK GYAKORLATA NAGYCENKEN


A Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központja egyre jobban fejlődik és képes az egyetem karainak gyakorlati oktatását kielégíteni. Az SZMSZ szerint a győri Apáczai Csere János Kar az egyik kar, mely felügyeletet gyakorol a Lovasképzési Központ szakmai munkája felett.

A győri hallgatók a Lovas turizmus szakon végzik tanulmányaikat. Szakmai gyakorlatuk egy részét Nagycenken végezték. Ormos Balázs igazgató köszöntője és bevezető ismertetője után Simon Gábor a térség lovas felügyelője tartott gyakorlati előadást a hazai lovas élet elindulásáról, és fejlődéséről. Ennek a képzésnek kiváló helyet adott a dísznyerges, ahol számos értékes ritkaság között figyelemmel hallgatták a diákok az előadót. Megtekintették a lovas eszközök és hintók kiállítását, az felújított istállókat, a lovak tartásának módját.

A lovas diákok természetesen lóra is pattantak, lovaglási gyakorlatokat végeztek a Lovasképzési Központban tartott kiváló tenyészméneken. Varga József lovas vezető szakszerű oktatása mellett szerzetek ismereteket a lovaglási stílusokról és a lovaglási módokról.

Valószínű tetszett a hallgatóknak a gyakorlat, mert egyik végzős hallgató jelezte, hogy szívesen dolgozna Nagycenken, a másik hallgató szeretné nyári gyakorlatát a Lovasképzési Központban végezni.

A gyakorlati képzés előrelépését jelzi az is, hogy nem csak a Nyugat-magyarországi Egyetem karai, de a Semmelweis Egyetem hallgatói is kérik, hogy gyakorlatukat Nagycenken végezhessék, akiket természetesen fogad az intézmény.

 


GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁNRA EMLÉKEZTÜNK DÖBLINGBEN


Gróf Széchenyi István halálának 153-ik évfordulójára emlékeztek a Nagycenki Nagyközség Önkormányzata vezetői, képviselői - köztük együttműködő partnereik - a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ képviselői: Orbán Júlia egyetemi rendezvényfelelős, a GYIK Rendezvényház intézményvezetője és Ormos Balázs igazgató.

Az emlékezők Bécs Döblingi városrészében található volt elmeintézet - ma bíróság épülete- mellett felállított Széchenyi István szobor, emlékmű előtt gyülekeztek. A résztvevők a Himnusz eléneklése után Bugledich Attila alpolgármester ünnepi gondolatait hallgatták meg, aki kiemelte Széchenyi István máig élő hatását, azt, hogy ma, akik Nagycenken laknak és dolgoznak, Széchenyi István szellemiségéből élnek. A Széchenyiek és emlékhelyeik máig értékek és vonzóak az ország lakosai és a vezetői számára.

Ezután elhangzott Széchenyi István imája Orbán Júlia előadásában, melyet a gróf 1826 decemberében írt a Naplójába. Az ima mindent bemutat a „legnagyobb magyar” gondolkodásáról és a reformkor eszméiről, melynek üzenetei máig hatnak. Az ima szó szerinti szövege a következő:

„Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat. Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt! Világosíts meg egy kerub szellemével és gondolkodó erejével, engedd a jövendőbe pillantanom, a jó magot a rossztól megkülönböztetnem. Sugalld nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok, éjjel-nappal, életem fogytáig. Gyarapítsd, ami jó - tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne. Segíts nekem, hogy minden szenvedelmet elfojthassak magamban. Engedd, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatában szemlélhessek és kezdhessek - és engedd, hogy az angyal, ki engem megvilágosít, békességben és csendes boldogságban érjen.

Ez az imám ne szóval legyen elmondva, hanem tetteimben szüntelenül égnek bocsátva.”

Orbán Júlia továbbá a „Nyelvében él a nemzet” Széchenyi gondolat jegyében Reményik Sándor: Az Ige és Füst Milán: A Magyarokhoz c. verseinek megható tolmácsolásával tette méltóvá az ünnepséget.

Az emlékezők átmentek a volt tébolyda oldalán elhelyezkedő emlékhelyhez, ahol csendes főhajtás után beszélgetések közben emlékeztek a kiváló államférfira.

A megemlékezésen megjelent a Bécsben lakó Gróf Széchényi Mihály, aki rendszeresen fordul meg Nagycenken. Megnyugvással vette azt a hírt, hogy a Nagycenki Kastély Vörös kastély (szálloda) része végre méltó gazdára talál és annak különösen örült, hogy a várományos vagyonkezelő a Nyugat-magyarországi Egyetem. Felvetődött a beszélgetés közben, hogy a fertődi kastélyhoz hasonlóan, ahol az Eszterházyaknak van lakosztálya, úgy a Vörös Kastélyban is legyen a Széchenyieknek egy apartmanjuk, ahol az örökösök látogatásaik során megszállhatnak.

A Széchenyi István halálának évfordulójára szervezett megemlékezés koszorúzással zárult a nagycenki temetőben.

 


KÖZÖS BELÉPŐJEGY A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMMAL


Az 1989-ben alakult meg a Széchenyi Kör jogelődje, melynek célja Széchenyi István szellemi hagyatékának ápolása, továbbképzések, rendezvények szervezése útján. Az elmúlt héten tartotta éves továbbképzését, a Széchenyi Akadémiát a Nagycenki Széchenyi Emlékkiállítás tanácstermében a szervezet.

A rendezvényen előadást tartott Dr. Csorba László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. A felszólalást nagy érdeklődés kísérte, mert a Széchenyi Emlékkiállítás és az épület a múzeum kezelésébe került. A főigazgató úr tájékoztatásának nem sokan örültek, hiszen elmondta, hogy nincs többletforrás a fenntartásra, a fejlesztésre, az új igazgató kinevezésére.

Egyetemünk számára jelentős előrelépés az a tény, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum és az Egyetem vagyonkezelésébe kerül az épület, mondta Ormos Balázs a Lovasképzési Központ igazgatója előadásában. A Magyar Nemzeti Múzeummal való együttműködés egyértelműen emeli Egyetemünk megítélését a nagycenki munkájában és számos oktatási területet segít.

A Főigazgató úr által felvázolt szakmai elképzeléseket Egyetemünk karai és az Universitas Fidelissima Kft. képes megvalósítani. Ilyen feladatok az ország területéről a diákok fogadása Nagycenken, szállás és étkezés biztosítása helyben, múzeumpedagógiai foglakozások kialakítása. Ehhez a Lovasképzési Központ lovas programokat, lovas játszóteret, lovagoltatást, kocsikázást és a kiállításait tudja nyújtani.

Az azonnali együttműködést jelzi, hogy napokon belül aláírásra kerül a Lovasképzési Központ és a Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi Emlékkiállítás értékeit bemutató kiállítások közös belépőjegye bevezetésének megállapodása. Nagy jelentőségű az a tény is, hogy ezután Nagycenkre - mivel már része a Magyar Nemzeti Múzeumnak - a vasúton érkező csoportok ingyen vagy kis térítéssel utazhatnak.

 


A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM VEZETŐI SOPRONBAN ÉS NAGYCENKEN


A közelmúltban vette át Nagycenken a Széchenyi István Emlékmúzeum működtetését a Magyar Nemzeti Múzeum, melynek vezetői egyeztető megbeszélést tartottak Egyetemünkön.

Sopronban Prof. Dr. Faragó Sándor rektor fogadta Dr. Csorba László főigazgatót és vezető munkatársait. A megbeszélés jelentőségét adta, hogy a korábbi számos vagyonkezelő és működtető szervezet után tisztább működtetői környezet alakult ki azzal, hogy ma a vagyonkezelői feladatokat a kastély és parkja vonatkozásában a Magyar Nemzeti Múzeum, a Nyugat-magyarországi Egyetem és az egyetemhez kötődő TAEG Zrt. látják el. A vagyonkezelők elkötelezettek az együttműködésben, Széchenyi szellemiségének ápolásában, az ismeretterjesztésben, oktatásban.

A Magyar Nemzeti Múzeum vezetői délután ismerkedtek az átvett Széchenyi István Emlékkiállítással és a kastély épülettel, berendezésekkel, a működtetés feltételeivel.

Megbeszélést folytattak Ormos Balázzsal, a NYME Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ igazgatójával is. A megbeszélés tárgya a közvetlen rövid és hosszabb távú együttműködésre terjedt ki. Ennek során megállapodtak, hogy közös, kedvezményes jegyet adnak ki a turista szezon indulásáig. Feltárják a turisták utazási kedvezményeinek lehetőségét, mely a Magyar Nemzeti Múzeum esetében már rendeletben szabályozott. Áttekintik a nagycenki turizmus szereplőinek együttműködési lehetőségeit, a kormányzat irányába történő kommunikációt a fejlesztések támogatása ügyében.

A Lovasképzési Központ érdekelt abban, hogy Széchenyi István szellemiségét az általa indított lovaskultúra értékeinek megőrzésén és fejlesztésén keresztül mutassa be.

 


Lovas edzőtábor Dallos Gyula mesteredzővel Nagycenken


A SMAFC Lovas Szakosztálya és a NYME Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központja (NLKK) lovas edzőtábort rendezett Dallos Gyula mesteredzővel. Az örökös magyar bajnok díjlovas, 11 világkupa győzelemével, EB 3. és 7. helyezésével egyedülálló a magyar lovassportban.

Idei első kiemelkedő lovas rendezvényét szervezték meg Nagycenken a SMAFC és az NLKK lovas szakemberei a hét végén. Dallos Gyula a nemzetközi szinten elismert mesteredző tartott nyilvános edzést a térség lovas sportolóinak, edzőinek és az érdeklődő lovas embereknek.

A nagycenki edzésen tizenkét lovas vett részt, köztük osztrák sortolók is. Dallos Gyula mesteredző az esti előadásában elismeréssel szólt - a megjelent ötven résztvevő előtt – a jó minőségű – az NLKK által felújított – fedeles lovarda talajáról, a szervezésről és a körülményekről. Kiemelte, hogy Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úr által kezdeményezett nagycenki lovas képzés a legjobb kezekbe került. Széchenyi István örökségének legfőbb hordozójának a Nyugat-magyarországi Egyetemnek kell lenni. Korábbi nagycenki lovas emlékeire hivatkozva is támogatását ígérte, hogy a lovas képzés egyetemi szintű központja legyen az NLKK. Mint a kormány Kincsem Nemzeti Lovasprogramjának kezdeményezője elvárásként fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Vágta nyitó futamának csak egy helye lehet az országban, az pedig Széchenyi Istvánra, a lovassport hazai megteremtőjére emlékezve, Nagycenk.

Az emberek iránti tisztelet, segíteni akarás, a ló iránti mérhetetlen türelem és alázat sugárzik Dallos Gyula mesteredző személyéből. Nézőként és résztvevőként is felejthetetlen élményt nyújtott a megjelentek számára a rendezvény. A megbeszéltek szerint a mesteredző még ez évben visszatérhet Nagycenkre.

Dallos Gyula nemzetközi hírű mesteredző Nagycenk után Klagenfurtba, majd a felvidékre Topolcsányba, onnét Erdélybe utazik, ahol szintén edzéseket és előadásokat tart.

 


ÉVZÁRÓ NAGYCENKEN


A Nagycenki Nagyközség Önkormányzata december végén tartotta immár szokásos évzáró ülését. Az ülésre meghívták a településen dolgozó, működő legfontosabb személyeket és vállalkozások képviselőit.

Az újjáválasztott testület sorra vette az eredményeit, melyekhez nagyban hozzájárultak a közösségért tenni akaró szervezetek.

A testület elismerésül oklevéllel és erre az alkalomra készített nagycenki naptárral köszönte meg a 2012. évi együttműködést.

A Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ a cégek közül, a múzeum után másodikként vehette át az elismerő oklevelet. Bugledich Attila alpolgármester kiemelte a méltatás során, hogy nem csak egy új egység jött létre Nagycenken, hanem a Lovasképzési Központ folyamatosan működik együtt az Önkormányzattal és javaslataival, rendezvényeivel gazdagítja a település életét.

A Lovasképzési Központ javaslatára - tekintettel a Magyar Tudományos Akadémia és a Nyugat-magyarországi Egyetem tevőleges jelenlétére – a nagyközség vezetése elfogadta, hogy Nagycenk a Széchenyi értékek őrzésével és új értékek teremtésével legyen a térség szellemiségi központja.


Mikulás Nagycenken


A Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központja lovas mikulással lepte meg a nagyközség gyermekeit.

A Lovasképzési Központ hidegvérű ménjeivel húzott kocsin érkezett a mikulás. A gyermekek az utcákon énekléssel és versmondással várták az ajándékokat hozó lovasokat.

A SMAFC Lovas Szakosztálya évzáró rendezvényén, kosztümös, mikulásos öltözékben, háziversenyen mérték össze tudásukat a szülők és ismerősök körében. Az otthonról hozott étkek, sütemények, italok mellett emlékezve, tervezgetve, töltötték együtt az estét. Elhatározták, hogy a Lovasképzési Központban új SMAFC Lovas Klubot alakítanak ki a korábbi étterem helységéből, hogy bemutathassák képekben és tárgyakban is eredményeiket, a lovas életüket önmaguk és a látogatók számára.

 


A LOVASKÉPZÉSI KÖZPONT ÉS A TF EGYÜTTMŰKÖDÉSE


A Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központja igyekszik kapcsolatait kiterjeszteni, hogy mind a szakmai, mind a pénzügyi alapjait megerősítse.

Ez évben is meghívást kapott Ormos Balázs igazgató a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (a TF) 2012. október 7.-én tartott Lovaskultúra oktató szakirány Diplomaátadó és Tanévnyitó Ünnepségére, a Lovaskultúra Klubnapra és az Alumni Találkozóra, Budapestre.

Az ünnepséget Dr. Radák Zsolt mb. dékán beszéde nyitotta meg, aki szólt a sport fontosságáról, arról, hogy tíz éve indult a lovaskultúra képzése és a legfontosabb, hogy a diplomát kapott szakemberek végezzék munkájukat úgy, hogy kiváltsák környezetük elismertségét. (A díszterem falain elhelyezett olimpikonok, világ- és európabajnok sportolók képei és kézlenyomatai adtak hangsúlyt a mondandónak.)

Az előadók kiálltak a lovassport fontossága mellett és sürgették a szakágak közötti együttműködést. Szükségesnek tartották a közös szaknyelv megalkotását. Támogatták az iskolai lovas oktatás bevezetését, mert fiatal korban kell a munkát elkezdeni.

Ormos Balázs igazgatónak módja nyílott az együttműködésről is egyeztetni. A Lovasképzési Központ számára fontos, hogy jövőre Sopron mellett Nagycenken is legyen Nemzeti Vágta futam. Prof. Dr. Fehér Károly CSc. egyetemi tanár úr, a Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs igazgatója, elnöki tanácsadó elmondta, hogy ismeri a nagycenki törekvéseket, támogatja a gondolatot és kinyilvánította, hogy nyitott az elképzelésre és a Szövetség vezetésénél már a héten képviselni fogja a nagycenki érdekeket.

Dr. Faludi Judit a Lovaskultúra szakág vezetője és Zupán Péter a díjugratás oktatója is elfogadta a meghívást Nagycenkre, támogatják az értékalapú szakmai együttműködést, a nagycenki rendezvényeken való lovas részvételt.

Nagycenk a lovas sporton keresztül módot nyújt arra, hogy a két nagy múltú egyetem együttműködése bővüljön, szorosabbá váljon.

 

 

 


GAZDAG LOVAS ÉLET NAGYCENKEN


A Nyugat-magyarországi Egyetem Nagycenki Lovasképzési Központjában egész évben zajlanak a lovas események.

Elismerve az eddigi munkát a Lovasképzési Központ meghívást kapott a szeptember közepén, Budapesten rendezett Nemzeti Vágtára. A kiállítási sátornak a két napon folyamatosan voltak látogatói. A felállított fából imitált ló, igazi nyereggel és a titokdoboz nagy vonzerő volt a gyermekes családok, de a felnőttek számára is. A sok látogató fogadását a weblent viselő KTK lovas hallgatói segítették. A rendezvény kiváló alkalom volt a kapcsolatok építésére, hiszen a Lovasképzési Központ megcélozta a Nemzeti Vágta nagycenki előfutamának megrendezését.

Ugyancsak szeptemberben az Alsó-ausztriai Lovas Szövetség vezetése látogatott el kapcsolatfelvétel céljából a Lovasképzési Központba. A lovas kocsizással egybe kötött program során megismerkedtek a kiváló fedező ménekkel, a dísznyerges értékeivel, a kocsi múzeummal, és a hosszúistállóban berendezett nagycenki művészek lovas festményeivel és fafaragásokkal is. A program során a vendégek kilátogattak a hárfasorra, Széchényi Béla és feleséges síremlékéhez.

Gróf Széchenyi István születésének 221. évfordulóján, Nagycenken rendezett ünnepségen Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úr nevében Ormos Balázs igazgató helyezte el Egyetemünk koszorúját a legnagyobb magyar szobránál.

A szezonzáró versenyt, a Széchenyi István Díjugrató Emlékversenyt rendezte meg a Lovasképzési Központ az elmúlt hét végén a nagycenki lovas pályáin. A térségből érkezett több mint negyven lovas a kiválóan előkészített füves pályákon állt rajthoz. A hetvenhét start során, négy kategóriában hirdettek győztest. A díjak nem a szokásos serlegek voltak, hanem az Egyetemhez kötődően az erre az alkalomra készített söröskorsók, melyeket az Egyetem és a Lovasképzési Központ logója díszített.

A Lovasképzési Központ az együttműködés keretében vett részt a Nagycenki Múzeum Vasút 40 éves évfordulóján rendezett programon, ahol tervbe vették a lovas vasút felújítását.

Közben a napi munka is folyik a lovak ellátásához szükséges takarmány és szalma megszerzése fontos feladat. A TAEG Zrt.-vel kötött megállapodás szerint a réti széna betakarítása megtörtént a lovak számára a harkai területről és a hársfasorról is.

A Lovasképzési Központ adta lehetőségeket egyre jobban használják ki az Egyetem hallgatói és a Roth Gyula SZKI diákjai. Rendszeresen járnak lovagolni – lehetnének többen is -, végezték nyári gyakorlataikat, és órarend szerinti elméleti és gyakorlati oktatásokon vesznek részt.

 


NAGYCENKEN IS MEGKEZDŐDÖTT AZ OKTATÁS


A Nyugat-magyarországi Egyetem Nagycenki Lovasképzési Központjában is megkezdődött az oktatás, a gyakorlati képzés. Egyre több kar hallgatói és külföldi látogatók veszik igénybe a Lovasképzési Központ szakmai és kulturális szolgáltatásait.

 

A Roth Gyula SZKI ötöd éves diákjai erdőhasználat gyakorlatuk egy részét Nagycenken végzik. Bolla Balázs erdőmérnök, mérnök-tanár és Szabó György szakoktató irányításával 2012. szeptember 10-én elkezdték erdőhasználat gyakorlatukat az erdész diákok. A TAEG Zrt. területén lévő tanerdőben még a természetvédelmi korlátok miatt nem tudnak dolgozni, de a nagycenki kastély környezetében lévő lovas pályákon az időszerű munkákat gyakorlat keretében elvégezhetik.

 

A végzős diákok közül bizonyára nem mindenkinek sikerül állami vagy magán erdőben munkát találni, így jó hasznát veszik a diákok a parképítés jellegű munkák megismerésével, gyakorlásával.

 

A gyakorlati órák alatt végeztek különlegesen magas sövény nyírását, kisebb fák kivágását, és felkészítését, a lovas pályán nyeles fűrésszel való kaszálást továbbá bokrok visszavágását, a régi karámok akác faanyagának darabolását és a leendő tanösvény oszlopainak kérgezését is szakszerűen elvégezték.

 

A Szakközépiskola és a Lovasképzési Központ között rendszeres együttműködés, munkakapcsolat alakult ki, melyet a felek bővíteni szándékoznak.

 


TÁJTUDOMÁNY ÉS A LOVAK


A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszéke volt a helyszíne az V. Magyar Tájökológiai Konferenciának. A konferencia több szekcióban köztük a Lassú turizmus és a táji keretek címűben szólt a legújabb kutatási és gyakorlati eredményekről.

A szekcióban tartott előadást Obádovics Csilla phd. docens (KTK) és Ormos Balázs c. docens, igazgató (NLKK) „A ló és a vidékfejlesztés” témakörben. Az előadáson elhangzott, hogy a lovak szerepe egyre nő a turizmusban, egyre több lovas út kerül kijelölésre az országban (közelünkben a Fertő tó partján). A kutatás kiderítette, hogy a városok közelében vannak a lovardák - ahol fizetőképes kereslet van a lakosság részéről - a lótenyésztő központokkal szemben. Támogatásokkal szükséges a szakmai egyensúly kialakítása.

A lovak szerepét a vidékfejlesztésben a sportlovak mellett a munkalovak elterjesztésével lehet növelni. Az állami erdészetben ez a folyamat elindult szakemberek képzésével. Előre mutató lenne, ha az erdészeti munkalovakkal való gyakorlati szakmai képzések egyetemünkön, a Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központban folyhatnának, ahol a feltételek rendelkezésre állnak.

Az erdei utakat érintő – bármilyen út – tervezésnél a turizmus különböző szakterületein munkálkodók vegyék figyelembe, vegyék igénybe, keressék fel a nagy tapasztalatokkal és tudományos eredményekkel rendelkező Erdőmérnöki Kar Erdőfeltárási Tanszékét.

 


POGÁNYOK SZÉCHENYI NYOMDOKAIN


A Nyugat-magyarországi Egyetemen megkezdődött a balek hét. A pogányok a firmák szervezésében és kíséretében a selmeci hagyományok közvetlen megismerésén túl, a környék nevezetességeit is meglátogatták.

A Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ több mint száz pogánnyal telt meg, akik a Közgadaságtudományi és a Faipari Mérnöki Karokon kezdik meg szeptembertől tanulmányaikat.

Az előző napok „kiképzésében” megfáradt csapatokat Ormos Balázs igazgató és Simon Gábor lófelügyelő fogadta. A pogányok megtudták, hogy az Egyetem új intézménye azért is fontos, mert Széchenyi István szellemisége teljes egészében megtalálható az Egyetem különböző karai által oktatott tárgyakban, a gyakorlati oktatás egy része Nagycenken folytatható, továbbá a Magyar Tudományos Akadémiához való Nagycenken keresztüli kötődés érdemi kapocs az országosan átalakuló felsőoktatás soproni érdekeinek védelme érdekében.

A pogányok megtekintették a felújított istállókat, a kiváló minőségű méneket és bértartott – burgenlandi – lovakat, a dísznyerges és hintós remekműveit, a hosszúistállóban berendezett művészeti kiállítást, az erdészeti szabadtéri bemutatót.

A látottak és hallottak után többen jelezték, hogy szeretnének a több mint 150 éves SMAFC és annak Lovas Szakosztálya tagja lenni és lovagolni Nagycenken.

A pogányok nagy „Jó szerencsét!”-el köszöntek el a vendéglátóktól és mentek tovább, hogy a Széchenyi Múzeumot is megtekintsék

 


Bundestag képviselő Nagycenken


A Páneurópai Piknik 23. évfordulójára, augusztus 19.-én Sopronba érkezett a Bundestag képviselője Katharina Landgraf és kísérete. Dr. Rumpf János a piknik egyik szervezője társaságában Ormos Balázs a Lovasképzési Központ igazgatója - aki a piknik részvevője volt és a Páneurópai Piknik Alapítvány alapító tagja - fogadta Nagycenken a neves vendégeket.

Katharina Landgraf képviselő asszony már járt korábban Nagycenken, azonban a felújított egyetemi létesítményt még nem látta. Megtekintették az istállókat a ménekkel és bértartott lovakkal, a dísznyergest a míves bőr lovas szerszámokat, a hintókat, az erdészeti közelítést bemutató kiállítást és az éppen üresen álló hosszú istállóban rendhagyó módon berendezett, de nagy sikernek örvendő festmények és fafaragások kiállítását. (Tisztelettel ajánljuk egyetemünk polgárainak is megtekinteni.)

Képviselő asszony és kísérete ígéretet tett arra, hogy a jövő évi látogatásakor ifjúsági csoportot hoz magával a Lovasképzési Központba a kapcsolatok erősítése, egymás jobb megismerése céljából.

Képviselő asszonyt és kíséretét fogadta Csorba János Nagycenk polgármestere is.

Katharina Landgraf képviselő asszony délután a piknik helyszínén szervezett Sopron városi megemlékezésen tartott ünnepi beszédet és ültetett vörösfenyőt a parkban.

 


A KISTÉRSÉG ÉLNI AKAR
Jakab István az Országgyűlés alelnöke Nagycenken


A Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központja 2012. augusztus 18-án rendezte „A kistérség élni akar, Széchenyi lófuttatás” programját Nagycenken. A program Nagycenk, mint a kistérség szellemi központja megvalósítását célozta meg.

A Lovasképzési Központ munkatársai és együttműködő partnerei gazdag lovas programokat szerveztek. Ezek a programok abban különböztek a szokásos lovas bemutatóktól, hogy az Egyetem szellemiségéhez híven, szakmai és tudományos igénnyel és kommentálással zajlottak. Így egyszerre szolgálta a szellemi élet fejlesztését és a szórakozást is.

Ormos Balázs igazgató nyitotta meg a rendezvényt, majd ami még nem volt a lovas pályán, erdészeti bemutatóval folytatódott a program. Szabó György oktató (Roth Gyula SZKI) mutatta be a kézi (capin), a lovas és a vaslóval történtő előközelítést, környezetkímélő megoldásait a közelítő papucs segítségével.

A következőkben kosztümös lovas bemutató zajlott, majd Rozmán Ferenc lovas oktató tolmácsolásában nagycenki lovas szakemberek végeztek szakszerű küllem és mozgás bírálatot a jelentkező lovasok lovai bevonásával. A lovak lófuttatás közben mutatták be vágta mozgásukat a bírálóknak. Végül a nézők is kifejezhették értékítéletüket a lovakról egy lószépségverseny keretében. A legszebb ló (mén) címet El Moro (arab telivér) a Lovasképzési Központban tartott állami mén kapta.

A köszöntők következtek a programban. Jakab István úr az Országgyűlés alelnöke, az Országgyűlés Erdészeti albizottsága elnöke, a MAGOSZ elnöke, mint a rendezvény fővédnöke nem csak támogatta, de jelenlétével is kiállt a nagycenki szellemiségi központ kialakítása mellett. Köszöntőjében is kiemelte, hogy egy új rendezvénysorozatot alapozunk meg, mely egyre bővülve biztosan szolgálja a térség kultúrájának és szellemiségének fejlesztését. Csorba János Nagycenk polgármestere az együttműködést hangsúlyozta az Egyetemmel és a Lovasképzési Központtal.

Délután a SMAFC Lovas szakosztálya szervezésében díjugrató versenyre felkészítő edzés, majd díjlovagló háziverseny következett huszonnyolc indulóval. A résztvevő lovasok kérték, hogy hasonló lovas rendezvények legyenek a jövőben is, ahol szakmai oktatás mellett készülhetnek fel az „éles” versenyekre. Ez a rendezvény jól szolgálta a lovasok együttműködését és a nagycenki lovas versenyek megalapozását.

Különleges kiállítás is megnyílt a rendezvény részeként. Az éppen üresen álló hosszú istállóban nagycenki művészek állították ki festményeiket (lovakat ábrázolókat is) és fafaragásaikat. A nagy érdeklődésre való tekintettel a kiállítást továbbra is nyitva tartjuk és várjuk a látogatókat!

Jakab István úr a múzeum különtermében külön is találkozott a térség polgármestereivel, agrárvállalkozóival. Mint MAGOSZ elnök adott tájékoztatást a közeljövő legfontosabb feladatairól, terveiről, változásairól. Mint mondta, a legfontosabb feladat, hogy rendet tegyenek az agráriumban. Legyenek pontos adatok az agráriumról, hogy lehessen tervezni és megalapozott döntéseket hozni. Olyan kamara szükséges, mely nem külön álló jogi személyekből épül fel, hogy a kormányzattól átvett feladatok egyértelműen megvalósulhassanak az ország teljes területén. Helyi mezőgazdasági bizottságok kialakítása a cél, a helyi érdekek képviseletére, hiszen több mint egy millió hektár földet kell kiadni a közeljövőben. Megoldják, hogy a magyar föld hazai tulajdonosok használatában maradjon.

Jakab István elnök úr a fórumot azzal zárta, hogy akkor leszünk eredményesek, ha tudunk egymással őszintén, nyíltan beszélni és ez a Nagycenki rendezvény is ezt a célt szolgálta. Szívesen jön vissza ősszel, amikor már az EU-val történt tárgyalások után vannak.

Jakab István alelnök úr, Ormos Balázs igazgatóval látogatták meg Széchényi Zsuzsanna grófnőt a Sopronkövesdi magtárból kialakított családi birtokán. A látogatás egyik célja a Lovasképzési Központ és a Széchenyi család együttműködésének erősítése volt. A találkozás meglehetősen szakmaira sikerült, hiszen a vidéki élet megőrzése, szellemiségének erősítése, a tudás fejlesztése közös gondolatokra talált.

Az Universitas Fidelissima Kft., annak Nyugat Étterme, ajándék boltja, és GYIK Rendezvényháza adták a fontos szolgáltatásokat a rendezvény lebonyolításához.

 


A KISTÉRSÉG ÉLNI AKAR – Széchenyi lófuttatás

A Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központja szellemiségét hirdetve a kistérség és az egykori Sopron Vármegye településeit, lovasait, lakosait megszólítva rendezvényt szervez Nagycenken, a lovas pályákon.

 

Barátsággal várjuk rendezvényünkre.

 

Ormos Balázs

igazgató

 

LÁTOGATÓKNAK menü alatt

mob.: 30/9193 296

 
A nagyobb méretért kattintson a képre!

NAGYCENKEN A SMAFC ÖREGFIÚK KOSÁRLABDA CSAPATA


Évente találkozik a SMAFC Öregfiúk Kosárlabda Csapata, az a számunkra híres egyetemi együttes, mely a magyar kupát is megnyerte. Mint akkori erdészhallgató rendszeres látogatója lehettem a sportcsarnokban a küzdelmes kosármeccseknek. A csapat tagjai és hozzátartozóik egyik évben Sopronban, a másikban Soponyán, a Vadex Zrt. területén találkoznak.

 

2012. június 13-14-én Sopronban volt a soros találkozó. A baráti együttlét előtt a temetőkben a résztvevők megkoszorúzták elhunyt vezetőjük és csapattársaik síremlékeit, majd baráti kötetlen, játékos versenyek és baráti találkozó következett.

 

A Lovasképzési Központban második napon volt a program. A lovarda udvarán állították fel a főzőhelyet, ahol a szürke marha pörkölt készült. A szépen kidekorált udvarrészen az új SMAFC Lovas Szakosztály molinója is helyet kapott, rajta a Széchenyi kastélyból származó lovas szoborról készített új logóval. A Lovasképzési Központ személyzete - SMAFC tagok - az új lovas pólóban üdvözölték a vendégeket.

 

Bakonyi Gábor főszervező és Ormos Balázs igazgató köszöntötte a megjelenteket. Az igazgató ismertette az új egyetemi intézmény szerepét, és jövőbeni céljait Nagycenken, Széchenyi István falujában, ahova megérkezett az Egyetem. Beszélt az Egyetem képzési feladatairól, a térségi minőségi lovas sport újra élesztéséről. Szertartásos ménfelvezetéssel folytatódott a program, ahol a Lovasképzési Központban tartott tenyészméneket mutatta be a szakszemélyzet. A programban a központ látnivalóinak megtekintése következett, majd a múzeumban Dr. Tóth Imre igazgató tartott nagysikerű előadást Széchenyi szellemiségéről és a korról, a mára szóló tanulságokra is kitérve.

 

A finom ebéd elfogyasztása után folytatódott a baráti együttlét, az emlékezések sora, melyek minden alkalommal, nagy örömmel élhetők újra.

 

A fiatal feleségek és az öreg fiúk sok tanulsággal, új ismeretekkel és természetesen baráti élményekkel térhettek haza az immár 36-ik éve tartó találkozójukról. Jövőre Soponyán folytatódik a programsorozatuk.

 

Reméljük, sőt biztosak vagyunk abban, hogy a csapat tagjai és hozzátartozóik elviszik az új egyetemi egység jó hírét és ezért több látogató érkezik a Lovasképzési Központ rendezvényeire, látnivalóinak megtekintésére.

 


PÖRDÖGÖK A LOVASKÉPZÉSI KÖZPONTBAN


A Lovasképzési Központ egyre népszerűbb a környéken élők számára is.

2012. június 9.-én a Pördögök Dojo Pereszteg Karate Csapata tartotta csapatépítő tréningjét a Lovasképzési Központban. A Pördögök egy kicsit ördögök is, hiszen kis gyermekekről van szó, aki ördögi módon gyakorolják már a választott sportjukat.

Egy biztos, hogy félelmüket legyőzve ültek a számukra óriás lovakra, és tettek néhány kört az udvaron. A jól sikerült bemelegítés után lovas kocsival folytatták programjukat a vágtapályán.

A szülők kíséretében gyakorló gyerekek a jövő héten, 2012. június 16.-án, Nagycenken a sportcsarnokban a kistérségi bajnokságon mérik össze vetélytársaikkal sporttudásukat.

 


NEMZETKÖZI TÁJSZEMINÁRIUM NAGYCENKEN


Az Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet, Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszéke által szervezett Landscape Authorship Erasmus kurzusa egyik csoportja 2012. május 31-én látogatást tett a Lovasképzési Központban Nagycenken.

A külföldi résztvevőket Dr. Tirászi Ágnes egyetemi adjunktus asszony kísérte és Ormos Balázs igazgató mutatta be a témához tartozó látnivalókat.

A Lovasképzési Központ fejlesztésének célja a természetes környezethez való igazodással történő gazdálkodás. Ezért a műemléki környezetben, a világörökség részét képező kastélyban természetes lótartást végeznek, fából készült bokszokban, döngölt agyagos földön, mély szalma alommal. A lovas pályák fűvel borítottak, és élő sövénnyel szegélyezettek. Az évszázados park és a terület szélén folyó Ikva patak növeli a természeti környezet gazdagságát.

A résztvevők a Lovasképzési Központban megtekintették a méneket, az értékes anyagokat, mint a díszes bőrből készült lószerszámokat, a szobrokat, a kocsikat, a múzeumi képeket, melyek a vidéki élet szakmunkáit idézik fel. A ló tartása ezért a vidékfejlesztés egyik lehetősége, számos kiegészítő szakmát hívhat újra életre.

A lovas sport mellett a munkalovak alkalmazása, az erdei munkák lóval történő elvégzése is új munkalehetőségeket igényel, ugyanakkor a környezet, az erdős táj megóvásában is jelentős szerepet vállal. A résztvevők megismerkedtek e témában készült demonstrációs eszközökkel is.

A külföldi résztvevők megköszönték a létesítmény bemutatását, elmondásuk szerint sok érdekességgel gazdagították ismereteiket.


HERMANN ALICE ÓVODÁSOK A LOVASKÉPZÉSI KÖZPONTBAN A


A Nyugat-magyarországi Egyetem Nagycenki Lovasképzési Központja egyre népszerűbb a látogatók körében. 2012. május 31.-én Sopronból, a Hermann Alice Óvoda Király Jenő utcai tagóvodája ovisai ismerkedtek a Lovasképzési Központ látnivalóival.

Az óvodás gyermekek sorra járták az istállókat, ismerkedtek a lovakkal. Először csak messzebbről szemlélték az állatokat, de hamarosan már simogatták a számukra hatalmas négylábúakat. Majd a lovaglás következett. Minden gyermek felült a Vidám nevű haflingi lóra, és körbe lovagoltak rajta az udvaron. Varga József és Nagy Mihály a Lovasképzési Központ munkatársai nagy gonddal vigyázták az óvodások és a ló minden mozdulatát.

A sikeres lovaglást követte a kényelmesebb lovas kocsizás. Az összes gyermek és az óvónők is felültek a kocsira és egy jókora kört tettek a kastély parkjában, ahol gyönyörködhettek a hatalmas fákban, a díszes növényekben, virágokban.

Dr. Takátsné Pető Márta tagóvoda vezető hasznosnak ítélte a kirándulást, hiszen a gyermekek többsége számára a lóval való találkozás ritka élmény. Ugyanakkor a terápiás lovaglás bevezetését kérte, hiszen tapasztalata szerint sok gyermek számára fontos lenne az egészségük megőrzése érdekében ez a mozgás. Ormos Balázs igazgató elmondta, hogy folyamatban van egy program kialakítása, mert a Kincsem Nemzeti Lovas Program is szorgalmazza a gyermekek lovagoltatásának kiterjesztését.


GYERMEKNAP A LOVASKÉPZÉSI KÖZPONTBAN


A Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központja egyre kiterjedtebb együttműködési kapcsolatokat épít ki a Nagycenken működő cégekkel, intézményekkel.

A GYSEV Zrt. 2012. május 27-én rendezte gyermeknapi programját a Széchenyi Múzeumvasúton. Közreműködő partnerként részt vállalt a programban a Lovasképzési Központ is. A jól megszervezett rendezvényre a környékről és megyén kívülről is érkeztek gyermekes szülők.

A múzeumvasút a menetrendje szerint szállította a zsúfolásig megtelt személyszállító kocsikban a látogatókat. Volt arcfestés, bábszínház, játékvár és sok minden mi a gyermekek érdeklődését lekötötte.

Túlzás nélkül állapíthatjuk meg, hogy az egyik leglátogatottabb program a Lovasképzési Központ lovas kocsikáztatása és sétalovaglása volt. Már reggel tíz órakor megjelentek az első érdeklődők és még délután öt óra után is voltak, akik igénybe vették a lovas szolgáltatásokat.

A lovas programra várakozó látogatók megtekintették a Lovasképzési Központ látnivalóit, az istállókban lévő lovakat, a kocsi múzeumot, a lovas közelítő eszközöket, a tablókat a vaslóról.

A látogatók között együttműködő érdeklődők is voltak, akik kérték, hogy induljon be a gyermek, esetleg terápiás lovagoltatás. Egyik látogató, akinek esküvője a kastélyban volt néhány éve és a jelenlegi munkahelye a Bécsi Operában van, együttműködését ajánlotta fel. Talán megoldható lesz, hogy az opera művészei lépjenek fel Nagycenken, éppen a lovakhoz kötődő zenei programmal.


NAGYCENKI VILÁGÖRÖKSÉG DÍJUGRATÓ VERSENY
17 év után több mint 250 futam a lovas pályán


Egyetemünk elmúlt évben alapított egysége, a Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központja, ez évi első nagyrendezvényeként 2012. május 19-20.-án (szombat-vasárnap) szervezte meg a megyei bajnokság részeként, a Nagycenki Világörökség Díjugrató Versenyt a Nagycenki Kastély mögött lévő lovas pályáin.

A versenyen a megye lovasai mellett osztrák versenyzők is megjelentek, a Lovasképzési Központ céljait, a határon átnyúló szakmai, turisztikai és sport kapcsolatok építését erősítve. A nagyközönség számára is élvezetes versenyt show ugratással és amerikai stafétával is kiegészítették a szervezők.

A látogatók ingyenesen nézhették meg a felújított istállókat, a méneket, a kiállításokat, valamint a SMAFC Lovas Szakosztály tagjainak bemutatóit. A Roth Gyula SZKI-vel való együttműködés keretében Szabó György erdésztechnikus, tanári módon mutatta be a VASLOVAT a közönségnek, gyerekek bevonásával. A szakközépiskola diákjai iskolai oktatás keretében motorfűrészes gyakorlati munkával tették rendbe a lovas pálya fásszárú növényzetét.

A Nyugat Étterem az ellátásról gondoskodott, a résztvevők általános elégedettségére. Bőven fogyott a pörkölt, a „nyugat-burger”, pogácsa és az italok is gazdára találtak a remek, napos időjárásnak is köszönhetően.

Az Országgyűlés ez év márciusában fogadta el azt a határozatot, mely a 2012. évet a Világörökség Évének jelöli meg. Nagycenk a világörökség része így a nagyközség, a környező számos településsel együtt ezen a napon (2012. május 19.) tartotta a világörökség ünnepeit, köztük a nagycenki lovas rendezvényeket is. A nagycenki világörökség ünnepség záró rendezvényét a Lovasképzési Központ versenypályái mögött lévő Ikva és Arany patak összefolyásánál, az Ikva hídnál rendezték.

Természetesen a legfontosabb esemény a hosszú évek kihagyása utáni nagyszabású megyei díjugrató lovas verseny volt. A versenyt az első napon Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úr, a második napon Prof. Dr. Takáts Péter rektor-helyettes úr, a SMAFC elnöke nyitotta meg. A két napos viadalon 62 lovas, ugratta 81 lovát. Összehasonlításul a Kapuvár város 850 éves évfordulós ünnepségén - melyet néhány héttel korábban rendeztek meg - 86 lovat vonultattak fel. A verseny kiváló körülmények között, jól előkészített pályán zajlott. A pálya megfelelő öntözéséről a Nagycenki Önkéntes Tűzoltók Egyesülete segítségére volt szükségünk. A verseny balesetmentesen, és a programnak megfelelően zajlott le. A pályaépítők nehéz feladatot oldottak meg, hiszen a lovasok több mint 250-szer ugrattak végig, a különböző nehézségű akadályokkal berendezett pályákon a közönség előtt.

A győztesek az erre az alkalomra készített, a Nyugat-magyarországi Egyetem logójával és feliratával ellátott díszkorsót kaptak. A versenyzők jobban örültek a korsó-kupának, mint a szokásos fém kupáknak. Többen megjegyezték az ünnepélyes átadáson, hogy lesz miből a győzelemre inni. Úgy gondoltuk, hogy Egyetemünk hírnevét ezen a módon is tudatosítani kell a lovas sportban részt vevő versenyzők és hozzátartozóik körében.

A visszajelzések alapján jó körülmények közötti sportversenyt sikerült rendezni. A szervezők számára a legfontosabb, a verseny biztonsága, a sportolók és látogatók jó színvonalú kiszolgálása volt. A pénzügyi mérleg is kedvezően alakult. Erre a kialakított alapra érdemes fejleszteni a szervezetet és a létesítményt is. A nagycenki versenyt több szervezet, cég támogatta, köztük a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Roth Gyula SZKI, az Universitas Fidelissima Kft.(GYIK Rendezvényház, Nyugat Étterem), a SMAFC és Lovas Szakosztálya, a Győr – Moson – Sopron Megyei Lovas Szövetség, Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a GYSEV Zrt. - Sopron Hotel, a Lovasvilág Bolt Győrből, a Vitnyédi Lovas Bolt. Az együttműködés keretében több lovas rendezvény megszervezése van napirenden, azonban azt figyelembe kell venni, hogy a programoknak gazdasági vonatkozásban is meg kell állni a lábukon, ahogy a lovak is tették a verseny során.

Képek itt tekinthetőek meg:----->