SOPRONI EGYETEM
LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA

ARANYKAPU TAGÓVODÁJA
9400. SOPRON, FERENCZY J. U. 5.

 

OM: 030282

 

KEDVES SZÜLŐK!

A Soproni Egyetem, mint a  Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának fenntartója a 2017/18. nevelési évre szóló óvodai felvételivel kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket.

 

 1. 2017. szeptember 1-től óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket. Őket mindenképpen be kell íratni óvodába!
 2. Jelentkezéssel óvodába az a gyermek vehető fel, aki 2017. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.
 3. A jelentkezés ideje: 2017. április 12. (szerda) 8-18 óráig vagy 2017. április 13. (csütörtök) 8-18 óráig.

Kérem, jelentkezéskor hozzák magukkal: személyi igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, a szülő és a gyermek lakcímét igazoló iratot(hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, lakcím igazolvány).
Amennyiben gyermekvédelmi kedvezményről, vagy a gyermekvédelembe vételről a Polgármesteri Hivatal által kiadott határozattal, vagy a gyermek fejlődéséről készült szakorvosi véleménnyel (vagy egyéb szakvéleménnyel) rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák be a jelentkezéskor.

A felvétel rendje:

 1. Intézményünk nem körzetesített óvoda
 2. Az elbírálás szempontjai:
  • Betöltött három év
  • Ágy- és szobatisztaság
  • Életkorának megfelelő kommunikációs készség
 3.  Egy csoportban német nemzetiségi nevelés folyik. Ide azokat a gyermekeket várjuk, akik a családban németül beszélnek, vagy ápolják a soproni nyelvi hagyományokat.
 4. Az óvoda gyógypedagógiai nevelésben résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában történik.
 5. Fogadjuk azokat a gyermekeket aki:
  • Beszédfogyatékos/ akadályozott beszédfejlődésű
  • Enyhe fokban hallássérült – nagyot halló
  • A hallását műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült
  • Ép értelmi képességekkel rendelkező autista, autisztikus
  • A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő (figyelem zavar, hiperaktivitás)
  • A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő
 6. Az óvodai felvételnél előnyben részesülnek:
  • az óvodánkba járt, avagy járó gyermekek testvérei
  • a Nyugat-magyarországi Egyetem, mint fenntartó, dolgozóinak gyermekei
  • az óvoda vonzáskörzetébe dolgozó szülők gyermekei
 7. A beiratkozáskor lehet igényelni napközit.
 8. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvodavezető által szervezett bizottság hoz határozatot.
 9. A döntésről az óvoda 2017. május 13-ig értesíti a szülőket
 10. Elutasító döntés ellen felűlbírálati kérelmet adhatnak be a szülők a határozat kézhezvétele után 15 napon belül. A fellebbezést Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úrnak címezve az óvodavezetőnek nyújtsák be. A kérelmekről a SOE rektora, mint fenntartó dönt.
 11. A 2017/18-es nevelési évben a felvehető gyermekek száma: maximum 30 fő.
 12. Az újonnan felvett gyermekeket szeptember 1-től fogadja az óvoda.

Címünk:
SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája

9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.

Tel: 99/518-711, 06-30/618-4992 

Sopron, 2017. március 20.

Prof. Dr. Faragó Sándor sk. 
rektor