A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2009/2010-ES TANÉVÉNEK TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE

Faipari Mérnöki Kar, Sopron

 

 

Tisztelt Szenátus, Tisztelt ünnepi, nyilvános Kari Tanácsülés!

Tisztelt Dékán Úr!

Tisztelt Polgármester Úr,

Kedves Vezető és Tanártársaim!

Kedves Szülők és hozzátartozók, Tisztelt Vendégeink

Kedves diplomát átvevő Tanítványaink! Hölgyeim és Uraim!

 

Hagyományainknak megfelelően a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának tanévzáró ülését mindig valamelyik kar diplomaátadó kari tanácsülésén tartjuk meg. Az idén sincs ez másként, ezért köszönthetem most Önöket a Faipari Mérnöki Kar ünnepi rendezvényén.

 

Tisztelt Szenátus!

 

A központi tanévzárón az egyetem rektorának feladata a tanévben végzett tevékenységünk összegzése is, ezért a következő percekben, elvégzett munkánkat, eredményeinket kívánom bemutatni.

 

Három kiemelkedő jubileumot ültünk a mögöttünk hagyott 2009/2010-es akadémiai évben. A Benedek Elek Pedagógiai Karral együtt ünnepeltük Benedek Elek születésének 150., a soproni óvó- és tanítónőképzés alapításának 110 éves, valamint az óvónőképzés felsőfokúvá válásának és a Soproni Felsőfokú Óvónőképző Intézet létrejöttének 50 éves évfordulóját.

A Savaria Egyetemi Központban ünnepeltük a szombathelyi felsőoktatás, egyszersmind a felsőfokú tanítóképzés alapításának 50. éves évfordulóját. A jubileumot a szintén alapításának 50. évfordulóját ünneplő, Ars Maxima-díjas Berzsenyi Dániel Vegyeskar éneke tette teljessé. Az európai hírű kórust 30 éve vezeti Vinczeffy Adrienne.

Végül, de nem utolsó sorban, ez évben ünnepeltük miskolci testvérintézményünk, a Miskolci Egyetem és a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtárai fennállásának 275 éves jubileumát.

 

A tanév folyamán mintegy 100 tudományos rendezvényt szervezett egyetemünk. Ezek közül is kiemelkedett az a nemzetközi konferencia, amelyet a FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) Közép-Kelet-Európai Regionális Irodája és az egyetemünkön működő Délkelet-Európai Klímahatás Kutató Központ közösen szervezett, 15 ország küldötteinek részvételével. Az egyetem Kooperációs Kutatási Központja által rendezett 14. Országos Biomassza és Ökoenergetikai Konferencia, valamint a Magyar Kémikusok Egyesülete és egyetemünk társszervezésében, Sopronban az élhető környezetért, az egészséges élelmiszerekért és a tiszta vízért tartott 9. Országos Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia egyként öregbítette intézményünk szakmai hírnevét.

 

 

 

Tisztelt Hallgatóság!

 

„Jövőt építünk” – hirdeti Egyetemünk jelmondata. Negyedévezredes múltunkra alapozott, átgondolt jövőépítés jellemzi egyetemünket. Ennek elmúlt évben felhúzott falait, építőelemeit szeretném az elkövetkezőkben felvillantani. A munka és a tanulás mellett nem mindig vesszük észre ezen építkezés eredményeit, ezért talán nem értelmetlen most felidézni azokat.

 

Az elmúlt tanévben 2 új alapképzési, 9 új mesterszakot indítottunk, valamint 5 közismereti tanári és 1 szaktanári mesterszakot. Büszkén jelenthetem, hogy annyi közösen megvívott harc után, az erdőmérnök mesterszak újra osztatlanná, ötévessé vált, s azt így indítjuk már a következő tanévtől. Folyamatban van további 4 alapképzési szak és két mesterszak engedélyezése.

21 új szakirányú továbbképzési szakunkat vetettük nyilvántartásba, további 15 bejegyeztetése folyamatban van, tehát bőséges a lehetőség a diploma megszerzése utáni élethossziglani tanulásra.

14 új felsőfokú szakképzésünket regisztrálták, s egy továbbinak a bejegyeztetése folyamatban van. Napjainkban hallgatóink csaknem 200 szakon tanulhatnak egyetemünkön.

Mindezen tevékenységünknek célja: oktatói és infrastruktúrális kapacitásunk hatékony kihasználásán keresztül hallgatóinknak a munkaerő piacon minél nagyobb eséllyel való megjelenítése, a munkaadók igényeinek a korkövetelmények szerinti teljesítése.

E szándékunkat erősítették azok a folyamatos fejlesztések, amelyeket az elmúlt 3 évben, mintegy 14 milliárd Forint értékben már megvalósítottunk.

 

A pályázatírás életformává vált egyetemünkön. Pályázati irodánk jóvoltából, a karok szakmai közreműködésével, gazdasági főigazgatóságunk gazdasági és műszaki támogatásával a 2009/2010-es tanévet is sikerévként könyvelhetjük el. Összesen 105 pályázatot adott be egyetemünk ebből győztes pályázat volt 51. Az elnyert támogatás összege 9,1 milliárd forint, amelyből 8,4 milliárd uniós vagy uniós társfinanszírozású, 0,7 milliárd forint pedig hazai finanszírozású volt.

Ezen óriási összegből mintegy 5,1 milliárd forintot beruházásokra fordítunk, 2,6 milliárdot kutatásra és 1,4 milliárdot képzésekre.

 

A TIOP 1.3.1. keretében, „Zöld Egyetem” programunkra 4,6 milliárd Forintot nyertünk. Fejlesztéseinket Sopronban, Győrben, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen valósítjuk meg. TIOP, NYDOP és KEOP forrásokból 8 milliót nyertünk könyvtári szolgáltatás-fejlesztésre, 40 milliót múzeumfejlesztésre, 149 milliót a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda felújítására, 137 milliót a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Iskola infrastrukturális fejlesztésére, továbbá 127 milliót a Geoinformatikai Kar épület-energetikai felújítására.

 

1,9 milliárd forintot nyertünk a kutatóegyetem pályázaton – bár egy miniszteri adminisztratív döntés megfosztott bennünket a címtől. További 544 millió forintot fordíthatunk megújuló energiaforrás és technológia, illetve klímaváltozás kutatásra, 99 milliót Baross, 60 milliót pedig OTKA Programokra.

 

Kilenc, különféle képzési célú projektet nyertünk – mint említettem 1,4 milliárd forint értékben – a társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) keretében, például a képzők képzésére, a tudás és a tudományos eredmények terítésére, hasznosítására a társadalom legszélesebb, különböző képzettségű rétegei felé, az egyetem szellemi, szervezeti és kutatási szerkezetfejlesztésére, a könyvtári hálózat fejlesztésére, pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítására, vagy a kompetencia alapú oktatásra.

 

Újra építkezni, majd új alapokon fejleszteni, és magasabb szinten kutatni, oktatni fogunk. Tehát „Jövőt építünk”. Remélem, hogy most végzős hallgatóink jövőre visszatérve, már az új, vagy megújult épületeket használhatják, és az új lehetőségeket is tapasztalhatják.

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Egyetemünk soha nem kívánt, jelen viszonyok között pedig különösen nem vonulhat vissza elefántcsonttoronyba. A nyitottság a tudás, a kapcsolatok, a hatékony oktatási és kutatási kooperációk felé fordulás létkérdés. Ennek kibontakoztatására alkalmas az oktatói és kutatói mobilitás kiterjesztése, kutatási és oktatási együttműködési megállapodások megkötése.

Több mint 300 külhoni intézménnyel van kapcsolatunk. A mögöttünk hagyott tanév során együttműködési megállapodást kötöttünk az Egyesült Államokbeli Észak-Iowai Egyetemmel, a Belorusz Mezőgazdasági Akadémiával és annak Botanikus Kertjével, a grúziai Gori Egyetemmel, a mexikói Monterrey Egyetemmel, az Ukrán Tudományos Akadémiai Növényfiziológiai és Növénygenetikai Intézetével és a szintén ukrán Tarasz Sevcsenko Egyetemmel. Ugyanakkor több együttműködésünk előkészítés alatt áll kanadai, török, orosz, kínai, egyiptomi és lengyel egyetemekkel. Megújítottuk az együttműködésről szóló megállapodást a Partiumi Keresztény Egyetemmel és a Zólyomi Műszaki Egyetemmel.

 

Fejlesztettük közönségkapcsolatainkat is. Különösen a Kisalföld napilappal alakult ki gyümölcsöző együttműködést. Segítségükkel immár ötödször adtuk ki 70 000 pld-ban felvételi tájékoztatónkat. Hasonló anyag jelent meg a Pannon Lapok segítségével 300 000 pld-ban. Számtalan TV és rádiószerepléssel, az Educatio kiállításon, a Volt Fesztiválon, vagy az Innolignumon szólítottuk meg a továbbtanulni szándékozó fiatalokat és szüleiket..

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Az elmúlt tanévben is nagy hangsúlyt fektettünk a tudomány, a kutatás és oktatás, a művészetek egységének hirdetésére, a valódi universitas szemlélet kiteljesítésére

A hagyományoknak megfelelően részt vettünk a Széchenyi István Emléknap megszervezésében. Közösen emlékeztünk a Magyar Tudományos Akadémia vezetőivel a Széchenyi Mauzóleumban, s ünnepeltük az Akadémia megalapításának 184. évfordulóját a 184. hársfa elültetésével az Akadémiai Emlékerdőben.

Ugyancsak hagyományosan, Sopron városával karöltve ünnepeltük meg az 1956-os és az 1848-as forradalmak emléknapjait.

Adventi koncerteket tartottunk Szombathelyen, Győrött, Mosonmagyaróváron és Sopronban, amelyek napjainkra városaink jeles zenei eseményeivé nőtték ki magukat. A szombathelyi tanítóképzés Savaria Egyetemi Központunk Berzsenyi Dániel Vegyeskara áprilisban önálló, egész estés hangversenyt adott Sopronban Esterházy Pál tiszteletére, Harmonia Caelestis c. műve megírásának 300. évfordulóján. Az ősbemutatókkal is gazdagított hangversenyt hallhatták a zeneszeretők Budapesten és Szombathelyen is. A műsorban ősbemutatókként elhangzottak Szokolay Sándor Kossuth-díjas, Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas, Kocsár Miklós Kossuth-díjas és Tóth Péter Erkel-díjas zeneszerzők felkérésünkre írt művei.

Egyetemünk a Kékfrankos Fővárosában, Sopronban, küldetésének tekinti a borkultúra fejlesztését, a Sopron-Kőszegi Borvidék hírének öregbítését. Az idén hetedik alkalommal megrendezett egyetemi borverseny zsűrijének döntése értelmében az egyetem 2010 évi vörösbora meglepetésre Garger Imre és Thomas Wachter Vaskeresztesi Kékfrankosa lett. Második alkalommal hirdettünk fehérborok számára is versenyt, itt az Iváncsics Pincészet Irsai Olivére diadalmaskodott.

 

Tisztelt ünnepi Szenátusülés!

 

Eredményeink, sikereink mindig személy függőek. Vonatkoznak ezek tudományos, művészeti és sportsikereinkre egyaránt.

Oktatóink, dolgozóink munkáját kitüntetésekkel is elismerték. CSEH SÁNDOR az Apáczai Csere János Kar dékánja, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, KOVÁCS J. ATTILA főiskolai tanár a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át. Tolvaj László Professzor az Apáczai Csere János Díjat, MÁRKUS GÁBOR adjunktus Ferenczy Noémi Díjat, BUSICS GYÖRGY egyetemi docens Fasching Antal Díjat, VARGA SZABOLCS ÉS HORVÁTH BÉLA Professzorok Pro Silva Hungariae, VARGA LÁSZLÓNÉ nyugalmazott osztályvezető Trefort Ágoston Díjat kapott. A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet vehette át Takáts Péter Professzor, oktatási rektorhelyettes és Csider Sándor főiskolai docens. Bibliotéka Emlékéremmel ismerték el Szigeti Magdolna könyvtáros, Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel Horváth Miklós főiskolai docens munkáját. Veperdi Gábor egyetemi docens az FVM miniszterének elismerő oklevelét vehette át. Szívből gratulálunk nekik.

 

Hallgatóink közül 217 fő vett részt a kari tudományos diákköri konferenciákon, ahol 148 helyezés született. Közülük 179-en jutottak el az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon való megmérettetésig. A 78 elnyert díj akkor válik különösen értékessé, ha tudjuk, hogy egy évvel korábban az elismertek száma 75, két éve pedig csupán 31 volt.

A TDK munkát – ahogy a múltban – a jelenben és a jövőben is prioritásként kezeljük. Magunk is vállaltuk a Környezettudományi OTDK megrendezését Sopronban, az Erdőmérnöki Kar rendezésében. 306 előadás hangzott el, továbbá 100 képző- és iparművész hallgató mutatta be környezet-inspirálta alkotásait.

Sportban is jeleskedtek diákjaink. Kiemelkedett közülük VÉRTEN ORSOLYA és HORNYÁK ÁGNES, akik az AUDI ETO női kézilabdacsapatának tagjaiként magyar bajnokságot, magyar kupát nyertek és a Bajnokok Ligájában az elődöntőig jutottak. A SMAFC-NYME női kosárlabdacsapata – alapítása után két évvel – ezüstérmet szerzett a női kosárlabda nemzeti bajnokságban, míg a férficsapat a 6. helyen végzett. Az Egyetemi és Főiskolai Sportbajnokságokon a női kosárlabdában és női futsalban aranyérmet, férfi labdarúgásban ezüstérmet, női kézilabdában és női röplabdában bronzérmet nyertek csapataink. Egyéni óriás műlesiklásban és sportlövészetben egy-egy ezüst és bronzérmet, atlétikában egy arany és két ezüst, birkózásban három arany és egy bronzérmet szereztek SEK-es hallgatóink.

Tisztelt Búcsúzó Hallgatóink!

 

Katasztrófa sújtotta közelmúltunk és ez a kora tavaszias nyárkezdet, mintha hangulatában is elő akarná készíteni a búcsúzás borongós óráit. Mintha a nap sem úgy sütne, mint amikor idejöttek Sopronba, felhők komorítják az eget, mind-mind azt üzeni – menni kell. Gyorsan elszállt a valétáláskor jövendölt rövid búcsúkorszak, s most várjátok a diplomák átadását-átvételét.

 

Évek óta ezt a napot óhajtotta, hallgató, oktató, szülő és oktató, mégis ez az a fajta beteljesülés, amelynek megélésekor az örömbe üröm is vegyül. Megkeseredik egy kissé szájunk íze, kesereg a lelkünk, mert ez a beteljesülés az elválással jár együtt. Holnaptól hiányozni fognak a megszokott arcok, a szokásos napi programbeosztás, a Civitas Fidelissima lelkekbe ívódott sugárzása. Egyszóval mától mindenki és minden egy kicsit más lesz.

 

Igen, Kedves Vendégeink ma – és majd még hét alkalommal, az elkövetkező napokban – az eredményes munka ünneplésére, az álmok beteljesülésére, a sok-sok lemondás, áldozat megköszönésére gyűltünk, gyűlünk egybe a Nyugat-magyarországi Egyetemen. A diploma, amely mindennek célja, oka és eredménye, sikere – szimbólum, a megtett, megharcolt – olykor kudarcokat is adó út szimbóluma. A teljesítmény, a közös, céltudatos teljesítmény szimbóluma. Rohanó világunkban egy pillanatra valóban meg kell állni, örülni, ünnepelni kell, de világunkban ez nem lehet több pár boldog napnál, hétnél. Újabb és újabb célokat kell megfogalmazni, kitűzni, újabb és újabb tudást kell szerezni – életük végéig. A tudás furcsa szerzet, ahogy gyarapszik az emberiség tudása, annál inkább szembesülünk a magunk korlátaival. Mégsem a tudásszerzés feladása a megoldás, hanem a szellemnek – ennek a valós gyémántnak – a folyamatos csiszolása. A tudás megújítása, életformává kell, hogy váljék Önökben.

 

Diplomaátadás tekintetében is különleges volt ez az idei tanév, mert a Bolognai-rendszerű képzés okán – hiszen vannak akik 7 szemeszter után záróvizsgázhatnak, már az év elején is volt diplomaátadás. Akkor tíz karunkon 1364-en záróvizsgáztak és 740-en kaptak diplomát.

Most, a hagyományos nyáridőben 2795 fő tett záróvizsgát egyetemünkön, s közülük 1798 fő veheti át diplomáját, azok, akik teljesítették nyelvvizsga kötelezettségüket is. Közéjük számítandók mindazok, akik ma a Faipari Mérnöki Karon Kapják meg diplomájukat. Örömük, családjaik öröme a mi örömünk is, büszkeségükben őszinte szívvel osztozunk.

Összességében a Nyugat-magyarországi Egyetemen a 2009/2010-es tanévben 4159 fő záróvizsgázott és 2538 fő kapott, vagy kap kézhez diplomát.

 

Az Egyetem oktatásának csúcsát a doktorképzés jelenti. Hat doktori iskolánkban összesen 188-an tanultak nappali, esti vagy egyéni képzés keretében. Egyetemünk karainak tanévzáróin doktori iskoláink 20 új doktorát avatjuk. Közülük ketten a ROTH GYULA Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudományi Doktori Iskolában, hárman a KITAIBEL PÁL Környezettudományi Doktori Iskolában, négyen a CZIRÁKI JÓZSEF Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolában, heten a SZÉCHENYI ISTVÁN Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskolában, ketten az ÚJHELYI IMRE Állattudományi Doktori Iskolában, és ketten a Precíziós növénytermesztési módszerek Doktori Iskolában fejezték be eredményesen tanulmányaikat, s védték meg értekezésüket. Az elmúlt év során kilencen habilitáltak egyetemünkön, ebből 5 fő saját oktatónk, 3 fő más hazai, egy fő külföldi intézményben dolgozik.

 

Jövőnk szempontjából kiemelt fontosságú oktatóink tudományos előmenetele. Mátyás Csaba professzort a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává, Neményi Miklós professzort, rektor-helyettest levelező tagjává választotta. Szívből gratulálunk mindkettejüknek!

5 kollégánk habilitált egyetemünkön, 1 pedig más egyetemen, 1 fő DLA (művészeti doktor) címet szerzett, 8 oktatónk egyetemünkön, 7 pedig más egyetemen szerzett PhD minősítést. Összesen tehát eggyel több akadémikusunk, hattal több habilitált doktorunk és 16 fővel több doktorunk van, mint egy éve. Minősített oktatóink száma így megközelíti az 500-at.

 

Tisztelt Hallgatóim!

 

Szívesen hirdetjük, hogy évszázados hagyományokra épülő Egyetemünkön a hallgatók egymásközti viszonya, valamint a hallgató-oktató kapcsolat más, mint a többi felsőoktatási intézményben. Ezért jobb itt tanulni, ezért jobb itt tanítani. Az a régi felismerés, hogy az érdemi emberi kapcsolatok képesek felszínre hozni a tehetséget, a személyes példaadás és motiváció hatékonyabbá teszi az ismeretátadást, ismeretszerzést, nálunk sokszorosan érvényes.

Köszönöm hallgatóinknak, a Hallgatói Önkormányzatoknak, a Selmeci Társaságnak, de valamennyi öntevékeny szervezetnek is mindennek megértését, az együtt gondolkodást és a közös, eredményes munkát.

 

Tisztelt Vezetőtársaim, Tanártársaim!

 

Mindenekelőtt köszönöm a tanév során tanúsított hivatástudatot, elszántságot, hallgatóink irányába megnyilvánuló nagy empátiát, elkötelezettséget. Kívánok Önöknek, kívánok Nektek az eredményes munka után, feltöltődést hozó megérdemelt nyári pihenést, hogy újult erővel állhassunk ősszel régi és új hallgatóink elé a katedrákra.

 

Kedves Búcsúzó Tanítványaink, Kedves Kollégáink!

 

Kívánok Önöknek – akik rászánják magukat – tanulmányi sikereket a mesterszakokon, jó munkahelyeket, munkasikereket, szép, kiegyensúlyozott családi-háttéren alapuló boldog, megelégedett magánéletet, egy sokkal szebb, emberibb világban.

Önök most esküt tesznek, hogy hűek lesznek Alma Materükhöz, hűek tanult hivatásukhoz, hűek e hazához. Legyen mindenkor erejük esküjüket betartani. Kérem, őrizzék meg magukban e pillanatok nagyszerűségét – a paedum szimbolikáját magukévá téve – Önök is őrizzék meg személyes identitásukat, autonómiájukat életpályájuk sok-sok éve során.

Azt a tudást, azt az emberséget, világképet, amit itt kaptak, fordítsák önmaguk, családjaik, embertársaik, nemzetünk boldogulására. Még ebben az igaztalan világban is legyenek igazak, mindig a jót, a szépet, az érdemest, a valót keressék. Merjenek nagy célokat kitűzni, s ha hisznek magukban, közösségükben, nemzetükben, akkor feltétlenül sikeresek lesznek. Az önmaguk által önmaguknak kivívott siker pedig a boldogság maga. Kívánom, legyenek boldogok!

A jövőbeni viszontlátás reményében búcsúzom Önöktől, Isten áldását kérem útjukra.

 

Ezen gondolatok jegyében a Nyugat-magyarországi Egyetem 2009/2010-es tanévét bezárom. Jó Szerencsét!

 

 

Sopron, 2010. június 24.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor

rektor