Hallgatóinknak

VÉGZŐS HALLGATÓINK FIGYELMÉBE!


A diplomavédés menete a következő:

1. A diplomamunka védésére egy Power Point bemutatóval kell készülni, ami 10 perces időtartamú. (10 percet nem haladhatja meg!!)
A bemutatónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  • a diplomadolgozat célja, feladatai és hipotézisei
  • a kutatás módszerei
  • a kutatás eredményei
  • következtetések és javaslatok (gyakorlati hasznosíthatóság)

2. Az opponens és a konzulens által adott 2-2 kérdés közül egy, a bizottság által kiválasztott kérdésre röviden, szóban kell válaszolni, aminek írásbeli kidolgozására lesz idő. A diplomamunkájukat a felkészülés során megkapják.

3. A bizottság által feltett kérdések megválaszolása

A védés értékelése: a bemutató és a kérdésekre adott válasz számtani közepe.

A diplomamunka és -védés közös osztályzata: a konzulens, az opponens által adott jegy, valamint a védés során kapott jegy számtani közepe.

(Diplomamunkájuk egyik példányát a záróvizsga szóbeli része után visszakapják.)


Sikeres felkészülést kívánunk