Minőségfejlesztési program

Az Egyetem Minőségfejlesztési Programja, - mely a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alább idézett szakaszára alapul - a Nyugat-magyarországi Egyetem
minőségirányítási rendszerének egyik alapvető dokumentuma.

21 § (6) A felsőoktatási intézmény e törvényben meghatározott intézményfejlesztési terv, kutatási- fejlesztési- innovációs stratégia, állami felsőoktatási intézményekben a fenntartói megállapodásban vállalt teljesítménykövetelmények alapján minőségfejlesztési programot készít. Az intézményi minőségfejlesztési programban kell meghatározni a képzési program, a tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység, a hallgatók értékelésének, az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei, a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások, a belső információs rendszer és a nyilvánosság fejlesztésére irányuló célokat. A felsőoktatási intézmény évente áttekinti az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtását, és megállapításait - az erről szóló jelentés elfogadásától számított legfeljebb harminc napon belül - az intézmény honlapján, továbbá a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

A teljes dokumentum letölthető INNEN.