Küldetésnyilatkozat

A Nyugat-magyarországi Egyetem szellemi fellegvár, oktató- és kutatóhely, melynek tevékenysége a tudás gyűjtésére, rendszerezésére, bővítésére, megőrzésére és átadására irányul. Több karral és sok szakkal rendelkező egyetem, amely fejlődése során őrzi sajátos arculatát és hagyományait, miközben az átalakuló magyar, és az egységesülő európai felsőoktatási térség stabil elemét képezi. Küldetésének tekinti az erős alapképzésre épülő többszintű minőségi oktatást, a tudományos képzést, a kutatást, a fejlesztést és az innovációt. Tevékenységének vezérelvei az értékteremtés, a minőség és a hatékonyság.

A Nyugat-magyarországi Egyetem hivatásának tekinti a nemzetközi színvonalú, országosan és regionálisan kimagasló oktatást. Ennek érdekében a hazai és nemzetközi munkaerő piaci és hallgatói igényeknek megfelelő rugalmas képzési szerkezetet alakít ki, a képzésben hangsúlyozza az elméleti igényesség mellett a gyakorlat, a praktikum fontosságát; a multidiszciplinaritást; a nemzetközi jelleget; a szolidaritás, az egymás iránti felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítását és alkalmazását; a csoportmunkában való sikeres részvétel képességét; a művészetek és a testedzés életmódba integrálását.

Kimagasló színvonalú kutatási tevékenységet folytat, biztosítja ennek humán feltételeit és a szükséges kutatási infrastruktúrát. Elősegíti a tudományos ismeretek és eredmények hazai és nemzetközi szabad áramlását, tudatosan törekszik a nemzetközi szintű, innovatív oktatók és kutatók számának növelésére, a minősített utánpótlás biztosítására. Célja, hogy kutató egyetemmé váljon.

A régió szellemi központjaként vezető szerepet tölt be a térség innovációjában, ösztönzi a kutatási tevékenységet, a szellemi teljesítmények közzétételét és hasznosulását, a technológia-transzfer terén impulzusokkal látják el a gazdálkodó egységeket. Jó kapcsolatokat ápol az önkormányzatokkal, a művészeti és a kulturális élet szereplőivel. A régiótudatot többféleképpen értelmezi, a működése által érintett régiók mellett a teljes Magyarországban, a magyarlakta határon túli területekben és az eurorégióban is gondolkodik.

 

Hálózatos, hat városban működő egyetemként, a földrajzi akadályokat legyőző irányítási struktúrát működtet, minőségorientált szervezetet tart fenn, megvalósítja a marketing-orientációt a szervezet minden működési szintjén. Tudásbázisánál fogva magas hozzáadott értéket biztosít mind a tudományos, mind az oktatást kiegészítő, mind a jóléti külső, illetve belső szolgáltatásoknak.

Támogatja hallgatóit a hagyományok őrzésében, segíti kulturális tevékenységüket és sportéletüket. Mindezeket az eredményes képzés, az autonóm értelmiségivé válás pótolhatatlan eszközének tekinti.

A Nyugat-magyarországi Egyetem olyan tudás és készségek kialakítására törekszik, amelyek lehetővé teszik a természet megőrzésének és átalakításának, az emberi élet kibontakoztatásának ökológiailag, gazdaságilag és társadalmilag egyaránt elfogadható formáit és ez által a fenntartható fejlődést szolgálják. „Zöld” egyetemként környezettudatos gondolkodásra és viselkedésre nevel.

Jövőt épít.

 

Sopron, 2012. június 25.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor

rektor

 

 

 

Az aláírt és bélyegzővel ellátott változat megtekintéséért, kattintson IDE!