Minőségpolitika

A Nyugat-magyarországi Egyetem legfőbb célja, hogy a régió, az ország és az európai oktatási térségbe mélyen beágyazott intézményként nemzetközi színvonalú oktató- és kutatómunkát folytasson, és új lehetőségeit felismerve folyamatos fejlődési pályán halad a kiválóság felé.

 

Oktató-nevelő munkáját áthatja a felelős társadalmi magatartás, hallgatóiban tudatosítja a jogok és kötelezettségek összetartozását, fejleszti az önmagukért, társaikért és környezetükért érzett erkölcsi felelősség tudatát. Partnerközpontú tevékenységét az oktatók, a hallgatók és a dolgozók, valamint a mindenkori munkaerőpiac szereplőinek teljes megelégedésére kívánja végezni.

 

Küldetési nyilatkozatának szellemében és az Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott stratégia megvalósítása érdekében az Egyetem vezetése elkötelezi magát a minőségi kultúra mellett és aktív szerepet vállal annak kialakításában, fejlesztésében és közvetítésében. Képzési, kutatási, társadalmi szolgáltatási tevékenységét a minőségbiztosítás elvei alapján, a felsőoktatási ágazati minőségpolitikával összhangban szabályozza és folyamatosan tökéletesíti. Minőségcélokat fogalmaz meg, létrehozza és működteti a minőségmenedzsment rendszert, ösztönzi és figyelembe veszi az egyetemi élet minden résztvevőjének és külső partnereinek a minőségfejlesztő kezdeményezéseit.

 

Felelősséget vállal a folyamatok és szervezeti kultúra fejlesztéséért, a minőségközpontú gondolkodásmód és tevékenység erősítéséért a vezetési, tervezési, ellenőrzési és értékelési munka minden területén.

 

Kiemelt fontosságúnak tekinti a vezetői példamutatást és a személyes elkötelezettséget. Elvárja az Egyetem valamennyi dolgozójától a minőségpolitikájának ismeretét és az aktív részvételt annak megvalósításában.

 

Minőségpolitika pecséttel és aláírással ellátott példányának megtekintése .pdf formátumban: itt!