Név: Csupor Zsolt Jánosné

Születési hely, év: Kalocsa, 1974

 

Munkahelyek:

2009-             Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

                      Neveléstudományi Intézet Gyógypedagógia Intézeti Tanszék

                      beosztás: intézeti tanszék munkatársa

 

2007-2009     Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola Ács

                      beosztás: gyógypedagógus

 

2005-2007     Speciális Általános és Szakiskola Kalocsa

                      beosztás: gyógypedagógus

 

1996-2006     Vagyonvédelmi Alapítvány Kalocsa

                      beosztás: adminisztrátor

 

1994-1996     Belvárosi Római Katolikus Plébánia Kalocsa

                      beosztás: hitoktató

 

 

Végzettségek:

2008-             Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Iskola, Védelmi

                      Igazgatási Tanszék, PhD hallgató

 

2009-             ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

                      elnyert képesítés:

                      gyógypedagógiai szakértő – pedagógus szakvizsga

 

2008-             ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

                      Elnyert képesítés: okleveles gyógypedagógus

 

2006-             Kaposvári Egyetem, Csokonai V.M. Pedagógiai Főiskolai Kar

                       elnyert képesítés: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos

                       gyógypedagógus

 

 

Kutatási terület:

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának intézményen kívüli feltételei, a nevelési-oktatási intézmények társadalmi beágyazottsága

 

Publikációk:

Csupor Zsoltné: Tanulásban akadályozott kisiskolás gyermekek kognitív képességfejlesztése (egyetemi szakdolgozat)

 

Konferencia részvételek (előadás, absztrakt):

Csupor Zsoltné: Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése. Dinamikusan változó megoldások az ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskolában. III. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Integrált Nevelés-Oktatás, Inklúzió, Tehetséggondozás szekció, Kaposvár, 2009. április

 

E-mail:

Tel.: 96/503-612