Az Intézeti Tanszék munkatársai
Dr. Pongrácz Attila
adjunktus


Telefon: 96/503-659
e-mail: pongracz@atif.hu
Iroda: I. épület, 254-es szoba (Győr, Liszt F. u.42.)


Név Dr. Pongrácz Attila
Születési év 1974
Végzettség Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged: Művelődésszervező szak, menedzser szakirány
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: Történelem szak és politikaelméleti speciális képzés
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar: Emberi erőforrás tanácsadó MA szak
Szakképzettség művelődésszervező
középiskolai történelem tanár
emberi erőforrás tanácsadó
Jelenlegi munkahely, munkakör Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Intézet
Humánerőforrás-fejlesztési Intézeti Tanszék
Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc, DLA) PhD (történettudomány)
A São Pauló-i magyarság 1945-1990

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő)
Oktatásban töltött idő: 13 év

Oktatott tárgyak
 • Változás- és krízismenedzsment – Emberi erőforrás tanácsadó MA
 • Coaching - Emberi erőforrás tanácsadó MA
 • Pályaorientáció az EU-ban – Emberi erőforrás tanácsadó MA
 • Tanácsadási módszerek (tréningmódszertan) – Emberi erőforrás tanácsadó MA
 • HR és civilizációk – Emberi erőforrás tanácsadó MA
 • Kutatásmódszertan – Emberi erőforrás tanácsadó MA
 • Emberi erőforrás menedzsment gyakorlat – Emberi erőforrás tanácsadó MA
 • Tervezés, tanácsadás gyakorlata (karriertervezés) – Emberi erőforrás tanácsadó MA
 • Európai uniós ismeretek - Tanító, művelődésszervező, idegenforgalmi szakmenedzser; pedagógus szakvizsga
 • Humán erőforrások a határon túli magyarság körében – Emberi erőforrás tanácsadó MA, tanító, művelődésszervező; emberi erőforrás tanácsadó MA
 • Régiótörténet - Idegenforgalmi szakmenedzser;
 • Az EU regionális politikája – Andragógia
 • Civilizációk és Európa – Andragógia, szociálpedagógia
 • Politológia – Szociálpedagógia, turizmus - vendéglátás


Oktatás idegen nyelven: Spanyol nyelven előadások és konzultációk tartása a Karon tanuló ERASMUS-os diákoknak „Magyarország ismeret” témakörben (2006/7)
Oktatás a Kar közreműködésével megvalósult Rév-Komárom-i (Szlovákia) magyar nyelvű tanítói képzésben (2001-2007)

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása
 • 2000 őszétől oktatói, tanársegédi, majd adjunktusi beosztásban a fenti tárgyak oktatása (szeminárium és előadás);
 • A fenti tárgyakhoz tartozó tematikák kidolgozása;
 • A Felnőttképzési, Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszék által alkalmazott részletes Szakdolgozati útmutató összeállítása;
 • Speciálkollégiumok tartása portugál-brazil kultúra és múzeumismeret – múzeumpedagógia témakörökben;
 • Előadások tartása helyi, országos és külföldi konferenciákon magyar, portugál és spanyol nyelven;
 • Publikációk magyar, portugál és spanyol nyelven;
 • Szakdolgozatok konzulensi feladatainak ellátása
 • Az Európa Kutatóterem szervezése

Nyelvvizsgák: német alap C (1989); portugál felső C (1998); spanyol közép C (2004)
Nyelvismeret: angol (olvasási szint)

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása)
 1. Az egyházi kollégiumok helye és szerepe a mai magyar felsőoktatásban. In: Az ifjúság helyzete és jövőképe. Adalékok az ifjúság szociológiai elemzéséhez. Szerk.: Szretykó György. Comenius Bt., Pécs, 2005., 284-328.
 2. A brazíliai magyarság 1956-képe a Délamerikai Magyar Hírlap 1957-es évkönyvében. In: A magyar forradalom és a hispán világ. Szerk.: Anderle Ádám. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hispanisztika Tanszék, Szeged, 2007. 129-136. o.
 3. Szöveggyűjtemény az Európa tanulmányok című tantárgyhoz az NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatói számára. Győr, 2005/2006. 120 o.
 4. Szöveggyűjtemény a Határon túli magyarság - magyar emigráció című tantárgyhoz. Kézirat, 2006/7-es tanév
 5. Segédanyagok a Civilizációk és Európa tantárgyhoz. Kézirat, 2006/2007-es tanév

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)
 1. A Szent László Katolikus Szakkollégium 2002-es Évkönyve. Győr, Szent László Szakkollégium, 2002. 122 old.
 2. A vida cultural da comunidade húngara de Sao Paulo. In: Emigración Centroeuropea a América Latina II. Ibero-Americana Pragensia Supplementum 10/2002, Ed.: Josef Opatrny. Prága, 2003, 69-76. old.
 3. História econômica e relações húngaro-brasileiras nas obras de Olivér Ónody. In: Acta Universitatis Szegediensis Acta Hispanica Tomus VIII. Szeged, 2003, 181-187. old.
 4. La visita de Miklós Kállay al Brasil (julio – agosto de 1956). In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 2. Szerk.: Fischer Ferenc, Kozma Gábor, Domingo Lilón. Pécsi Tudományegyetem Latinamerika Központ. Pécs, 2004, 285-300. old.
 5. Civilizációk, válságok, kiutak. In: Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban. A média- és a művelődésszociológia új aspektusai. Szerk.: Szretykó György. Comenius Bt, Pécs, 2004. 71-88. o.

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • Tagság és titkári feladatok ellátása az MTA- VEAB Történettudományi Szakbizottság Magyarságkutatási Munkabizottságában;
 • Előadások tartása a dél-amerikai magyar emigráció történetéből civil szervezetek felkérésére (Bencés Diákszövetség Győri Szervezete, KÉSZ Győri Tagozata, Magyar-Brazil Társaskör Budapest, MVSZ Kisalföldi Szervezete, stb.);Cikkek, publikációk szerkesztett kötetekben

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1999. 1-2. sz.
Kutatási közlemények I.
Acta Hispanica
Emigración Centroeuropea a América Latina
Iberoamericana Quinqueecclesiensis 2.
Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban
Cartas vincadas, letras no espelho
Az ifjúság helyzete és jövőképe
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2005. 3-4. szám
Acta Scientiarum Socialium
Iberoamericana Quinqueecclesiensis 5.
Magyarok a nagyvilágban. 350 éves a Magyar Enciklopédia
Hitvallás
A magyar forradalom és a hispán világ 1956.

Publikációs jegyzék (MTMT)