Központi Tanévzáró Ünnepség - Prof. Dr. Faragó Sándor rektor

 

Tisztelt Szenátus, Tisztelt ünnepi, nyilvános Kari Tanácsülés!

Tisztelt Dékán Úr!

Excellenciás Püspök Úr, Tisztelt Képviselő Úr,

Kedves Vezető és Tanártársaim!

Kedves Szülők és hozzátartozók, Tisztelt Vendégeink

Kedves diplomát átvevő Tanítványaink! Hölgyeim és Uraim!

 

Hagyományainknak megfelelően a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának tanévzáró tanácsülését mindig valamelyik kar diplomaátadó kari tanácsülésén tartjuk meg. Az idén sincs ez másként, így köszönthetem most Önöket a Közgazdaságtudományi Kar ünnepi rendezvényén.

 

Az oktatási intézmények – évszázados tradíciók folyományaként – kettős ütemű életet élnek. Ránk is érvényes az Újévtől Szilveszterig tartó naptári, gazdasági év minden előírása, de ugyanakkor életünket alapvetően a szeptembertől júniusig tartó oktatási év határozza meg. Szívesen hasonlítom ezt az időszakot a gazda, vetéstől aratásig tartó működési ciklusához, amelynek a gondos munka eredményeként gazdag termés a jutalma.

Igen, Kedves Vendégeink ma – és majd még hét alkalommal, az elkövetkező napokban – az aratásra, az eredményes munka gyümölcseinek betakarítására gyűltünk, gyűlünk egybe a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Ahogy az aratást évezredeken keresztül mindig aratóünnep követte – hiszen a termény biztosította az elkövetkezendő évre a létet, a jólétet – olyan ünneplő szívvel, lélekkel, az elvégzett munka feletti örömmel ünnepelünk mi is. Különlegessége ennek az aratásnak, hogy gyümölcse, a diploma nem egy évre adja a biztonságot, hanem évekre, de már most tudatosítaniuk kell magukban Kedves végzős Hallgatóink, hogy nem örök életre. A XXI. század szükségszerű kényszere élethosszig tartó tanulást feltételez.

Mosonmagyaróvári karunk zászlajára a bölcs elődök egy megkerülhetetlen, egyszersmind a siker esszenciáját megfogalmazó, életprogramot hímeztettek maguknak: „A gazda verejtéke gyarapítja a vagyont”. Önök – kedves végzős hallgatóink – munkával gyarapították az anyagi javaknál is értékesebb – de, reméljük később azzá is konvertálható – szellemi vagyont. Ezzel vághatnak neki az életnek.

Ennek megszerzéséhez azonban nem volt elégséges az Önök szándéka, elszántsága, kellett a Család támogatása, olykor lemondása, nemkülönben az Egyetem, kiváló tanáraik elkötelezettsége, az oktatás XXI. századi feltételrendszerének megteremtése. Reményeink szerint Önök már csak az eredményeit élvezhették annak a szívós háttérmunkának, amely az Egyetem fenntartására és fejlesztésére irányult az elmúlt tanévben, s csak a természetesen magas színvonalat érezhették mindebből.

 

Tisztelt Szenátus!

 

A központi tanévzáró, mindig az éves számadás ideje is, ezért engedjék meg Nekem ezt a visszatekintést. Remélem, hogy így, összefoglalva megértik, hogy miért választottuk Egyetemünk szlogenjének azt a két szót, hogy „Jövőt építünk!”

 

Tanévnyitóinkat ünneplések jegyében rendeztük, hiszen a 2007/2008-as tanév a 200 éves erdészeti és az 50 éves faipari felsőoktatás jubileumi évét is jelentette. Központi tanévnyitónkat megtisztelte dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Benedek Fülöp az FVM szakállamtitkára.

Emellett új tanévünket már abban a tudatban indítottuk, hogy egy más, egy nagyobb, egy erősebb egyetemen fogjuk befejezni. És itt most büszkén és örömmel jelenthetem, hogy minden elképzeléseink és szándékaink szerint alakult!

A 2007-es év közepén a Berzsenyi Dániel Főiskolával közösen beadott egyesülési kérelmünket a minisztérium befogadta, elkészült a kormány-előterjesztés, megtörténtek a tárcaközi és parlamenti bizottsági egyeztetések, s a Felsőoktatási Törvény módosításával, a Magyar Köztársaság Országgyűlése november 6-án megszavazta az új Nyugat-magyarországi Egyetem alapítását. Köszönet országgyűlési képviselőinknek, Firtl Mátyásnak, Kránitz Lászlónak és Dr. Ipkovics Györgynek, akik felszólalásaikkal támogatták ügyünket, és megerősítették képviselőtársaikat a számunkra kedvező döntés meghozatalában.

A döntést követően megalakult az ideiglenes szenátus, s a korábban kiírt rektori pályázat alapján megválasztotta az új egyetem első rektorát.

Nagy öröm és tisztesség számomra, hogy – azon az egyetemen, ahol tanultam – betölthetem ezt a felelősségteljes pozíciót. Köszönöm mindenkinek a bizalmat, igyekszem többszörösen megszolgálni.

2008. Január 1.-én „de jure” is megalakult az új Nyugat-magyarországi Egyetem, amely 10 karán tanuló több mint 18 ezer hallgatójával hazánk hatodik legnagyobb egyeteme lett.

Az új szenátus kiírta a magasabb vezetői pályázatokat, majd január 29.-én – választás után – javaslatot tett a kinevezésekre.

A rektor, helyetteseivé az alábbi professzorokat nevezte ki:

Prof. Dr. Albert Leventét általános rektor-helyettesnek

Prof. Dr. Gadányi Károlyt a Savaria Egyetemi Központ elnök-rektorhelyettesének

Prof. Dr. Takács Pétert oktatási rektor-helyettesnek

Prof. Dr. Neményi Miklóst tudományos és külügyi rektor-helyettesnek.

A rektor emellett – a Szenátus javaslatára – kinevezte

Dr. Merényi Máriát az egyetem főtitkárának,

ifj. Sarkady Sándort könyvtári főigazgatónak.

Az oktatási és kulturális miniszter – ugyancsak a Szenátus előterjesztésére és a rektor javaslatára –

Herczeg Lászlót gazdasági főigazgatónak nevezte ki.

 

Ezzel egy időben megalakult az Egyetem új Gazdasági Tanácsa, amelynek a Miniszter által jelölt tagjait elfogadta, az Egyetem és a HÖK által jelölt tagjait pedig megválasztotta a Szenátus. A GT tagjai:

A Miniszter jelöltjeiként

Prof. dr. Angyal Ádám a Corvinus Egyetem tanára

Dr. Harsányi László Nemzeti Kulturális Alap elnöke

Dr. Kocsis András Sándor a Kossuth Könyvkiadó vezérigazgatója

Az Egyetem jelöltjeiként

Singlovics Béla a K&H Bank Elnöke

Dr. Markovszky György a Markovszky Ingatlan Zrt. vezérigazgatója

Dr. Németh István a Büki Gyógyfürdők elnök-vezérigazgatója a Magyar Fürdőszövetség Elnöke

A HÖK képviselőjeként

Dr. Pócza Mihály a Kisalföld Volán vezérigazgatója

Hivatalból tagok

Prof. Dr. Faragó Sándor rektor

Herczeg László gazdasági főigazgató.

A Gazdasági Tanács alakuló ülésén, elnöknek Prof. Dr. Faragó Sándor rektort, elnök helyettesnek Dr. Németh Istvánt választotta meg.

Valamennyi kötelezően előirt jogi procedúra teljesítése után az új Nyugat-magyarországi Egyetem Február 1.-én tartotta egyetemalapító ünnepségét. Az ünnepségen jelen volt és felszólalt, dr. Hiller István miniszter úr, dr. Molnár Károly a BME rektora a Magyar Rektori Konferencia Elnöke, Dr. Fodor Tamás Sopron megyei Jogú Város Polgármestere, dr. Patkó Gyula a miskolci testvéregyetem rektora, az otthont adó városok polgármesterei, megyéink közgyűléseinek elnökei. Jelen voltak dr. Manherz Károly szakállamtitkár, dr. Pápai Lajos és dr. Veres András megyés püspök urak, a társegyetemek rektorai, rektor-helyettesei. Felavattuk, s Pápai Lajos Püspök Úr megáldotta az egyetem új zászlaját.

Másnap – hagyományteremtő jelleggel – Egyetemi Bállal ünnepeltünk, ahol Kiss Péter kancelláriaminiszter és a jubiláló Benkó Dixiland Band volt a vendégünk.

A Felsőoktatási Törvény lehetővé teszi – és mi éltünk ezzel a lehetőséggel – hogy ha egy székhelyen kívüli városban több kar működik ott Egyetemi Központ alapítható. Ennek értelmében február 29.-én avattuk Szombathelyen a Savaria Egyetemi Központot. Az ünnepségen megjelentek Kiss Péter kancelláriaminiszter és Manherz Károly szakállamtitkár urak, valamint az új egyetemi város, Szombathely polgármestere, dr. Ipkovics György is.

Az ünnepségek – a hosszú előkészítő munka után – megadták az együttlét és a közös jövő iránti elkötelezettség alaphangját, s most, fél év együttmunkálkodás után, kedvező tapasztalatokról, s sikerekről is beszámolhatunk. Ennek tárgyiasult dokumentuma a március 31-én beadott új, immár közös Intézményfejlesztési Tervünk.

 

Elmúlt tanévbéli oktató-kutató munkánknak kétségtelenül legnagyobb sikere, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság – a látogatóbizottságok jelentései alapján – 2007. december 7-i ülésén meghozta döntését Egyetemünk minősítése vonatkozásában. A korábbi Nyugat-Magyarországi Egyetem mind a hét kara, s így maga az Egyetem is a legmagasabb, „A” minősítést kapta. Külön is szeretettel köszöntöm a MAB képviseletében körünkben tartózkodó dr. Dimény Judit Professzor asszonyt, aki tanácsülésünk keretében adja át Nekünk a MAB határozatát. Ugyanígy eredményes volt doktori iskoláink akkreditációja is.

 

Tisztelt Hallgatóság!

 

Akkreditációnk eredményessége nem utolsó sorban annak a 14 milliárd forintot igénylő 22 projectnek volt köszönhető, amelyek közül többet a 2007/2008-as tanévben fejeztünk be.

Szeptember 1.-én adtuk át Győrben 4 csillagos Hotel Famulus Gyakorló Szállónkat és Kollégiumunkat. A Hotel PPP konstrukcióban, a Rába Dominium beruházásában, 2 milliárd Ft-ba került. Avatásán megjelentek Manherz Károly és Magyar Bálint államtitkár urak, s a létesítményt megáldották dr. Pápai Lajos római katolikus és dr. Ittzés János evangélikus püspök urak.

Október 27.-én adtuk át Székesfehérváron, Karunk Geoinformatikai és Földügyi Egyetemi Tudásközpontját ugyancsak Manherz Károly és Magyar Bálint jelenlétében. Az épület magántőke bevonásával 650 millió Ft-ba került.

December 21-én volt az átadása mindazon beruházásainknak, amelyeket a Strabag Zrt. épített PPP konstrukcióban. E Program Sopronban a Régi és Új Kollégium teljes felújítását, a volt Gépipari Technikum teljes felújítását, az Egyetem főépületének teljes felújítását, valamint a KTK épület belső udvarának beépítését (Aula, két nagy előadó) és az Erzsébet-kerti 8 előadótermes épület megépítését, Mosonmagyaróváron az Élelmiszertudományi Intézet felújítását foglalta magába. Mindezek összértéke mintegy 4 milliárd Forint volt. Az avatáson megjelent Szili Katalin az Országgyűlés elnöke, Manherz Károly és Magyar Bálint államtitkárok.

Február 25.-én Mosonmagyaróváron átadtuk a 240 millió Forintért rekonstruált Várpincét, amelynek forrása EU-s interreg pályázat volt.

Március 20.-án került átadásra az Alkalmazott Művészeti Intézet felújított épülete. A Deák téri ház Sopron egyik legszebb épülete lett. Különféle pályázati, minisztériumi és egyetemi forrásokból fedezve 600 millió Forintba került. A mára Európa-hírűvé vált művészeti képzéseink színterének avatására eljöttek testvéregyetemeink vezetői, Kopek Gábor Professzor a Moholy Nagy Művészeti Egyetem és Kőnig Frigyes Professzor a Képzőművészeti Egyetem rektora. Ezzel együtt nyitottuk meg új kiállítócsarnokunkban a FORMATÚRA 2003-2007 kiállítást, amely először itt került bemutatásra Magyarországon.

És még április17.-ére is jutott átadás: a Benedek Elek Pedagógiai Kar főépülete tetőterének beépítése ugyancsak EU-s HEFOP pályázati forrásból, 140 millió Forintba került.

Úgy érzem a lista tekintélyes, lehetőségeink jelentősen megnőttek. Búcsúzó hallgatóink sajnálhatják, hogy csak keveset tudtak mindebből hasznosítani.

De nem ülünk a babérokon! TIOP keretében 6,3 milliárd Forintos pályázatot nyújtottunk be. Minden esélyünk megvan arra, hogy 2009-ben, azaz a következő tanévben, elkezdhessük megvalósítását.

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Egyetemünk számára igen fontos a külföldi kapcsolati rendszer, amely mind a hallgatói, mind az oktatói mobilitást – a Bolognai folyamat két fontos elemét – élővé teszi. Mintegy 350 külhoni intézménnyel van kapcsolatunk. Az elmúlt évben nyitottunk kelet – Egyiptom, Kína, Dél- Korea és Kazahsztán – felé. Ugyanezen okból fogadtuk szeretettel az elmúlt tanévben Pierre Guimond urat, Kanada, Dr. Duduzile Khoza asszonyt, a Dél-Afrikai Köztársaság, és a hét elején April Foley asszonyt, az Egyesült Államok nagyköveteit. A kapcsolatok építésében segítségüket ajánlották fel.

Egyetemünk Szenátusa Díszpolgári címmel tüntette ki a magyar származású Oláh György Nobel-díjas vegyészprofesszort. Tavaly nem tudta Sopronban átvenni kitüntetését. Május 28-án, budapesti látogatása során volt módom Professzor Úrnak átadni elismerésünket. Kért, hogy tolmácsoljam köszönetét és jókívánságait az Egyetem valamennyi polgára számára, ezt ezennel megtettem.

 

Természetesen nemcsak a nemzetközi, de a hazai kapcsolataink fejlesztése is elsőrendű feladatunk. Ennek palettája színes és igazán széles.

Együttműködést ígérő – minden kar K+F+I munkáját ismertető –bemutatkozó látogatáson jártunk Győrben, az AUDI gyárban.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Vöröskereszttel, a szombathelyi Markusovszky Megyei Kórházzal, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel.

33. alkalommal Mosonmagyaróváron megszerveztük Kitaibel Pál Biológiai és Környezetvédelmi Középiskolai Tanulmányi Versenyt, s megünnepeltük „Aranykapu” Gyakorló Óvodánk 35 éves jubileumát.

Szélesítettük kapcsolatainkat a médiával, különösen a Kisalföld napilappal. Részt vállaltunk a sikeres Kisalföld Gyermekegyetem megszervezésében, s ősztől a Nyugdíjas-egyetem megalapításában is partnerek leszünk. Segítségükkel immár harmadszor adtuk ki 70 000 pld-ban felvételi tájékoztatónkat. Hasonló anyag jelent meg a Pannon Lapok segítségével 300 000 pld-ban. Számtalan TV és rádiószerepléssel, valamint idén először felvételi Road Shaw-val, az Educatio kiállításon, a Volt Fesztiválon szólítottuk, karaink a FEHOVA-n, a Woodtech-en szólították meg a felvételire jelentkezőket.

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Az Egyetem, nemcsak a tudomány, a kutatás és oktatás, de a művészetek gyakorlásának, a felelős értelmiségi lét megélésének is a színtere. Erre az elmúlt tanévben is nagy súlyt fektettünk.

A hagyományoknak megfelelően megszerveztük a Széchenyi Emléknapot. Városunkban és egyetemünkön találkoztak Vizi E. Szilveszter és Peter Schuster elnök urak a magyar és osztrák tudományos akadémiák vezetői.

Ugyancsak hagyományosan, Sopron városával karöltve ünnepeltük meg az 1956-os és az 1848-as forradalmak emléknapjait.

Megrendeztük a Magyar Formatervezési Díj 2007. kiállítást a Festőteremben,

Magas művészi értékű adventi koncerteket tartottunk Szombathelyen, Győrött, Mosonmagyaróváron és Sopronban. Koncertjeink mára városaink jeles zenei eseményeivé váltak.

Egyetemünk a Kékfrankos Fővárosában, Sopronban, küldetésének tekinti a borkultúra fejlesztését, a soproni bor és borvidék hírének öregbítését. Az idén ötödik alkalommal megrendezett egyetemi borverseny zsűrijének döntése értelmében az egyetem 2008 évi bora a Töltl Pincészetből került ki.

 

Tisztelt ünnepi Szenátusülés!

 

Eredményeink, sikereink mindig személy függőek. Vonatkoznak ezek a tudományos, a művészeti és sportsikerekre is. 80 fős OTDK-s részvétel, ebből 31 dobogós helyezés és különdíj, győzelmek és díjak az Egyetemi és Főiskolai Sportbajnokságokon fémjelzik hallgatóink tehetségét. Ki kell azonban emelni a sorból néhány hallgatónkat. Herr Orsolya kézilabdában magyar bajnok és kupagyőztes lett az AUDI ETO színeiben, Nagy Zsuzsanna Military Lovaglásban országos II. helyezést ért el. A SMAFC férfi kosárlabdacsapata az NB I/B-ben 4. lett, a női csapat pedig az NB II Nyugati Csoportjának megnyerésével felkerült az NBI/B-be. Elismerésre érdemes egykori apáczais tanítványunk, Stelczer Hilda teljesítménye, aki a magyar Himalája expedíció tagjaként 8000 m-re jutott, a világ tetejére.

Tanári karunk legnagyobb elismerését Schmidt János Professzor úr kapta, akit a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választottak. Büszkék vagyunk Professzor úrra és további eredményes munkát, jó egészséget kívánunk Neki.

Oktatóink, dolgozóink munkáját kitüntetésekkel is elismerték. Gadányi Károly elnök-rektorhelyettes úr a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztjét, Varga Mihály Professzor úr a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet, Takács Tamásné dékáni hivatalvezető pedig a Trefort Ágoston Díjat kapta. Gratulálunk nekik.

 

De nemcsak sikereink-örömeink, sajnos veszteségeink is voltak, nagy bánatot okozó veszteségeink. Az elmúlt tanévben kiváló professzoraink hagytak itt bennünket. Sopronban Bencze Lajos, Herpay Imre, Dobos Tibor, Mosonmagyaróváron Noszticiusz Árpád és Nagy György, Székesfehérváron Joó István, Szombathelyen pedig Lőrinczy Huba professzorok. Emléküket megőrizzük.

 

 

Tisztelt Hallgatóink!

 

Eredményeink említésének sorát – különös tekintettel a mai diplomaátadó ünnepségünkre – mindenekelőtt végzős hallgatóink számával, a záróvizsgát tett csaknem 3200 jelölttel, s a közülük – mivel teljesítették nyelvvizsga kötelezettségüket - oklevelet kapó 1800 ifjú emberrel kell zárnom. Örömükbe, családjaik örömében őszinte szívvel osztozunk.

Egy Egyetem minőségi oktatásának csúcsát a doktorképzés jelenti. Hat doktori iskolánkban összesen 184-en tanultak nappali, esti vagy egyéni képzés keretében. Egyetemünk karainak tanévzáróin doktori iskoláink 49 új doktorát avatjuk. Közülük tizenhárman a Roth Gyula Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudományi Doktori Iskolában, négyen a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskolában, heten a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolában, tizenheten a Gazdasági Folyamatok elmélete és Gyakorlata Doktori Iskolában, négyen az Újhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskolában, és hárman a Precíziós növénytermesztési módszerek Doktori Iskolában fejezték be eredményesen tanulmányaikat, s védték meg értekezésüket. Az elmúlt év során tizenheten habilitáltak egyetemünkön.

 

Tisztelt Hallgatóim!

 

Hagyományokra épülő Egyetemünkön – szemben más intézményekkel – a hallgató nem az oktatási folyamat eszköze, hanem társunk az oktatásban, a személyiség kifejlesztésében, a nemzet jövőjének megalapozásában. Köszönöm hallgatóinknak, a Hallgatói Önkormányzatoknak mindennek megértését, az együtt gondolkodást és a közös, eredményes munkát.

 

Tisztelt Vezetőtársaim, Tanártársaim!

 

Kívánok Önöknek, kívánok Nektek a jól megérdemelt munka után, pihenést, feltöltődést hozó megérdemelt nyári vakációt, hogy újult erővel állhassunk fel ősszel a katedrákra.

 

Kedves Búcsúzó Tanítványaink, Kedves Kollégáink!

 

Kívánok Önöknek, Kívánok Nektek tanulmányi sikereket a mesterszakokon, a doktori iskolákban, jó munkahelyeket, munkasikereket, szép, kiegyensúlyozott családi-háttéren alapuló boldog, megelégedett magánéletet. A jövőbeni viszontlátás reményében Isten áldását kérem utatokra.

 

Ezen gondolatok jegyében a Nyugat-magyarországi Egyetem 2007/2008-as tanévét bezárom. Jó Szerencsét!

 

Sopron, 2008. június 29.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor

rektor