Intézetek

Szakfelelős: Dr. Szakály Zsolt egyetemi docens, szakaly@atif.hu, 06-96/503-685

adminisztrátor: Otoltics Henriett, tesititk@atif.hu, 06-96/516-757


Konzultációs időpontok 2015/2016. tanév őszi félév

A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő szakirányú továbbképzési szak és

Mozgásfejlesztés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

szakirányú továbbképzési szak

Péntek 13 órától projektoros terem  

Szombat 8 órától projektoros terem

I. évfolyam

1.

2015. szeptember 25-26.

2.

2015. október 9-10.

3.

2015. november 6-7.

4.

2015. november 20-21.

5.

2015. december 4-5.

!!!A változtatás jogát fenntartjuk, ezért kérjük, hogy minden konzultáció előtt újból megtekinteni szíveskedjetek!!!

utolsó frissítés: 2015. 09. 08.


Órarendek 2015/2016. tanév őszi félév


Személyiségfejlesztés csoportbeosztás

                                           A beosztás IDE kattintva letölthető


Szakdolgozat-záróvizsga

SZAKDOLGOZAT

A szakdolgozat leadási határideje:

2015. november 6. (AMFL szak 2 féléves képzés és II. évfolyam APSZMF szak)

 

 

ZÁRÓVIZSGA


A szakról...

A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő szakirányú továbbképzési szak

A jelentkezés feltétele

Pedagógusképzési területen alapképzésben szerzett oklevél.

A jelentkezés formája: az intézmény honlapjáról letölthető – szakirányú jelentkezéshez szükséges - jelentkezési lapon. A képzés minimálisan 12 fő jelentkezése esetén indul. Csatolandó dokumentum: oklevélmásolat, önéletrajz illetve egy felbélyegzett közepes válaszboríték (elsőbbségi értékben).

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: a gyermekkor mozgásfejlesztője

A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokába jutva

- alkalmasak a 3-12 éves egészséges gyermekek optimális mozgásfejlesztésének biztosítására,

- alkalmasak a könnyített és gyógytestnevelést igénybe vevők foglalkozásainak szervezésére,

- rendelkezzenek megfelelő áttekintéssel a mozgásterápiákról.

Főbb tanulmányi területek

- Általános elméleti alapozás

- Módszerspecifikus elméleti alapok

- A mozgásfejlesztés anyaga elméletben és gyakorlatban

- Visszacsatolás és értékelés / záródolgozat készítése

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak

Személyiségfejlesztés, önismeret, konfliktuskezelés, kommunikáció, mozgásfejlődés, mozgásrendszerek, mozgásos cselekvéstanulás, sportágak, sportági mozgásformák, funkcionális mozgásformák, a tanulási-, valamint a személyiségzavarok és a mozgásfejlődés összefüggései, prevenció, egészségfejlesztés, kompetencia alapú fejlesztés, motorikus képességek és fejlesztésük, sportági mozgásformák megismerése, elsajátítása, mozgásfejlesztési gyakorlat, szakdolgozat készítése.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az alapképzésben szerzett diplomájuknak megfelelően. A végzett hallgatók a képzésben szerzett ismereteiket munkájuk során a testnevelési foglalkozások keretén belül használhatják fel. További lehetőség a mozgásterápiás foglalkozások, a könnyített testnevelési és gyógytestnevelési foglalkozások szervezése kistérségi társulások keretében vagy azon kívül.

A számonkérés módja

Évközi jegy, vizsga, (indexben rögzítve, kreditértékekkel).

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Az előírt kreditértékek (60 kredit) megszerzése.

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Gyakorisága: félévenként 5 konzultáció (péntek du., szombat egész nap)

Érdeklődni lehet

Szakfelelős: Dr. Szakály Zsolt egyetemi docens

Kapcsolattartó:Otoltics Henriett intézeti oktatásszervező

Címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.

Tel.: 96/516-757

 

Kapcsolattartó: Jeneiné Pintér Éva pénzügyi referens

Cím: 9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 10.

Tel: 96/516-788

E-mail: jeneine.eva@atif.hu

Honlap: ak.nyme.hu