Hallgatóknak

Tudományos pályázat a 2007/08-as tanévben a magyarországi felsőfokú oktatásban, társadalomtudományi képzésben részt vevő, első sorban jogász, szociológus, szociális munkás hallgatók számára

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az emberhez méltó létezés alapját jogi megközelítésben emberi méltósághoz való jog érvényesülése garantálja. Az emberi méltósághoz való jog számos alapvető emberi jog forrása. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2008-ban kiemelt figyelmet kíván fordítani az emberi méltóság és az abból fakadó alapvető jogok érvényesülésére, és e körben különösen a gyermeki jogokra, a gyülekezési jogra, valamint a hajléktalanok problémáira. Az országgyűlési biztos munkája során nem csak egyes konkrét esetek vizsgálatára kíván összpontosítani, hanem fontosnak tartja, hogy az alapvető jogok érvényesülésével kapcsolatban általa feltárt problémák, visszásságok minél szélesebb körben ismertté váljanak, és a társadalom minél szélesebb rétegei érezzenek felelősséget e problémák, visszásságok megoldása iránt.

Ennek érdekében

 

az állampolgári jogok országgyűlési biztosa tudományos pályázatot ír ki a 2007-2008-as tanévben a magyarországi felsőfokú oktatásban, társadalomtudományi képzésben (osztatlan alapképzésben, MA és PhD képzésben) részt vevő első sorban jogász, szociológus, szociális munkás hallgatók számára.

 

A tudományos pályázat során a pályázók dolgozatokban fejthetik ki véleményüket az országgyűlési biztos által 2008-ban kiemelten kezelt

 

1. gyermeki jogokkal,

 

2. gyülekezési joggal

 

3. és a hajléktalanok problémáival

 

kapcsolatban. A pályázók értékes gondolataikkal járulhatnak hozzá az országgyűlési biztos munkájához.

 

Díjazás

 

1. helyezett: 150 000 forint

 

2. helyezett: 100 000 forint

 

3. helyezett: 50 000 forint

 

Mindhárom témakör első helyezett dolgozatait kiadványban is közreadjuk.

 

 

Részvételi tudnivalók

 

A dolgozatokat kérjük 2008. május 31-ig juttassák el nyomtatott formában az Országgyűlési Biztos Hivatalába (1051 Budapest, Nádor u. 22). A borítékra kérjük írják rá: „Tudományos pályázat 2008”, valamint a pályázó által választott jeligét. A dolgozat mellett lezárt külön borítékban kérjük elhelyezni a szerző nevét, az oktatási intézményt (képzési formával), amelynek hallgatója, valamint elérhetőségeit (cím, telefonszám, e-mail). A dolgozatokon nem szabad nevet, vagy egyéb azonosításra alkalmas jelet feltüntetni.

 

A zsűri által értékelt munkák szerzői a 2008. szeptember 30-ig írásban kapnak tájékoztatást az értékelés eredményéről.

 

Eredményhirdetésre várhatóan 2008. november 3-án, a Magyar Tudomány napján kerül sor.

 

A pályaművek beküldői a dolgozatok postára adásával hozzájárulnak ahhoz, hogy munkáikat az állampolgári jogok országgyűlési biztosának honlapján (www.obh.hu) közzétegyük.

 

 

A pályázat formai követelményei

 

A dolgozat szóközzel együtt maximum 2 szerzői ív terjedelmű lehet. A dolgozatban be kell mutatni az adott területen felmerülő problémákat, visszásságokat, valamint az ezek megoldására alkalmas ombudsmani eszközöket, lehetőségeket.

 

További információk: Heizerné Hegedűs Éva, telefon: 475-72-53, e-mail: palyazat@obh.hu