Folyó kutatás-fejlesztési témák

 

Erdészeti gépesítés-fejlesztések
a) Tuskós területek talaj-előkészítésének gépesítés-fejlesztése (PhD kutatás)
b) Harveszteres fakitermelés hazai lombos állományokban (PhD kutatás)
c) Erdészeti elektromos közelítőgép fejlesztése (GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 kutatás)
 
 
Energetikai faültetvények gépesítés-fejlesztései
a) Energetikai faültetvények gépesített technológiáinak optimalizálása (GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 kutatás)
b) Erdészeti többcélú (gyűjtő, aprító, tömörítő) kihordó fejlesztése (GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 kutatás)
c) Vágástéren visszamaradt áganyagot összegyűjtő berendezés fejlesztése (GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 kutatás)
d) Energetikai faültetvény betakarító gépcsalád fejlesztése 10 cm tőátmérő alatti fás állományokhoz (GOP-1.1.1-09/1-2010-0032 kutatás a Bagodi Mezőgép Kft-vel közösen)
e) Energetikai faültetvények telepítésének gépesítés-fejlesztése (PhD kutatás)
 
 
Zaj- és rezgéselemzések
a) Növények hatása a vasúti zaj csökkentésére a GYSEV Zrt. vonalai mentén (PhD kutatás)
 
 
Munkabiztonsági elemzések
a) Az erdőgazdálkodásban bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések okainak kutatásán alapuló országos erdészeti munkavédelmi monitoring rendszer felállítása, oktatási anyag fejlesztése (OMMF-II-10-P kutatás)
 
 
Fahasználati munkarendszerek, technológiák fejlesztése
a) A logisztika eredményeinek alkalmazása a hazai fahasználatok hatékonyságának fokozására (PhD kutatás)
b) Biotikus és abiotikus környezeti tényezők hatása a szarvasgomba termésének hozamára és minőségére a NEFAG Zrt. területén (PhD kutatás)
 
 
A megújuló energiahordozók felhasználásának ökonómiai és ökológiai vonatkozásai
a) Komplex normatív követelményrendszerek fejlesztésének és bevezetési feltételeinek vizsgálata az ökoenergetika terén (PhD kutatás)
b) Az energetikai faültetvények üzemeltetése és hasznosítása, termőhelyre gyakorolt hatásainak vizsgálata (PhD kutatás)
c) Biodízelgyártás melléktermékeinek fermentációja laboratóriumi és félüzemi körülmények között (PhD kutatás)
d) Az energetikai célú dendromassza termesztés és hasznosítás CO2 mérlegének vizsgálata (PhD kutatás)
e) Energianövények termesztésének és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai (PhD kutatás)
f) A Miscanthus sinensis rügyaktivitási vizsgálatának és szántóföldi kísérletének eredményei (PhD kutatás)
g) Szerves anyagok fizikai, kémiai és biológia előkezelésének hatása az anaerob erjedési folyamatokra (PhD kutatás)
 
 
Faenergetikai fejlesztések
a) Biomassza tüzelőberendezések fejlesztése égési folyamatok elemzésével (PhD kutatás)
b) Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai (PhD kutatás)