A közelmúltban zárult kutatási-fejlesztési témák


Erdészeti gépesítés-fejlesztések
a) Tuskós területek talajművelő szerszámainak elemzése (0594/1999. nyilvántartási számú, OM által támogatott kutatás)
b) Számítógépes modellezéssel támogatott talajművelő szerszám kialakításhoz szükséges jellemzők meghatározása erdei talajokon (OTKA kutatás)
c) Új csemetetermesztési- és erdőtelepítési géprendszer kifejlesztése az erdőtelepítési program megvalósításának elősegítésére (NKFP kutatás)
d) A tuskókiemelés gépesítés-fejlesztése váltóáramú hidraulikák alkalmazásával (OM-FKFP kutatás, közösen a Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszékével)
e) A TIMBERJACK-MAN típusú vékonyfa-kötegelőgép próbaüzemi vizsgálata (innovációs kutatás a SEFAG Rt. megbízásából)
f) Csemetekerti gépek funkcionális elemzése, a velük megvalósítható csemetetermesztési technológiák fejlesztése (innovációs kutatás a Szombathelyi Erdészeti Rt. megbízásából)
g) BLÜ-1-EF típusú lengőcsoroszlyás ültetőgép funkcionális elemzése (innovációs kutatás)
h) LOGSET kihordók funkcionális elemzése, a velük megvalósítható közelítési technológiák fejlesztése (innovációs kutatás a Mecseki Erdészeti Rt. megbízásából)
i) Mezőgazdasági traktor alapú kihordók funkcionális elemzése, a velük megvalósítható közelítési technológiák fejlesztése (innovációs kutatás a Mecseki Erdészeti Rt. megbízásából)
j) Az erdőtüzek elleni védekezés technikai és technológiai és hátterének fejlesztése (NKFP kutatás)
k) Elvárások a magyar erdőgazdálkodásban alkalmazható univerzális traktor alapú csörlős vonszolókkal szemben
l) Gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés fejlesztése (ERFARET kutatás)
m) Injektálógép fejlesztése (GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 kutatás)
n) Váltakozó áramú hidraulikus tuskólazító berendezés elméleti és konstrukciós kérdései (PhD kutatás)
 
Energetikai faültetvények gépesítés-fejlesztései
a) Univerzális, nagyteljesítményű dugványozógép és ültetési technológia kialakítása (GOP-1.1.1-07/1-2008-0053 kutatás a Bagodi Mezőgép Kft-vel közösen)
b) Az erdészeti biomassza termelés és annak műszaki háttere (TÁMOP-4.2.2 (IV/7. kutatás)
 

Munkabiztonsági elemzések
a) A biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek vizsgálata a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szombathelyi-, Szentgotthárdi- és Sárvári Erdészeti Igazgatóságainál (innovációs kutatás a Szombathelyi Erdészeti Rt. megbízásából)
 
Fahasználati munkarendszerek, technológiák fejlesztése
a) Kitermelhető famennyiségek és választékszerkezet prognosztizálása (NKFP kutatás)
b) A rendelkezésre álló faanyag összetételének elemzése (FAGOSZ megbízásából)
c) Erdei fatermékekre vonatkozó szokványok. Kötélpályás közelítés lehetőségeinek és gazdaságosságának vizsgálata. Elemzés (Bakony Rt. megbízásából)
d) Fakitermelési munkarendszerek gyérítésekben (PhD kutatás)
e) A bükk álgesztesedés vizsgálata a Somogyi Erdészeti és Faipari Részvénytársaság erdőállományaiban (PhD kutatás)
f) Fabázisú centralizált áramtermelés logisztikája és annak hatása az Egererdő Erdészeti Zrt. fahasználati tevékenységére (PhD kutatás)
g) A logisztika eredményeinek alkalmazása a hazai fahasználatok hatékonyságának fokozására (PhD kutatás).
 
Fahasználati költség-hozam elemzések
a) A Magyar Állam erdeinek vagyonértékelése (ÁESZ megbízásából)
b) A fahasználati költségek és árbevételek normatív kalkulációja (NKFP kutatás és vállalati megbízások)
c) Erdészeti részvénytársaságok költség – hozam elemzése (ERTI megbízásából)
d) Fahasználati költség – hozam elemzések a magán-erdőgazdálkodásban
 
A megújuló energiahordozók felhasználásának ökonómiai és ökológiai vonatkozásai
a) A megújulók felhasználásával kapcsolatos EU szabványok fejlesztése, honosítása
b) A megújulók kiterjedtebb hasznosításának társadalmi hatásai (földhasznosítás, foglalkoztatáspolitika stb.)
c) Agroenergetikai tömörítvény (agropellet) előállítási lehetőségeinek (technológia és alapanyag ellátás) vizsgálata Sopron térségében.
d) Energetikai célú faültetvényekkel kapcsolatos kutatási feladatok ellátása (KKK kutatás)
e) Közreműködés az energetikai ültetvények tápanyag-utánpótlásával kapcsolatos kutatásokban, valamint K+F javaslatok kidolgozásában (KKK kutatás)
f) Minirotációs energetikai faültetvények termesztés-technológiájának és hasznosításának fejlesztése (PhD kutatás)
 
Faenergetikai fejlesztések
a) A dendromassza energetikai hasznosítása különböző eljárásainak fejlesztése (direkt tüzelés, pirolízis, fagáz előállítása és hasznosítása)
b) A fa égetéssel történő energetikai hasznosítása apríték, hasábfa, illetve pellet vagy brikett formájában
c) Pellet-vizsgálati módszerek fejlesztése, elemzések pellet-tüzelő berendezéssel végzett méréseknél (KKK kutatás)
d) A dendromassza alapú decentralizált energiatermelés alapanyagbázisának tervezése (PhD kutatás)

Hulladékgazdálkodás és hulladékhasznosítás fejlesztése
a) A szelektív hulladékgyűjtés humán vonatkozásainak vizsgálata (PhD kutatás)
b) Természetes radioaktív izotópok vizsgálata az épített környezetben (PhD kutatás)