A géptan oktatásának története

A Soproni Egyetemen, illetve jogelődjeinél (1952-1962. között: Erdőmérnöki Főiskola; 1962-1996. között: Erdészeti és Faipari Egyetem; 1996-1999. között: Soproni Egyetem; 2000-2007 között: Nyugat-Magyarországi Egyetem; 2008-2017 között: Nyugat-magyarországi Egyetem, 2017- Soproni Egyetem) az Erdőmérnöki Karon belül önálló Erdészeti Géptani Tanszék 1956-1999-ig, 1999-2006-ig pedig Géptani Tanszék néven az Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet (EMKI) részeként működött. 2007. január 1-től a géptan oktatása – tanszéki tagolódás nélkül – az Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézetben folyik.

Erdészeti gépesítési ismereteket a jogelőd intézményekben (1846-1919. között: Bányászati és Erdészeti Akadémia /Selmec/; 1919-1934. között: Bányászati és Erdészeti Főiskola, 1934-1949 között: József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, 1949-1950. között: Műegyetem Erdő- és Földmérnöki Kara, 1950-1952. között: Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kara) ezt megelőzően is, már 1846-tól oktattak, nevezetesen:

- az Erdészeti Osztályon, 1846-1872. között;
- az Elemző Erőműtani és Szilárdságtan Tanszéken, melyet:
       1872-1892. között Hermann Emil,
       1892-1903. között Schenek Gyula,
       1903-1906. között Boleman Géza,
       1922-1949. között Kövesi Antal vezet;
- az Erdőhasználattan Tanszéken, melyet
       1872-1895. között Szécsi Zsigmond,
       1895-1903. között Csiby Lőrinc,
       1903-1908. között Téglás Károly,
       1908-1938. között Krippel Móricz,
       1938-1947. között Bokor Rezső,
       1947-1961. között Lámfalussy Sándor vezet;
- a Mechanika és Faipari Technológia Tanszéken, amelyet
       1926-1935. között Török Béla,
       1935-1949. között Kövesi Antal vezet;
- az Erdészeti Szállítási Eszközök és Berendezések Tanszéken (a tanszék neve: 1947-ben Erdészeti Szállítóberendezések-, 1952-ben pedig Erdőfeltárás és Gépesítés Tanszékre módosul), melyet
       1935-1947. között Modrovics Ferenc,
       1947-1956. között Adamovich László vezet.

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara, illetve jogelődjeinek erdőmérnöki szaki tanterveiben a gépesítési szakterület tantárgyai önálló tárgyként először 1846-ban jelentek meg, s ettől kezdve kisebb megszakításokkal napjainkig léteznek. Azokban az időszakokban, mikor egyik-egyik tárgy önállóként megszűnt, sem szünetelt a gépesítési ismeretek oktatása, mert azokat különböző más tárgyak (pl. Erdészeti iparműtan, Fűrésztelepek tervezése, Erdészeti szállítóberendezések) keretében oktatták.  

A gépesítési szakterület tantárgyait 1956-ig a fentiekben felsorolt tanszékek valamelyikén oktatták, azt követően pedig az e tárgyak oktatására szervezett Erdészeti Géptani Tanszéken. A gépesítési terület önálló tanszékké szerveződése előtt Hermann Emil, Csiby Lőrinc, Boleman Géza, Téglás Károly, Krippel Móricz, Török Béla, Kövesi Antal, Bokor Rezső, Modrovics Ferenc és Adomovics László oktatott önálló gépesítési tárgyakat, illetve olyanokat, amelyeknek gépesítésével foglalkozó fejezetei is voltak.

Az Erdészeti Géptani Tanszék, illetve jogutóda az EMKI Géptani Tanszék tanszékvezetői:

- Dr. Herpay Imre egyetemi tanár, kandidátus (megbízott), 1956 - 1957.;
- Dr. Szabó Dénes egyetemi tanár, kandidátus (megbízott), 1957 - 1959.08.31.;
- Dr. Káldy József egyetemi tanár, kandidátus, 1959.09.01. - 1983.02.24.;
- Dr. Pirkhoffer János egyetemi adjunktus (megbízott), 1983.02.25. - 1983.06.30.;
- Dr. Sitkei György egyetemi tanár, akadémikus (megbízott), 1983.07.01. - 1985.06.30.;
- Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, kandidátus, 1985.07.01. - 2006.12.31.

2007. január 1-től immár teljes mértékben az Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézetbe integráltan – tanszéki tagolódás nélkül – folyik tovább a géptani tárgyak oktatása.

Az Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet igazgatói:

Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, kandidátus, 1999.07.01. - 2014.04.21.

Dr. habil. Czupy Imre egyetemi docens, PhD, 2014.04.22. -

 

További információk:   Horváth B. (2008): Géptan. In. Albert L. szerk. (2008): Az erdészeti felsőoktatás 200 éve. Emlékkönyv Selmecbánya 1808 – Sopron 2008. NymE Erdőmérnöki Kar, Sopron. II. kötet. 151-179. ISBN 978-963-9883-04-8