Diplomatervek, Szakdolgozatok

A Intézet szívesen fogad minden olyan - a javasolt témáktól eltérő - megkeresést, amely az oktatási, kutatási területeinkhez kapcsolható:

 - gépesítés

 - erdőhasználattan

 - erdei melléktermék

 - logisztika

 - energetika